Asociaţia pentru Abilitarea Copilului şi Familiei "AVE Copiii"

Oferă plasament și reabilitare copiilor orfani sau rămași fără îngrijirea părinților. Abilitează copiii plasați și părinții/ îngrijitorii lor cu competențe de viață independentă: gestionarea gospodăriei, a resurselor, a relațiilor intra-familiale și comunitare, etc. Organizează întâlniri cu părinții care sunt în proces de abandon al copiilor și cu cei care și-au abandonat copiii, în scopul prevenirii separării copiilor de familie, cât și a reintegrării lor familiale și sociale. Colaborează cu Case de copii de tip familie și autoritățile tutelare locale pentru eficientizarea alternativelor la instituționalizare, precum și capacitarea părinților educatori cu abilități de gestionare a plasamentelor copiilor mari și mici, cu dizabilități sau probleme de comportament, etc.

Titlu Data Publicării
AO ”AVE Copiii” - concurs de oferte pentru selectarea unei companii care comercializează produse alimentare şi igienice 12/02/2019
AO ”AVE Copiii” solicită concurs de oferte pentru moderarea unui Training în domeniul participării copiilor în procesul de luarea deciziilor dedicat cadrelor didactice 08/02/2019
AO ”AVE Copiii” - concurs de oferte pentru servicii stomatologice copiii, gravide și protezare dentară cu proteze mobile sau fixe pentru adulți, realizate în raza or. Chișinău 08/02/2019
AO ”AVE Copiii” - concurs de oferte la forme farmaceutice și para farmaceutice și lapte praf 08/02/2019
AO ”AVE Copiii” - concurs pentru funcția de Contabil Asistent 04/02/2019
AO ”AVE Copiii” - concurs pentru funcția de Asistent Social 04/02/2019