hackathon

Concurs de selectare a participanților pentru o serie de ateliere de instruire în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen

Asociația „Promo-LEX”, Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei” și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” anunță concurs de selectare a participanților pentru o serie de ateliere de instruire în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen.

Atelierele de instruire fac parte din Proiectul „Promovarea respectării drepturilor femeilor în Moldova prin combaterea violenței în bază de gen”, implementat de Asociația Promo-LEX, Asociația Împotriva Violenței în Familie - Casa Mărioarei și RCTV Memoria și finanțat de Delegația Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creșterea respectului față de drepturile femeilor în Republica Moldova prin combaterea violenței în bază de gen. Obiectivul atelierelor de instruire este de a contribui la îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul violenței în bază de gen și a metodelor de lucru și abordare a cazurilor de violență în bază de gen de către grupurile profesionale vizate.

Grup țintă
Atelierele de instruire sunt destinate următoarelor grupuri  profesionale: avocați, parajuriști, psihologi, asistenți sociali, medici și jurnaliști, care sunt interesați de problema violenței în bază de gen și care lucrează  nemijlocit cu victimele violenței în bază de gen sau au tangență cu domeniul respectiv.

Echipa care va pregăti şi livra aceste ateliere de instruire va fi formată din profesioniști cu experiență în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen din cadrul organizațiilor implementatoare a proiectului.

Programul atelierelor de instruire va include următoarele subiecte:

 • Conceptele-cheie privind violența în bază de gen;
 • Convențiile internaționale în domeniul combaterii violenței în bază de gen,
 • Principii și practici bune în prevenirea și combaterea violenței în bază de gen;
 • Cadrul legal național în domeniul combaterii violenței în bază de gen;
 • Particularitățile specifice ale cazurilor de violență în bază de gen;
 • Nevoile speciale și specifice ale victimelor violenței în bază de gen;
 • Etica profesională în abordarea cazurilor de violență în bază de gen.
 • Particularitățile abordării și a lucrului pe cazuri de violență în bază de gen, de către diferite grupuri profesionale;
 • Conlucrarea dintre reprezentanții diferitor grupuri profesionale în procesul de lucru pe cazuri de violență în bază de gen.
 • Alte subiecte relevante.

Orarul atelierelor de instruire
Atelierele de instruire vor fi organizate pentru circa 150 participanți - reprezentanți ai grupurilor profesionale vizate.  În total, vor fi desfășurate 6 ateliere de instruire similare (în limba română și rusă).

Primele 2 ateliere vor fi organizate în Iulie 2018, după cum urmează:

 • Atelier de instruire Nr. 1 / perioada: 12-13 iulie 2018 / or. Chișinău / limba de lucru: română
 • Atelier de instruire Nr. 2 / perioada: 19-20 iulie 2018 / or. Chișinău / limba de lucru: română

Doritorii de a participa la unul din aceste ateliere de instruire trebuie să depună Dosarul de Participare, care va include:

Formularul completat și CV-ul vor fi expediate la adresa de e-mail: cmarioarei@gmail.com

În titlul mesajului se va indica: Atelier de instruire”.

Data limită de aplicare pentru atelierele de instruire preconizate pentru luna iulie este 18 iunie 2018.

Persoanele selectate vor fi contactate până la data de 22  iunie 2018.

* Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Toate atelierele de instruire vor avea aceeași agendă,  astfel, doritorii pot aplica pentru participare doar la singur atelier de instruire.

Criterii de selectare a participanților:

 • Profil relevant (să fie reprezentanți din următoarele grupuri profesionale: juriști, avocați, parajuriști, psihologi, asistenți sociali, medici și jurnaliști;
 • Actualitatea și utilitatea instruirii pentru candidat;
 • Motivația candidatului.

Cheltuielile de cazare, alimentare și transport (tur-retur) ale participanților vor fi acoperite integral de către organizatori.

Participarea în cadrul atelierelor de instruire este gratuită.

Locația exactă a atelierelor de instruire va fi comunicată doar participanților selectați.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați: 
Veronica Cernat
Asociația Împotriva Violenței în Familie-Casa Mărioarei
Tel: (+373 22) 72 58 61
e-mail: cmarioarei@gmail.com

Formularul de participare completat

Asociația „Promo-LEX” este o organizație neguvernamentală, apolitică și nonprofit. Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Pentru mai multe detalii accesați www.promolex.md

Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei” este o organizație neguvernamentală, independentă, apolitică și non-religioasă de nivel național, care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Misiunea Asociației Casa Mărioarei este de a oferi servicii gratuite de asistență juridică, psihologică, socială, medicală şi adăpost temporar femeilor și copiilor acestora, victime ale violenței în familie. Pentru mai multe detalii accesați  www.antiviolenta.md

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” este o instituție nonprofit, apolitică şi independentă. RCTV Memoria este primul şi până în prezent, unicul centru de reabilitare a victimelor torturii şi a tratamentelor inumane sau/şi degradante din Republica Moldova. Misiunea Centrului este reabilitarea prin asistență comprehensivă: medicală psiho-socială şi legală a victimelor torturii, tratamentelor inumane sau/şi degradante, a altor forme de violență, precum şi promovarea unei societăți fără tortură.” Pentru mai multe detalii accesați www.memoria.md

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.