Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs pentru elaborarea conceptelor de proiect pentru analiza situației și propunerea soluțiilor imediate sau de durată, privind respectarea drepturilor omului la aplicarea și contestarea măsurilor preventive privative sau restrictive de libertate.

Obiectivul general. Susținerea proiectelor și inițiativelor care au drept scop analiza situației privind aplicarea măsurilor preventive restrictive de libertate inclusiv arestul preventiv și, în special, contestarea acestora în RM în ultimii ani; formularea recomandărilor pentru revizuirea cadrului legislativ și a practicilor curente în acest sens. Grantul va cuprinde și desfășurarea activităților de promovare a modificărilor legislative și a reformelor propuse și de sensibilizare a actorilor justiției penale privind limitele aplicării măsurilor privative restrictive de libertate și încurajarea celor alternative.

Proiectul va examina retrospectiv impactul reformelor legate de aplicarea măsurilor preventive, crearea instituțiilor specializate, inclusiv rolul judecătorului de instrucție, valoarea reală a garanțiilor procesuale, interacțiunea dintre procuror și judecătorul de instrucție la această etapă, rolul apărării, publicitatea procesului, capacitatea actorilor de a-și argumenta solicitările și poziția.

Criterii de eligibilitate. Sunt eligibile organizațiile active în domeniul drepturilor omului, cu experiență dovedită de minimum 5 ani în domeniul justiției penale, care a implementat proiecte cu elemente de cercetare, advocacy și monitorizare.

Procedura de prezentare a conceptelor de proiect

Detalii pentru condițiile concursului le puteți găsi aici.

Dosarul complet, în limba română va fi expediat în format electronic la adresa mcogalniceanu@soros.md cu mențiunea în linia de subiect Concurs concepte de proiect. Măsuri preventive privative sau restrictive de libertate.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul-limită nu vor examinate.

NB: Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.

Termenul-limită pentru expedierea conceptelor de proiect este 10 septembrie 2019, ora 16:00.

Pentru informații suplimentare: tel. 022 270031, Marina Cogălniceanu, coordonatoare, Departamentul Justiție și Drepturile Omului (mcogalniceanu@soros.md).

 


Ajută-ne să distribuim acest articol: