hackathon

Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță Concursul de granturi pentru organizațiile societății civile în vederea susținerii învățării pe tot parcursul vieții și a securității economice

С руcской версией обьявления можно ознакомться здесь.

Începând cu 1 ianuarie 2018, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European, HelpAge International, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Centrul pentru Inovație și Dezvoltare Socială, implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”. Proiectul, cu durata de 32 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. 

Una dintre prioritățile proiectului presupune promovarea și dezvoltarea practicilor de învățare pe tot parcursul vieții și susținerea incluziunii economice prin desfășurarea activităților de antreprenoriat cu participarea grupurilor vulnerabile. Proiectele implementate în cadrul acestui concurs de granturi vor contribui la fortificarea securității economice și crearea oportunităților de obținere a  veniturilor pe termen lung atât a bărbaților cât și femeilor.

Scopul și prioritățile programului de granturi

Programul de granturi  are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea dezvoltării de practici/modele pentru aplicarea învățării pe tot parcursul vieții și susținerea incluziunii economice prin dezvoltarea activităților de antreprenoriat cu implicarea diferitor categorii de persoane, inclusiv cele în etate.

Prin intermediul proiectelor se vor dezvolta programe educaționale și se vor crea modele de activități antreprenoriale,  cu accent pe îmbunătățirea situației economice a populației cu venituri mici. În urma aplicării acestor practici, se vor acumula lecțiile învățate și constatările efectuate, care ulterior vor fi prezentate Guvernului în scopul integrării acestora sau aplicării în contextul proiectul Strategiei de învățare pe tot parcursul vieții și în acțiunile planificate în baza Strategiei de ocupare a forței de muncă.

Activitățile implementate vor spori oportunitățile de integrare socio-economică a grupurilor vulnerabile pe piața muncii și vor identifica împreună cu cetățenii soluții pentru bunăstare și dezvoltare pe termen lung a comunităților.

Bugetul

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 100 000 EUR. Suma maximă oferită per proiect nu va depăși 20 000 EUR. Grantul va fi oferit în tranșe trimestriale în dependență de progresul obținut în implementarea proiectului. Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, nu va depăși 24 de luni.

Prezentarea propunerilor

Pentru a participa în concurs, solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

  1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
  2. Bugetul total solicitat în baza formularului Fundației Est-Europene;
  3. Scrisoare de susținere din partea administrației publice locale (dacă este cazul) cu indicarea suportului concret pe care administrația sau alte entități active în serviciul public îl va oferi;
  4. În cazul când există surse terțe de cofinanțare a proiectului depus, se va anexa și o scrisoare de confirmare din partea respectivului finanțator.
  5. Alte documente şi informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la aplicare (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broşuri, etc.)

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.  

Termenii de Referință și anexele necesare le găsiți aici:

http://www.eef.md/index.php?pag=news&id=1025&rid=1263&l=ro


Adresa, informația de contact şi depunerea propunerilor de proiect:

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul ”Întrebare concurs de granturi învățare pe tot parcursul vieții” până la data de 22 aprilie 2018.

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi învățare pe tot parcursul vieții” pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa:  Fundația Est- Europeană, strada 31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 30 aprilie 2018, ora 23:59.

Atenție! Dosarele cu propunerile depuse nu vor fi returnate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.