Centrul CONTACT

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT,este o organizaţie nonguvernamentală independentă non-profit, ce contribuie la dezvoltarea societăţii civile din Republica Moldova prin oferirea serviciilor de informare şi consultanţă, instruire şi facilitare, granturi şi asistenţă tehnică.

Misiunea

Misiunea Centrului CONTACT constă în sprijinirea proceselor democratice din societate, edificarea societăţii civile prin încurajarea iniţiativei civice, promovarea şi realizarea ideilor unei societăţi deschise.

Pentru a realiza misiunea organizaţiei, ne-am propus să îndeplinim un şir de obiective.

Obiectivele

Sprijinim ideile grupurilor de iniţiativă, organizaţiilor neguvernamentale din ţara noastră care doresc o schimbare şi au curajul să-şi asume iniţiativa şi, prin programele noastre, le oferim posibilitatea să acţioneze pentru a realiza aceste schimbări.

  • Dezvoltarea şi consolidarea societăţii civile şi susţinerea proceselor de coalizare a organizaţiilor neguvernamentale în vederea promovării principiilor şi valorilor democratice în Republica Moldova.
  • Realizarea principiilor dezvoltării regionale, dezvoltării comunitare şi dezvoltării economice ca formă de implicare a membrilor comunităţilor în soluţionarea problemelor cu care ei se confruntă.
  • Promovarea conceptului de filantropie şi responsabilizare socială a businessului.
  • Sporirea participării obşteşti la viaţa publică şi consolidarea mediului de relaţii paşnice în zonele de conflict şi post-conflictuale ale Republicii Moldova.
  • Sprijinirea şi consolidarea cooperării transfrontaliere şi transnaţionale prin iniţiative comune locale şi regionale, schimb de experienţă, în conformitate cu valorile şi priorităţile europene (de integrare europeană).
  • Facilitarea implicării membrilor comunităţilor în procesul de dezvoltare economică locală.
Titlul Articolului Data Publicării
Consilierele la primul mandat contribuie la dezvoltarea comunității în care locuiesc 07/12/2020
Au învățat activismul, implicându-se. Povestea a trei lideri comunitari și cum reușesc să-și motiveze semenii 23/10/2020
Alte 10 inițiative locale vor fi susținute financiar în cadrul Programului de capacitare a consilierelor la primul mandat 23/10/2020
Termen extins. Concurs de selectare a unui facilitator (facilitatoare) pentru oferirea serviciilor de ghidare a coalițiilor locale 22/10/2020
Muzeu în aer liber, restaurarea unei fântâni din secolul XIX și teatru de păpuși. Inițiativele pentru dezvoltarea localității a trei finaliste din cadrul „Academiei Liderului Comunitar” 21/10/2020
17 inițiative locale vor fi susținute financiar în cadrul Programului de capacitare a consilierelor la primul mandat 15/10/2020
Concurs de selectare a unui facilitator (facilitatoare) pentru oferirea serviciilor de ghidare a coalițiilor locale 09/10/2020
Academia Liderului Comunitar: lista câștigătorilor concursului de activități practice 08/10/2020
Anunț de selectare a consultanților pentru a monitoriza activitățile practice ale participanților la Academia Liderului Comunitar 01/10/2020
Invitație de înregistrare în Catalogul Organizațiilor Necomerciale 23/09/2020
Centrul CONTACT anunță concurs pentru selectarea unei companii media pentru producerea unui spot video 18/09/2020
ВЕБИНАР для НПО обоих берегов Днестра «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 16/09/2020
Concurs de selectare a unui facilitator (facilitatoare) pentru oferirea serviciilor de instruire în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” 11/09/2020
Бесплатные консультации и помощь по правовым и бухгалтерским вопросам для НПО 09/09/2020
Consultații și asistență gratuită în probleme juridice și contabile pentru ONG-uri 09/09/2020
