hackathon

Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță lansarea Programului de granturi pentru susținerea organizațiilor neguvernamentale în eforturile de promovare a alegerilor incluzive

În perioada ianuarie 2018 – iunie 2020 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Piligrim Demo şi Tarna Rom implementează proiectul ”Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Guvernului Suediei.

Programul are scopul de a contribui la scrutine electorale incluzive şi corecte în conformitate cu recomandările Uniunii Europene şi OSCE/ODIHR şi angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova în materie de drepturile  omului. Proiectul va consolida dialogul societăţii civile cu partidele politice pentru a spori participarea politică a femeilor, persoanelor de etnie romă şi a altor minorităţi etnice, persoanelor cu dizabilităţi. Iniţiativa va contribui la îmbunătăţirea legislaţiei electorale din perspectiva recomandărilor UE şi OSCE şi a drepturilor omului. De asemenea, proiectul va încuraja grupurile sub-reprezentate să militeze pentru alegeri incluzive.

Proiectul nu va oferi asistență politică sau sprijin financiar partidelor politice, organizaţiilor social-politice, blocurilor şi candidaţilor independenți în cadrul alegerilor autorităţilor publice. În cadrul campaniilor electorale, proiectul nu va finanța și nu va face agitaţie pro sau contra partidelor politice, organizaţiilor social-politice, blocurilor şi candidaţilor aparte.

Scopul și prioritățile programului de granturi
Programul are scopul de a susține organizaţiile neguvernamentale în eforturile de promovare a alegerilor incluzive.

Mai jos puteți accesa Termenii de Referință, formularul de aplicare și modelul de buget. 

 http://eef.md/index.php?pag=news&id=1025&rid=1336&l=ro  

 Obiectivele specifice ale programului de granturi sunt:

- Promovarea participării politice incluzive a persoanelor cu dizabilităţi, femeilor, persoanelor de etnie romă şi altor grupuri entice sub-reprezentate;

- Abilitarea grupurilor marginalizate şi sub-reprezentate în depăşirea barierelor în participarea politică;
- Facilitarea dialogului dintre factorii de decizie şi a alţi actori relevanţi pentru participarea politică incluzivă.

Bugetul
Bugetul proiectului trebuie să fie stabilit în Euro. Bugetul va conţine informaţii clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile şi o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să fie realistic şi să prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect.
Suma totală disponibilă programul de granturi mici este este de 60,000.00 Euro.  Suma maximă a propunerilor de proiect nu va depăţi 10,000.00 Euro.

Criteriile de selecție a propunerilor
În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii cantitative și calitative:
• numărul preconizat de beneficiari ai proiectului;
• numărul de persoane reprezentând actori relevanţi implicaţi în proiect;
• originalitatea şi novația proiectului;
• capacitatea de a lucra cu persoane marginalizate şi sub-reprezentate;
• durabilitatea proiectului;
• relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului în raport cu obiectivele programului de granturi;
• capacitatea proiectului de a spori conştientizarea publică referitoare la problemele abordate;
• experienţa organizaţiei în implementarea activităţilor de advocacy.

Durata proiectelor și utilizarea fondurilor.
Durata maximă a  proiectului nu va depăși 12 luni. 

Prezentarea propunerilor de proiect

Solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

  1. Formularul standard de aplicare al Fundației Est-Europene. În cazul când formularul nu a oferit spațiu suficient, solicitantul de grant poate include informațiile necesare în formă liberă într-o anexă la formular, indicând compartimentul din formular la care se referă informația;
  2. Bugetul total solicitat în baza formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene;
  3. Copia statutului şi certificatului de înregistrare al organizaţiei;
  4. Alte materiale pe care le consideraţi relevante (dovezi ale activităţii organizaţiei - buletine, ziare, pliante, articole, etc.).

Adresa, informaţia de contact şi depunerea propunerilor:

Întrebările privind acest concurs se acceptă la info@eef.md, cu subiectul „Întrebare concurs de granturi pentru promovarea alegerilor incluzive” până la data de 10 octombrie 2018.

Propunerile de proiect, cu subiectul „Concurs de granturi pentru promovarea alegerilor incluzive” , pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa: Fundația Est-Europeană, strada "31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă. În cazul în care trimiteți propunerile prin poștă, vă rugăm să indicați subiectul scrisorii pe plic.

Data limită de recepționare a propunerilor de proiect este 01 noiembrie 2018.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.