Nu aveți încredere în justiția din Republica Moldova? Mai există o soluție – încercați medierea!medire-in-moldova-interviuÎn acest interviu vom discuta cu Victor Cojocari, mediator licențiat și președinte al asociației patronale ”Armurierul”.

-D-le Cojocari, explicați vă rog utilizatorilor portalului CIVIC.MD ce este medierea și cum funcționează aceasta?

Medierea reprezintă o modalitate alternativă și benevolă, deseori mai rapidă și mai ieftină, de soluţionare a conflictului dintre părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei persoane terţe, numite mediator.

Părţile pot recurge la medierea oricărui conflict civil, comercial, de familie, contravenţional și penal, cu exepția infracțiunilor grave și deosebit de grave desigur.

La mediere se poate de apelat inclusiv după pornirea unui proces în instanţa judecătorească și în orice fază a acestuia.Dacă, în urma procedurii de mediere, părţile au găsit soluțiile pentru aplanarea conflictului, ele semnează un acord de împăcare, care se contrasemnează de către mediator.

Totodată, Mediatorul nu are dreptul de a da soluții și nu are putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii asupra căreia vor conveni părţile, el doar facilitează acest dialog.       

Acordul de împăcare este executoriu, similar unui act juridic.

Pe scurt, spre deosebire de un proces de judecată clasic, medierea este elegantă, eficientă și confidențială!      

-Deci medierea are avantaje! Vorbiti-ne mai mult despre avantajele medierii

Medierea are o mulțime de avantaje: este cea mai eficientă metodă de solutionare a conflictelor;Hotărârea este luată de părțile aflate în conflict ca rezultat al negocierilor directe în cadrul medierii și nu a judecatorului, cum este în situația soluționării conflictului în instanță, eliminând totalmente posibilitatea corupției.

Procesul de mediere este neformal, partile decid singure asupra modului, timpului, locului, pe când judecata are proceduri stricte. 

Avem avantaje ce țin de durata soluționării conflictului prin mediere: de la câteva zile până la maxim 3 luni, pe când judecată poate dura ani de zile!

Costul medierii este incomparabil cu cheltuielile de judecată, fiind de multe ori mai mic; 

Procedura medierii este confidențială, pe când judecata este o procedura publică, care generează în multe situatii incomoditati psihologice partilor;

În cadrul medierii partile nu trebuie să prezinte dovezi, probe, deoarece partile conștient și binevol au ales medierea și fiecare parte știe ce rol și acțiuni a avut în acest conflict; 

Scopul medierii este îndreptat spre viitor, creînd condițiile necesare pentru împăcarea parților, consumarea conflictului și crearea unor premize bune pentru viitor, pe când instanța are scopul de a soluționa conflictul din trecut, lăsând parțile antagonizate pe viitor; 

În rezultatul medierii ambele părți câștigă, deoarece conflictul se consumă, pe când în instanță există cel care a câștigat și există cel care a pierdut;

În rezultatul medierii, în majoritatea cazurilor, se scot tensiunile emoționale și posibilitatea de a păstra/crea relații de viitor, pe când după instanță, în majoritatea cazurilor tensiunile emoționale rămân și nu este posibil de a pastra/crea relații de viitor;

-La mediere pot apela doar persoanele fizice sau lucrați și cu organizatiile?

Desigur, parte a procesului de mediere pot fi atât persoane fizice, cât și persoane juridice, inclusiv autorități publice. Biroul fondat nu restricționează accesul la mediere nimăniu. De asemenea, medierea poate avea loc între două sau mai multe părți și se poate realiza de către unul sau mai multi mediatori. 

-Avantajele sunt într-adevăr evidente. Cât de răspândită este totuși metoda medierii în rândul moldovenilor?

La moment practic este la o faza inițială, deși legea este în vigoare de 5 ani. Există diferite cauze, atât obiective cât și subiective. Principala cauză este lipsa informării polulației. De asemenea, numărul mic de birouri de mediere înregistarate, ca urmare a lipsei solicitărilor și incapacității lor financiare de a supravețui.  

-Se întreprind careva măsuri pentru a promova medierea ca o alternativă instanțelor de judecată?

Pentru promovarea medierii, actualmente se implementează și un proiect pilot, în două instanțe de judecată din Bălți și Chișinău, pentru soluționarea litigiilor economice aflate pe rol în instanțe prin mediere. 

Actualmente medierea are șanse de a se răspândi, deoarece are susținerea Ministerului Justiției și a altor organe de stat. Sunt mai rezervați judecătorii, procurorii și avocații.  

-Vorbiți-ne despre cazurile de succes din practica dumneavoastră.

Recent,sub egida acțiunii "PROMEDIERE" lansat de un grup de mediatori, fondatori ai ONG "PROMEDIERE" am realizat cu succes 2 acțiuni de voluntariat în medierea unui conflict urmare a unui accident rutier dintre doua persoane fizice și a unui conflict economic dintre doi agenti economici.  Ambele cazuri s-au soldat cu incheierea Acordului de împăcare. În cazul litigiului economici suplimentar, s-a încetat și procesul judiciar.

Însă, principala activitate a biroului este axată pe consultanță, în medierea conflictelor  întreprinzătorilor din domenii de activitate cu regim special. Aceasta se datorează faptului, că sunt și expert independent în domeniul armelor, munițiilor, articolelor pirotehnice, dispun de o experienta în domeniul standardizării domeniilor menționate, experiență în transportarea de mărfuri periculoase (ADR) și sunt cunoscut întreprinzătorilor din domeniu. Și acest lucru permite supraviețuirea financiară a biroului.   

-Ce sfat ați da celor care se află în careva conflict sau litigiu?

Nu lăsați conflictul să vă copleșească – veniți la mediere!

-Vă mulțumim!

 

Mai multe detalii despre mediere, costuri și condiții pot fi găsite la adresa http://mediator.md/ .