AO Centrul de Consultanță în Afaceri anunță concursul de selectare a beneficiarilor pentru obținerea co-finanțării bazinelor naturale și artificiale destinate acumulării apei ,pentru irigarea plantațiilor de arbuști fructiferi și căpșun

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Concurs de selectare a beneficiarilor pentru obținerea co-finanțării bazinelor naturale și artificiale destinate acumulării apei ,pentru irigarea plantațiilor de arbuști fructiferi și căpșun

 

Introducere

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de cultivare a arbuștilor fructiferi și căpșunului în Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.

Justificarea Proiectului  

Una dintre cele mai importante limitări în mentenanța corectă a plantațiilor bacifere și obținerea recoltei bogate de pomușoare , este clima semi-aridă persistentă în Republica Moldova, care se caracterizează prin cantități foarte variabile de precipitații atmosferice și temperaturi înalte în timpul verii. Acumularea apei pentru irigarea plantației devine o strictă necesitate și o condiție de scăderea riscului de uscare plantelor in perioada de vegetație . Repartizarea uniformă a necesităților de apă in diferite fenofaze ajută la creșterea biologică a plantelor și dezvoltarea normală a fructelor. Lipsa apei de lunga durată și temperaturile înalte in perioada caniculară poate duce la moartea fiziologică a plantelor , și ca urmare , defrișarea plantației .

Reieșind din cele menționate mai sus, CCA are ca obiectiv promovarea și implementarea bunelor practici de adaptare la schimbările climaterice , prin co-finanțarea sistemelor naturale și artificiale de acumulare a apei destinate irigării plantațiilor de arbuști fructiferi și căpșun.

Abrevieri

AMIB – Proiectul „ Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare ”

CCA- Centrul de Consultanță în Afaceri

 

 

          Criterii de eligibilitate pentru selectarea beneficiarilor de grant

În calitate de beneficiar a grantului de co-finanțare a sistemelor naturale și artificiale de acumulare a apei pentru irigare , pot fi întreprinderile agricole din zonele de Centru și de Nord al Republicii Moldovei, care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să reprezinte o entitate legală precum întreprinderi private (GȚ, SRL , ÎI etc…), înregistrată în zonele rurale a Republicii Moldova care deține activitate de cultivare a arbuștilor fructiferi și căpșunului mai mult de 1 an;
 • Să posede cel puțin 1 an de experiență în cultivarea arbuștilor fructiferi sau căpșunului;
 • Să posede cel puțin 0,5 ha de plantație cu una sau mai multe culturi de (căpșun, zmeur , mur , agriș, corn, coacăz, goji, afin, caprifoi , etc);
 • Să posede bilanț contabil sau declarație de venit pentru anul 2017, aprobat de către Departamentul de Statistică;
 • Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat;
 • Să mențină evidentă contabilă conform standardelor naționale;
 • Să asigure o co-finanțare în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al utilajelor sau materialelor necesare construcției bazinului natural de acumulare a apei sau bazinului artificial de a cumulare a apei pentru irigare.

   Cerințe obligatorii de co-finanțare a sistemelor de acumulare a apei pentru irigare

 • Sunt eligibili spre co-finanțare numai cultivatorii de arbuști fructiferi și căpșun ;
 • Sunt eligibili spre cofinanțare agenții economici care dețin plantație cu vârsta de 1 an și mai mult ;
 • Terenul pe care este situat plantația, obligatoriu să fie înregistrată la oficiul Cadastral teritorial;
 • Plantația trebuie să fie bine menținută, pe perioada semnării contractului de co-finanțare ;
 • Beneficiarul este obligat să procure utilaj sau materiale de bună calitate , după care CCA va rambursa cel mult 50 % din costul cheltuielilor efectuate;
 • Să fie de acord ca, după co-finanțare , să fie organizate de către CCA ori partenerii Proiectului câteva seminare de instruire și promovare, pentru fermierii interesați în aplicarea măsurilor de adaptare la schimbările climaterice.

 

Se vor co-finanța următoarele :

 • Utilaj sau materiale pentru constructia bazinelor mici de acumulare ;
 • Rezervoare deschise din geomembrană ;
 • Tancuri gonflabile;
 • Butoaie subterane de plastic ;
 • Cisterne de metal noi sau de ,, mîina a doua ‘’ în stare bună ;
 • Bateriile solare de acumulare , având ca scop final pomparea apei din bazinele de acumulare a apei;
 • Sisteme inovative de acumulare a apei pluviale ,în scop de irigare ;

Notă: Daca solicitantul dorește să aplice și pentru alte sisteme de acumulare a apei , ce nu a fost menționate mai sus, este liber să  contacteze reprezentanții proiectului pentru concretizări, înainte de completarea cererii de co-finanțare.

     Nu se vor co-finanța:

 • Agenți economici care au plantații rău menținute ;
 • Persoane fizice;
 • Terenurile agricole pe care sunt plantate alte specii, decât cele menționate mai sus;
 • Procurarea bunurilor restricționate, cum ar fi: produse agricole restricționate, autovehicule, mașini și utilaj agricol ;
 • Orice achiziție sau activitate care a fost deja implementată sau co-finanțată;
 • Achiziții sau activități care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor grantului, în modul stabilit de CCA ;
 • Obligații anterioare a și/sau datorii, amenzi și penalități impuse solicitantului;
 • Acumularea de fonduri;
 • Servicii de săpare a bazinului de acumulare și lucrările manuale de amenajare a bazinului .

  

Mărimea grantului. Limita Bugetului

Suma totală disponibilă pentru co-finanțare constituie 100 000 MDL. CCA va co-finanța nu mai mult de 50 % din valoarea grantului acordat.

Acordarea suportului financiar de către CCA , se va face după formula ,,Primul venit , primul servit’’.

    

Documentele de participare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:

1) Copia Buletinului de identitate a beneficiarului;

2) Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii (anexa 1);

3) Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

4) Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organele competente;

5) Copia Bilanțului contabil pentru anul precedent;

6) Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor și datelor prezentate (anexa 2).

 

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise spre înregistrare

Criteriile de evaluare a cererilor de finanțare:

Evaluarea ofertelor se va efectua în conformitate cu cerințele Termenelor de referință și procedurilor interne a CCA. Selectarea beneficiarelor se va efectua în baza criteriilor de evaluare a cererilor de finanțare.

                      Criteriile de evaluare a cererilor de finanțare a perdelelor de protecție

Poziția

Criteriile de evaluare

Punctaj

A

Experiența ofertantului în cultivarea arbuștilor fructiferi sau căpșunului

30

B

Gradul de asigurare a plantației cu utilaj agricol, sistemul de irigare prin picurare, sistemul de susținere a plantelor ,etc.

50

C

Cota de co-finanțare a beneficiarului

20

 

 • După aprobarea Cererii de finanțare de către Finanțator, CCA va semna cu beneficiarul un Contract de Co-finanțare în care vor fi stipulate condițiile de acordare a grantului. CCA își rezervă dreptul de a respinge Cererile Beneficiarilor.
 • Data limită de recepționare a cererilor de co-finanțare este 10 IULIE 2018.
 • Rezultatele vor fi anunțate până-n data de 16 IULIE 2018.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 • Pentru a primi Cererea de co-finanțare și Anexele spre completare , vă rugăm să ne contactați pe numărul de telefon : 068225589   sau

       pe adresa de email : ddodica@cca-ngo.org

        

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Centrul de Consultanta in Afaceri |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.