Anunț: Programul de Granturi Mici „Cetățenii Acționează”

Ajută-ne să distribuim acest articol:

FHI 360 solicită cereri pentru Programul de granturi mici „Cetăţenii Acționează” pentru a susţine activități inovatoare cu impact sporit care răspund necesităților de advocacy sau proiectelor de dezvoltare a comunității. Granturile vor fi acordate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” (MPSCS), finanţat de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). 

Granturile Cetățenii Acționează vor susţine eforturile de advocacy urgente și pe termen scurt care răspund necesităților organizațiilor societății civile (OSC) în susținerea beneficiarilor pe care îi reprezintă. Programul de granturi mici NU va susţine activităţi în derulare sau campanii de lungă durată; scopul său este să ofere un sprijin prompt la oportunitățile care apar sau urgențelor legate de reformele în curs de dezvoltare.

Profilul solicitantului: OSC-uri.

Numărul de granturi: până la 10-12 contracte.

Valoarea grantului: 50.000 - 190.000 lei. 

Plata: FHI 360 va folosi mecanismul de acordare a unor sume fixe (FAA). Beneficiarii vor fi plătiți la finalizarea activităților legate de etape concrete și la prezentarea unor rezultate specifice.

Durata: Între trei luni și un an.

Depunerea cererii: Cererile trebuie depuse la MPSCS personal sau expediate prin e-mail, în limbile engleză, română sau rusă. Cererile vor fi acceptate în mod continuu și examinate de două ori pe an. Termenele de depunere a propunerilor pentru fiecare rundă sunt:

  • I-a rundă – 18 noiembrie 2016, ora 16:00.
  • II-a rundă – 3 aprilie 2017, ora  16:00.

Solicitanții pot depune fie:

  • În versiune tipărită cu toate anexele necesare și o copie electronică, pe CD, în format Microsoft Word și Excel, la oficiul FHI 360 (Bd. Ștefan cel Mare 202, etajul 7, Chișinău, MD-2004). La depunerea cererii de participare în versiune tipărită FHI 360 va oferi o confirmare de înregistrare scrisă; SAU
  • Expediat prin email (cu scanarea tuturor documentelor) la adresa mpscs@fhi360.org. Cererile de participare expediate prin e-mail vor fi confirmate printr-un răspuns prin e-mail-ul expediat de către FHI 360.

FHI 360 va organiza două conferinţe ale ofertanților, la 26 octombrie 2016 (Cahul) și 28 octombrie 2016 (Bălți), în timpul cărora participanții vor primi informații cu privire la proiect, suportul care va fi acordat și cerințele de participare. Detalii despre locul exact al conferințelor ofertanților vor fi publicate pe site-ul www.fhi360.md. Aplicanții sunt încurajaţi să expedieze întrebări privind procedura depunerii cererii la adresa mpscs@fhi360.org. Lista completă cu întrebări și răspunsuri va fi publicată pe site-ul www.fhi360.md până la data de 10 noiembrie 2016.

Detalii despre program şi formularul de participare, inclusiv modelul de buget, sunt disponibile pe site-ul www.fhi360.md sau la oficiul FHI 360 din: Bd. Ștefan cel Mare 202, etajul 7, Chișinău MD-2004, Republica Moldova, Tel/fax: (+373) 22 23 30 00, 22 29 54 04.

Horizontal RGB 294

 

FHI 360 logo Horizontal Full Color

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.