hackathon

Fundația Est-Europeană cu sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană și Guvernul Suediei Invită aplicanți pentru Concursul de Granturi pentru Consorții „Construim punți, depășim bariere”

Din data de 1 ianuarie, 2017, Fundația Est-Europeană din Republica Moldova (FEE-M) a început implementarea proiectului "Construim punți, depășim bariere – construind poduri între societatea civilă și comunitățile de pe două maluri ale Nistrului", din resursele acordate de Uniunea Europeană și Guvernul Suediei. Obiectivul general al proiectului este de a promova parteneriatele și capacitățile durabile ale actorilor societății civile. Proiectul reunește părțile interesate din Republica Moldova (inclusiv din regiunea transnistreană) și utilizează abordarea apolitică în vederea cooperării dintre acestea.
Crearea rețelelor și consorțiilor trans-riverane cu asigurarea transferabilității bunelor practici în întreaga regiune va constitui unul din punctele cheie ale proiectului. Acțiunea include activități de cercetare, de consolidare a capacităților, vizite de studiu, evenimente de networking și de sprijin pentru inițiativele de dezvoltare comunitară.
FEE lansează un apel de propuneri pentru a încuraja cooperarea între ONG-urile de pe ambele maluri să primească sub-granturi pentru implementarea unor inițiative comune în diferite domenii: mediul înconjurător, dezvoltarea afacerilor, mass-media, drepturile omului, dezvoltarea comunitară, artele, sportul, cultura etc.

Termenii de Referință, formulalul de aplicare și modelul de buget îi puteți accesa aici:

http://www.eef.md/index.php?pag=news&id=1025&rid=1280&l=ro

Scopul

Scopul schemei de granturi este de a dezvolta o cultură a cooperării programatice între actorii societății civile din Republica Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, implicând actorii locali, cum ar fi întreprinderile, asociațiile de afaceri, administrația locală, mass-media, etc. Cooperarea sporită și schimbarea atitudinilor și percepțiilor față de celălalt vor contribui la reducerea decalajului dintre societățile de pe cele două maluri ale Nistrului.

Suma, durata și utilizarea fondurilor de finanțare

Contribuția maximă din partea FEE la implementarea proiectului este de 10.000 EUR. Bugetele solicitate care depășesc limita nu vor fi luate în considerare. Aplicanții sunt încurajați să furnizeze contribuții proprii financiare sau în natură la acțiunile propuse în proporție de cel puțin 10% din suma totală. Suma maximă pentru acest apel de propuneri de proiecte este de 100.000 EUR. Durata maximă a proiectului este de 12 luni.
Resursele financiare primite în cadrul acestor granturi trebuie să fie utilizate doar conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor instituționale / administrative ale organizației ce nu țin nemijlocit de proiect. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și personalul acesteia, plata datoriilor și / sau achiziționarea pieselor mari de echipament. Resursele financiare oferite de către Fundația Est-Europeană nu pot fi utilizate pentru a acoperi costurile declarate de beneficiari, ci pot fi acoperite de alte granturi sau programe implementate de acestea.

Procesul decizional și orarul concursului

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 15 iunie, 2018, ora 23:59. În această perioadă, personalul FEE va efectua consultări la cerere cu privire la procesul de aplicare. După încheierea concursului, propunerile vor fi examinate de un consiliu independent de experți. Aplicanții preselectați vor fi vizitați de către personalul FEE pentru a asigura toate procedurile de pre-atribuire.

Propunerile trebuie să fie scrise în limba engleză, rusă sau română.

Fundația își rezervă dreptul de a nu acorda granturi în cazul în care calitatea propunerilor nu va îndeplini criteriile de mai sus și cerințele de selecție ale FEE sau în cazul în care donatorii FEE nu vor asigura fondurile necesare pentru a acoperi bugetele granturilor.
Adresa, informații de contact și prezentarea propunerilor:
Aplicațiile pot fi transmise prin poșta electronică sau aduse personal la sediul FEE.
În format electronic, dosarul poate fi transmis la următoarea adresă de e-mail: concurs@eef.md, cu următorul text în titlul mesajului: „Concursul de granturi consorții „Construim punți, depășim provocări””.
În original, aplicațiile sigilate care poartă titlul „Concursul de granturi consorții „Construim punţi, depășim bariere”” pot fi depuse la adresa de mai jos până la 15 iunie, 2018, ora 23:59:
Fundaţia Est-Europeană
Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova

Pentru mai multe informații, va rugăm să ne contactați prin email la adresa concurs@eef.md, menționând în titlul mesajului următorul text: ”Întrebare concurs granturi consorții”.

Nota bene!

- Partidele politice, organizațiile religioase, persoanele fizice și entitățile comerciale nu sunt eligibile la acest concurs;
- Rezultatele concursului sunt definitive;
- Propunerile depuse nu vor fi returnate.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.