Termen extins. Centrul CONTACT anuntă concurs privind selectarea unui expert/unei experte pentru elaborarea analizei cadrului normativ fiscal cu privire la filantropie si sponsorizare în Republica Moldova 10/08/2020
Termen extins. Concurs de selectare a unui expert/unei experte pentru elaborarea unor standarde și regulamentului de autoreglamentarea organizațiilor societății civile în domeniul filantropiei 10/08/2020
Consultații și asistență gratuită în probleme juridice și contabile pentru ONG-uri 04/08/2020
Centrul CONTACT anuntă concurs privind selectarea unui expert/unei experte pentru elaborarea analizei cadrului normativ fiscal cu privire la filantropie si sponsorizare în Republica Moldova 31/07/2020
Filantropia în Covid-19: unde și cum au fost direcționați banii? 31/07/2020
Concurs de selectare a unui expert/unei experte pentru elaborarea unor standarde și regulamentului de autoreglamentarea organizațiilor societății civile în domeniul filantropiei 31/07/2020
Бесплатные консультации и помощь по правовым и бухгалтерским вопросам для НПО 17/07/2020
ВЕБИНАР для НПО обоих берегов Днестра «ЦИФРОВАЯ ОНЛАЙН БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ НКО» 13/07/2020
ВЕБИНАР для НПО обоих берегов Днестра «УПРАВЛЕНИЕ НКО В ПЕРИОД КРИЗИСА» 13/07/2020
Consultații gratuite pentru ONG-urile în probleme juridice și contabile 07/07/2020
Open Call Consultant/Policy Advisor 29/06/2020
Открытый конкурс Консультант в области разработки политик 29/06/2020
Termen extins! Concurs Consultant/ă în domeniul elaborării politicilor 29/06/2020
Concurs Consultant/ă în domeniul elaborării politicilor 26/06/2020
200 de consiliere la primul mandat vor avea parte de un program de instruire în domeniul APL și egalității de gen 17/06/2020
Concurs de selectare a experților pentru oferirea serviciilor de mentorat în cadrul programului de capacitare a femeilor consiliere, aflate la primul mandat de conducere 11/06/2020
Academia Liderului Comunitar a dat startul instruirilor 21/05/2020
Конкурс по отбору тренеров для проведения вебинаров 11/05/2020
Anunț de angajare coordonatorului în domeniul relațiilor publice și comunicare 11/05/2020
Anunț de angajare asistentului de proiect 11/05/2020
Apel Public privind necesitatea unor măsuri pentru colectarea și gestionarea eficientă a donațiilor în perioada de criză 30/04/2020
Anunț de selectare a unui expert/unei experte pentru realizarea analizei privind activitățile de filantropie și sponsorizare în Republica Moldova în situații de criză 21/04/2020
Consultații și asistență gratuită în probleme juridice și contabile pentru ONG-uri 16/04/2020
Бесплатные консультации и помощь по правовым и бухгалтерским вопросам для НПО 16/04/2020
Программа наставничества в области адвокаси для НПО Приднестровья 06/04/2020
Программа наставничества по организационному развитию для НПО с обоих берегов Днестра 03/04/2020
Program de mentorat în dezvoltare organizațională pentru ONG-uri de pe ambele maluri ale râului Nistru 03/04/2020
Centrul Contact lansează Academia Liderului Comunitar 12/03/2020
Anunț de selectare a liderilor/liderelor comunitari pentru a participa la Academia Liderului Comunitar 10/03/2020
Объявление об отборе женщин советников для участия в Программе обучения в области местного публичного управления, прав человека и гендерного равноправия 10/02/2020
Anunț de selectare a femeilor consiliere pentru participare la Programul de instruire în domeniul administrației publice locale, drepturilor omului și egalității de gen 10/02/2020
Cetățenii sunt mai implicați, iar autoritățile locale mai transparente 05/02/2020
Ten localities where transparency is a priority 27/01/2020
10 localități în care transparența este o prioritate 24/01/2020
A fost lansat Studiul privind Contractarea Socială 05/11/2019

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet