hackathon

Granturi pentru înfiinţarea şi reabilitarea învelişurilor de ierburi

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR) și Programul Rural de Reziliență Economico- Climatică Incluzivă (IFAD VI) finanțate de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD, sint concepute pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezistenţei la schimbările climatice și a îmbunătăți oportunitățile economice.

În cadrul Proiectelor vor fi oferite suport investiţional pentru susţinerea activităţilor de restaurare sau înfiinţare a învelişurilor de ierburi. Învelişurile de ierburi contribuie semnificativ la reducerea eroziunii solului, pierderii umidităţii din sol, asigurând astfel o productivitate agricolă mai bună. La fel, prin reabilitarea învelişului de ierburi se favorizează îmbunătăţirea microclimei în zona reabilitată şi se asigură prevenirea pierderilor de apă în sol şi în plante. UCIP-IFAD va oferi suport financiar sub formă de grant pentru activităţile ce au scop reabilitarea învelişului de ierburi pe păşunile comunale, în vii şi livezi.   

Valoarea granturilor

Pentru lucrări de reabilitare şi înființare a învelișurilor de ierburi, suma grantului va fi de până la 700 USD/ha, iar suprafața propusă nu va depăși 10 ha.

 Beneficiarii eligibili

  1. Autorităţile Publice Locale (APL);
  2. Întreprinderile agricole şi grupurile de întreprinzători de orice formă organizatorico-juridică care sunt înregistrate şi activează în zona rurală a ţării. Institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agrare, staţiile de cercetări tehnice şi didactice, care aparțin totalmente statului, cât şi întreprinderile înregistrate în Chişinău sau Bălţi, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală.

Tipul de investiții eligibile

  •  Înierbarea plantațiilor multianuale;
  •  Înierbarea pășunilor comunale;
  •  Reabilitarea terenurilor degradate;
  •  Îmbunătățirea/decontaminarea terenurilor poluate.     

Toate detaliile despre concurs puteti gasi accesind: http://ucipifad.md/services/granturi/

Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se depune pe parcursul anului la adresa UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1312.

La etapa de recepționare dosarele de aplicare complete vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat dosarul.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: office@ucipifad.md sau la nr de telefon: 022 22 30 73

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.