hackathon

Granturi pentru reabilitarea/înființarea plantațiilor agrosilvice, fâșiilor de protecție în jurul terenurilor agricole și bazinelor de apă

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) și Proiectul de Reziliență Rurală finanţate de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor IFAD, sint concepute pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o  gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenţie deosebită în cadrul Programelor este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal  natural și productivității solului  contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole.   

 În cadrul proiectelor UCIP-IFAD va acorda următoarele granturi de finanțare:

  1. Pentru lucrări de reabilitare a plantațiilor agrosilvice, perdelelor/fâşiilor existente de protecţie a terenurilor agricole, și bazinelor de apă, suma grantului va fi de până la 1 300 USD/ha, unde suprafaţa propusă spre reabilitare nu va depăşi 10 ha;
  2. Pentru înfiinţarea plantaţiilor noi de plantații agrosilvice,  perdele/fâșii forestiere de protecție a terenurilor agricole şi bazinele/rezervoarele de apă, suma grantului va fi de până la 3000 USD/ha.  Suprafaţa maximă plantată pentru un beneficiar nu va depăși 10 ha. 

Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se depune pe parcursul anului la adresa UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1312.

La etapa de recepționare dosarele de aplicare complete vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat dosarul.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: office@ucipifad.md  sau la nr de telofon 022 22 30 73
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.