Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT anunță concurs de selectare a unui expert (companie) în domeniul comunicării organizaționale pentru elaborarea Strategiei de comunicare a organizației.

Scopul proiectului:

Elaborarea Strategiei de comunicare a Centrului Contact pentru anii 2019 – 2013.

Responsabilități principale:

  • Efectuarea unei analize a situației actuale privind comunicarea organizației cu mediul ei intern și extern.
  • Elaborarea de comun cu echipa organizației a Strategiei de comunicare a Centrului CONTACT.

Dosarul de aplicare trebuie să includă:

  • CV-ul candidatului (pentru persoane fizice) sau Profilul Organizației şi copia Certificatului de înregistrare (pentru persoane juridice);
  • Oferta tehnică care va include o viziune generală asupra metodologiei de elaborare a Strategiei de comunicare a organizației;
  • Oferta Financiară în Euro;
  • Documente ce atestă experiența anterioară relevantă a candidatului / Organizației.

Criterii de evaluare a dosarelor de aplicare:

  • Nivelul de expertiză și experiența anterioară relevantă a aplicatului;
  • Calitatea şi relevanța metodologiei şi planului de lucru propus;
  • Oferta financiară reflectă în mod adecvat oferta tehnică.

Dosarul va fi depus în limba română la adresa: concurs@contact.md cu titlul “Concurs strategie de comunicare”.

Data limită: 9 august 2019

Pentru informații suplimentare: Vasile Cioaric, Coordonator de Proiect.
Tel: 079635985 și/sau la adresa cioaric.vasile@gmail.com.

Doar candidaturile selectate vor fi contactate.


Ajută-ne să distribuim acest articol: