hackathon

Concurs de Granturi pentru proiecte de dezvoltare a serviciilor de plasament de urgență pentru victimele violenței în familie în Republica Moldova

Ref: 5 din 13.06.2018

Asociația Promo-LEX lansează un Concurs de Granturi pentru proiecte de dezvoltare a serviciilor de plasament de urgență pentru victimele violenței în familie în Republica Moldova.

Concursul este lansat în cadrul Proiectului „Promovarea respectării drepturilor femeilor în Moldova prin combaterea violenței în bază de gen”, implementat de către Asociația Promo-LEX, Asociația Împotriva Violenței Casa Marioarei”, Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”, susținut financiar de către Uniunea Europeană. Obiectivul general al proiectului este de a spori respectarea drepturilor femeilor în Moldova prin combaterea violenței în bază de gen.

În cadrul concursului pot participa organizații ale societății civile, care posedă experiență și expertiză relevantă în domeniul combaterii violenței în familie și prestării serviciilor și asistenței specializate victimelor violenței în familie.

Proiectele propuse spre finanțare vor viza crearea și amenajarea camerelor de adăpost de urgență pentru victimele violenței în familie și prestarea serviciilor de asistență primară victimelor violenței în familie. Pentru mai multe detalii, consultați Termenii de Referință.

Pentru a participa în cadrul concursului, solicitanții de grant vor depune dosarele de aplicare în format electronic la adresa de e-mail: grants@promolex.md

Dosarul de Aplicare include:

Data limită de depunere a dosarelor de aplicare este  - 9 iulie 2018, ora locală 18.00.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

  • Relevanța proiectului pentru prioritățile Concursului de Grant;
  • Eficacitatea și fezabilitatea proiectului;
  • Impactul, sustenabilitatea și durabilitatea proiectului;
  • Bugetul reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență;
  • Expertiza și experiența relevantă demonstrată a solicitantului de grant;
  • Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul.

Mai multe detalii cu privire la procedura de depunere și evaluare a dosarelor sunt disponibile în Termeni de Referință.

PENTRU DETALII CONTACTAȚI
Irina Corobcenco
Manager de Granturi
Asociația Promo-LEX
Tel/Fax: (+373 0 22) 450024
e-mail: irina.corobcenco@promolex.md
www.promolex.md

ANEXE
Termeni de Referință

microsoftword_2628391b

Formular Cerere de Grant

microsoftword_2628391b

Formular Buget Proiect

MS-Excel
Formular Chestionar Financiar

microsoftword_2628391b

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.