Distribuie prietenilor:


logo CRJM ro

 

 

 

CRJM anunță un concurs pentru:
Funcția: Consilier juridic;
Contract: pe perioadă determinată (01 septembrie 2019 – 30 iunie 2020), cu o mare probabilitate de extindere sau oferire a unui contract pe termen nedeterminat;
Localitatea: Chişinău, Republica Moldova.

Cerinţe:
a) studii universitare în domeniul dreptului;
b) posedarea cunoştinţelor bune în domeniul justiţiei şi drepturilor omului;
c) posedarea fluentă a limbilor română şi engleză. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
d) folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
e) bune abilități de comunicare, prezentare, planificare, organizare;
f) posedarea dreptului de a munci în Republica Moldova.

Atribuții:
Principalele sarcini ale juristului țin de:
a) Cercetare și analiză;
b) Advocacy;
c) Activități de instruire;
d) Reprezentare.
Fișa de post a funcției este anexată aici. 

Condiții de muncă:
a) mediu de lucru confortabil;
b) posibilități de dezvoltare profesională;
c) salariu motivant, care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;
d) program deplin de lucru 9:00 – 18:00;
e) regim de muncă cu un grad sporit de flexibilitate.

Persoanele care corespund cerințelor sunt rugate să expedieze prin email CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință și o scrisoare de motivare până la 10 august 2019, ora 23.59, la adresa: application@crjm.org.

Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu. Informații suplimentare pot fi obţinute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă.

Prin depunerea dosarului, candidatul consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat. ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să mențio-nați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.


Ajută-ne să distribuim acest articol: