hackathon

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova acceptă cereri de grant pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor, strugurilor de masă, pomușoarelor și mierii de albini

Data publicării inițiale a Apelului pentru finanțare: 16 octombrie 2018

Data revizuirii Apelului de  finanțare: 3 aprilie 2019

Data limită revizuită: Dosarele de aplicare pot fi depuse oricînd, dar nu mai tîrziu de 15 octombrie 2019 (sau pînă la epuizarea fondurilor).

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), implementat de către Chemonics International Inc., prin intermediul Fondului de Inovații și Transfer Tehnologic în Agricultură (AITTF),  acceptă cereri de grant pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor, strugurilor de masă, pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure) și mierii de albini care vor contribui la identificarea și accesul la noile piețe de desfacere și/sau vor crea noi oportunități pe piețele de desfacere deja existente.

Pentru a se asigura că potențialii solicitanți au la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a completa cu succes dosarul de aplicare, proiectul va organiza un atelier informativ la data de 11 aprilie 2019, ora 11.00,  la sediul APM: str. Alexei Mateevici 87, Chișinău.  Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare. Solicitanții interesați care doresc să participe la atelierul informativ trebuie să confirme participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de pînă la data de 10 aprilie 2019. 

Activități  în cadrul acestui Apel

Activitățile propuse în cadrul acestui Apel de finanțare trebuie să fie orientate spre piață, durabile, ușor reproduse, și capabile să genereze schimbări în întregul sector sau lanț valoric, spre deosebire de activitățile care ar avantaja economic doar un singur beneficiar.  De exemplu, solicitanții sunt încurajați să aplice în cadrul unui parteneriat cu alte entități, sau pot propune modalități de a demonstra activitatea, astfel încît alte organizații similare, să poată studia, iar ulterior adopta modelul respectiv.

Toate activitățile trebuie clar să demonstreze cum vor facilita accesul și vînzările pe noile piețe de desfacere. Solicitanții sunt încurajați să propună idei inovatoare care corespund obiectivelor APM și scopului acestui Apel de finanțare.  

Activități posibile în cadrul acestui Apel, dar care nu se limitează la ele, sunt:

 • Promovarea produselor din sectorul agricol performant în cadrul rețelelor comerciale/ campanii internaționale de promovare prin intermediul organizațiilor de membri precum asociațiile, grupurile de producători, cooperative, sau grupuri de export (formale sau informale);
 • Îmbunătățirea ambalajului și/sau etichetelor;
 • Cercetări de marketing (consultanți internaționali pentru analiza datelor etc.);
 • Activități legate de branding /identitatea organizației;
 • Instrumente de marketing/promovare (broșuri, prezentări, cataloage, imagini);
 • Promovarea și comercializarea produsului;
 • Expoziții internaționale/Tîrguri;
 • Misiuni comerciale/ evenimente de stabilire a contactelor în format B2B /Misiuni comerciale ale cumpărătorilor;
 • Livrări de probă către noile piețe de desfacere;
 • Certificarea conformității cerințelor internaționale;
 • Importul și adaptarea/adoptarea instrumentelor și/sau proceselor care duc la creșterea competitivității produselor exportate;
 • Angajarea unui reprezentant/agent de comerț/vînzări pe o piață strategică prioritară pentru Moldova.

Entitățile eligibile pot aplica dacă reprezintă companii din sectorul alimentar care produc, procesează, colectează, depozitează, și/sau distribuie struguri de masă, fructe (mere și fructe sîmburoase), pomușoare (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure)  și miere. Aceste entități pot include, dar nu se limitează la:

 • Întreprinderi agricole și cooperative;
 • Rețele/grupuri de producători și asociații;
 • Consolidatori, procesatori și exportatori;
 • Alte companii și/sau grupuri de afaceri.

Acordarea finanțării în cadrul acestui Apel va fi condiționată de o contribuție din partea solicitantului de cel puțin 30% din valoarea totală a activității, și care poate fi în natură sau monetară.

Pentru pachetul de aplicare COMPLET și anunțul integral accesați următorul link.

 

 

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.