Asociația Promo-LEX anunță concurs de granturi - Termen de aplicare – 31 august 2019, ora 23:59 (ora Moldovei)

Ref: 8 din 31 iulie 2019

Asociația Promo-LEX lansează un Concurs de Granturi pentru susținerea proiectelor organizațiilor societății civile și a instituțiilor media de la nivel local și regional orientate spre monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și informarea publicului cu privire la aceasta.

Concursul este lansat în cadrul Proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” implementat de Asociația Promo-LEX cu susținerea financiară a Uniunii Europene.  Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.

În cadrul concursului pot participa organizațiile neguvernamentale non-profit și organizații media, de  la nivel local și regional care au minim 1 an de experiență continuă de activitate și au implementat cu succes cel puțin un grant/proiect.

Proiectele propuse spre finanțare vor viza activități de monitorizare a reformei poliției și organizarea activităților de educație civică și informare a cetățenilor bazate pe constatările activității de monitorizare. Pentru mai multe detalii, consultați Termenii de Referință.

Pentru a participa în cadrul concursului, solicitanții de grant vor depune dosarele de aplicare în format electronic, la adresa de e-mail: grants@promolex.md.

Dosarul de aplicare include:

 1. Cererea de Grant (Formular tip, format Doc)
 2. Bugetul proiectului (Formular tip, format Excel)
 3. Chestionar Financiar (Formular tip, format Doc)
 4. Anexe

Data limită de depunere a dosarelor de aplicare este 31 august 2019, ora 23:59 (ora Moldovei).
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.
Dosarele de aplicare vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Relevanța proiectului pentru prioritățile Concursului de Grant;
 • Strategia pentru atingerea obiectivelor este adecvată și realistă;
 • Impactul, sustenabilitatea și durabilitatea proiectului;
 • Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului;
 • Caracterul inovator al proiectului;
 • Bugetul reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență;
 • Experiența relevantă a solicitantului de grant;
 • Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul.

Mai multe detalii cu privire la procedura de depunere și evaluare a dosarelor sunt disponibile în Termenii de Referință.

PENTRU DETALII CONTACTAȚI
Irina Corobcenco
Manager de Granturi
Asociația Promo-LEX
Tel/Fax: (373 0 22) 450 024
e-mail: irina.corobcenco@promolex.md
www.promolex.md

 

Termenii de Referință      

      

Cererea de Grant    

 

Bugetul proiectului   

        

Chestionar FinanciarOrganizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.