Concurs de Granturi “Alegeri Parlamentare 2019” pentru promovarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Ref: 6 din 16.10.2018

Asociația Promo-LEX anunță lansarea Concursului de Granturi “Alegeri Parlamentare 2019” pentru promovarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova, în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 24 februarie 2019.

CONTEX GENERAL

Concursul de Granturi este lansat în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promo-LEX. Programul este susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Obiectivul general al Programului este de a spori credibilitatea proceselor electorale prin intermediul monitorizării alegerilor și promovării unui mediu favorabil pentru competiția politică.

Programul prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy, în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice. Activitățile programului promovează cetățenia politică activă și responsabilitatea politică a Guvernului și actorilor politici. Printre altele, Programul prevede și Concursuri de Granturi pentru organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova pentru promovarea participării electorale și civice a cetățenilor.

SCOPUL CONCURSULUI DE GRANTURI

Concursul de Granturi este lansat în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 24 februarie 2019.
Scopul Concursului de Granturi  –  de a contribui la sporirea nivelului de participare a cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Asociația Promo-LEX va susține proiecte care prevăd activități de informare și educație electorală, mobilizare apolitică a alegătorilor și promovează votul informat și asumat conștient, în contextul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.

Exemple de activități eligibile: campanii de informare și mobilizare online și offline; distribuție a materialelor informative și de campanie; dezbateri publice electorale; activități de informare “din ușă în ușă”; evenimente publice tematice; emisiuni și reportaje tematice Radio/TV care pot fi promovate inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare; proiecții de filme tematice;  flash mob-uri  etc.

Organizațiile interesate pot propune activități inovative relevante scopului Concursului de Granturi.

Asociația Promo-LEX nu va finanța proiecte care au drept scop promovarea anumitor concurenți electorali/partide și mișcări politice, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Proiectele trebuie să includă, obligatoriu, activități de comunicare externă și vizibilitate, iar cheltuielile aferente să fie incluse în bugetul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

În cadrul Concursului de Granturi pot participa organizații neguvernamentale non-profit și organizații media, legal constituite și înregistrate în Republica Moldova (forma de înregistrare: ONG, SRL, Societăți pe Acțiuni, Instituții Publice, etc.).

Condiție obligatorie: Organizațiile solicitante și persoanele cheie din cadrul acestora nu au nicio afiliere politică, nu sunt asociați cu vreun partid politic sau concurent electoral și nu sunt/nu vor fi implicați în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Este încurajată participarea ONG-urilor de nivel regional și local.

Nu sunt eligibile organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, instituțiile publice și private, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele.
Organizațiile interesate de acest concurs pot înainta spre finanțare doar câte o singură cerere de grant.

ARIA GEOGRAFICĂ

Proiectele propuse vor fi implementate pe teritoriul Republicii Moldova. Activitățile proiectelor propuse pot viza și cetățenii RM cu drept de vot din regiunea Transnistreană și pe cei din afara țării (diaspora) prin intermediul campaniilor online.

GRUPURILE ȚINTĂ

Proiectele propuse vor viza cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, inclusiv din regiunea Transnistreană și diaspora.

Sunt încurajate și vor avea prioritate proiectele care vor viza diferite grupuri de alegători, precum: tinerii (18-35 ani); alegătorii din diaspora; persoane cu nevoi speciale (diferite tipuri de dizabilități); minorități etnice; femei din grupuri marginalizate etc.

Vor avea avantaj proiectele care prevăd un număr semnificativ de beneficiari direcți, prin contact direct (prin participare nemijlocită la activitățile proiectului) sau indirect (online, materiale de campanie, TV/Radio etc).

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Proiectele vor fi implementate în perioada decembrie-martie 2018.

BUGET, VALOAREA GRANTURILOR

 • Bugetul maxim al cererii de grant – 25,000.00 Dolari SUA;
 • Bugetul minim al cererii de grant – 10,000.00 Dolari SUA;

Asociația Promo-LEX nu este obligată să ofere toată suma disponibilă pentru acest Concurs de Granturi (ex. în lipsa unor proiecte relevante).

Bugetul trebuie să reflecte activitățile proiectului, iar costurile incluse să fie relevante, realiste și bazate pe prețurile de piață. Descrierea liniilor de buget și modul de calcul al costurilor trebuie să fie suficient de detaliat.

PROCEDURA DE APLICARE

Pentru a participa în cadrul Concursului de Granturi, organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare.

Dosarul de aplicare include:

Dosarele de aplicare pot fi depuse în limba română sau rusă în format electronic la adresa de e-mail grants@promolex.md Cererile trebuie completate la calculator. Cererile depuse în alt format nu vor fi examinate.

Data limită de depunere a cererilor de grant este 31 octombrie 2018, ora locală 18.00 (ora Moldovei).

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.

Managerul de Granturi al Asociației Promo-LEX va confirma printr-un mesaj electronic recepționarea dosarelor de aplicare. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați Managerul de Granturi și să vă asigurați că cererea dvs. a fost recepționată.

EVALUAREA CERERILOR DE GRANT

Odată recepționate, cererile de grant vor fi evaluate preliminar în baza următoarelor criterii:

 • dosarul este complet;
 • depus în termen;
 • solicitantul de grant este eligibil;
 • solicitantul de grant/persoanele cheie din cadrul organizației nu au nicio afiliere politică, nu sunt asociați cu vreun partid  politic sau concurent electoral și nu sunt/nu vor fi implicați în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019;
 • sunt respectate toate cerințele stipulate în termenii de referință;
 • cererea de grant este relevantă pentru concursul de grant.

Ulterior, o Comisie de Evaluare, special constituită pentru acest Concurs de Grant, va evalua cererile de grant în baza următoarelor criterii:

 • Caracterul imparțial, apolitic și nonpartizan al proiectului (organizațiile care vor primi granturi vor semna un Cod de Conduită de non-partizanat politic);
 • Relevanța proiectului pentru prioritățile Concursului de Grant;
 • Strategia pentru atingerea obiectivelor este adecvată și realistă;
 • Impactul social al proiectului;
 • Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului;
 • Caracterul inovator al proiectului;
 • Bugetul reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență;
 • Expertiza și experiența relevantă a solicitantului de grant;
 • Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul.

Asociația Promo-LEX va anunța rezultatele evaluării cererilor de granturi printr-un mesaj transmis prin poșta electronică tuturor solicitanților de grant, indiferent de decizie.

PENTRU DETALII CONTACTAȚI
Irina Corobcenco
Manager de Granturi
Asociația Promo-LEX
GSM: (+373) 69 38 80 65
Tel: (+373 0 22) 450024, 449626
Fax: (+373 0 22) 450024, 449626
E-mail: irina.corobcenco@promolex.md
www.promolex.md

ANEXE

Formular Cerere de Grant         

Formular Buget Proiect               

Formular Chestionar Financiar 

 

 

FORMULARELE ÎN LIMBA RUSĂ SUNT DISPONIBILE AICI:

Formular Cerere de Grant 

Formular Buget Proiect       

Formular Chestionar Financiar 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.