Concurs al propunerilor de proiect pentru elaborarea Strategiei de Țară a Programului de Granturi Mici al GEF, Faza Operațională 7

Distribuie prietenilor:


The text in English follows the text in Romanian

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu invită ONG-urile să prezinte o Propunere de Proiect pentru Elaborarea Strategiei de Țară a Programului de Granturi Mici al GEFFaza Operațională 7.

Propunerea de proiect trebuie elaborată în conformitate cu prevederile stipulate în documentul Concurs Propuneri de Proiecte: Proces de elaborare.

Suma maximă a grantului pentru proiect se va limita la 25,000 dolari SUA, iar solicitanții vor prezenta un buget estimativ detaliat. Pentru acest tip de grant NU este necesară co-finanțare.

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa SGPMoldova@unops.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, Strategie Program de Țară OP7, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 20 Septembrie 2019, 23:59 (GMT +2). Propunerile de proiect primite după termenul limită nu vor fi examinate.

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm să-l contactați pe D-nul Denis Parea, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, Moldova prin e-mail: denis.parea@undp.org,  sau la tel. (+373) 22 839-876, mob. 0 686 86 777.

Documente de suport

 • Concurs Propuneri de Proiecte: Proces de elaborare (Română);
 • Formular de aplicare (Română);
 • Criterii pentru selectarea peisajelor terestre (Română);
 • Anexa bugetului (Română);
 • Șablon Strategie Program de Țară (Română);
 • Proces ilustrat de elaborare a Strategiei Programului de Țară (Română).

___________________________________________________________________________________

The Global Environment Facility (GEF) Small Grants Programme (SGP) invites NGOs and CSOs to submit project proposals a Project Proposal for preparing a Country Programme Strategy (CPS) for the Operational Phase 7 (OP7).

Project Proposal should be submitted in accordance with provisions stipulated in the Call for ConceptsDevelopment Process.

The maximum amount per grant award for the entire project will be limited to $25,000, with applicants required to provide a detailed budgetary estimate. No funding is required for this type of grant.

Offers shall be submitted electronically to the following e-mail address: SGPMoldova@unops.org, titled in the message subject line as “GEF SGP, Country Programme Strategy OP7, [name of the applicant NGO]”.

The deadline for submitting the offers is 20 September 2018, 23:59 (GMT +2).

For any additional information on the call for proposals, please contact Mr. Denis Parea, National Coordinator, the GEF Small Grants Programme, Moldova, e-mail: denis.parea@undp.org, tel: (+373) 22 839-876, mob. 0 686 86 777.

Supporting Documents:

 • Call for Concepts: Development Process (English);
 • Application Form (English);
 • Criteria for landscape and seascape selection (English);
 • Budget Annex (English);
 • Country Programme Strategy template (English);
 • Illustrated Country Programme Strategy Elaboration Process (English).Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Promo