RO: Apel de înregistrare si participare pentru profesori în cadrul programul One World in Schools (OWIS) | RU: Прием заявок на участие в программе подготовки учителей One World in Schools (OWIS)RO: Apel de înregistrare si participare pentru profesori în cadrul programul One World in Schools (OWIS) | RU: Прием заявок на участие в программе подготовки учителей One World in Schools (OWIS)

Termeni de referință (ToR): Apel de înregistrare si participare pentru profesori în cadrul programul One World in Schools (OWIS) 

Прием заявок на участие в программе подготовки учителей One World in Schools (OWIS).*

*Notă: Găsiți textul în limba rusă mai jos.

Context:

Esti profesor de liceu sau gimnaziu sau implementezi programe educaționale în centrul de tineret din localitate? Îți place să lucrezi cu adolescenții și ai dori să înveți metode noi și interactive de predare?

Atunci te invitam să participi la un program de formare în cadrul inițiativei „Metodologia OWIS - O Lume de Văzut”. Proiectul, lansat de organizația People in Need (PIN) Moldova, are drept scop să contribuie la educarea și responsabilizarea unei generații de cetățeni activi prin programe de educație non-formală, care vizează atât refugiații ucraineni, cât și tinerii din localitățile Republicii Moldova. Proiectul este finanțat din resursele Fondului PIN – SOS Ukraine.

Metodologia One World in Schools (OWIS) presupune utilizarea metodelor de predare inovative și interactive, inclusiv lecții audio-vizuale, pentru a dezvolta gândirea critică a elevilor și a comunității. Până în prezent, metodologia OWIS a fost implementată în 14 țări, iar din 2016 a fost extinsă pentru a include un pachet amplu de educație mediatică, axat pe sprijinirea tinerilor și a comunităților să analizeze critic informațiilor difuzate de mass-media și să contracareze dezinformarea.

Obiective:

PIN Moldova invită cadrele didactice din Republica Moldova să participe la o sesiune de instruire de 2 zile, cu scopul de a le echipa cu materialele și cunoștințele necesare pentru a integra metodologia OWIS în procesul de predare ca parte a programelor educaționale non-formale și/sau formale.

Instruirile vor fi oferite de „10 formatori/ambasadori la nivel național” - profesori  care au fost instruiți anterior de către un expert PIN din Cehia și au testat metodologia OWIS.

Până la începutul anului școlar 2024-2025, profesorii vor primi, de asemenea, seturi de instrumente și materialele relevante pentru a ajuta elevii să își dezvolte competențele mediatice și gândirea critică și filme axate pe probleme sociale, criza refugiaților și egalitatea de gen.

Cine poate aplica?

Sunt încurajați să se înscrie pentru participare la instruire lucratorii din cadrul centrelor de tineret și profesorii de educație pentru societate, istorie, limba engleză, care activează atât în școlile cu predare în limba română, cât și în limba rusă, inclusiv în școlile unde studiază refugiați ucraineni. Fiecare școală poate fi reprezentată de maximum 2 profesori.

Costurile de călătorie și cheltuielile de cazare vor fi acoperite de People in Need Moldova.    

Cum vor avea loc instruirile?

În total, vor fi organizate 5 sesiuni de formare. Fiecare profesor se va angaja să participe interactiv la o singură sesiune de formare în una dintre perioadele sugerate.

La această etapă, profesorii sunt invitați să aleagă una din cele trei perioade propuse (din care se vor delimita, ulterior, cele 2 zile de instruire in corelare cu formatorii): 8-16 iulie, 15-30 iulie și 29 iulie-12 august. Profesorii vorbitori de limbă rusă sunt invitați să se înscrie la sesiunea de formare programată pentru 8-16 iulie.

Data exactă și locul de desfășurare a fiecărei sesiuni vor fi anunțate după încheierea procedurii de înregistrare.

Procedura de înregistrare:

Pentru a-și asigura un loc la sesiunile de formare metodologică One World in Schools, profesorii vorbitori de limbă română sunt rugați să se înregistraze accesând următorul link:

https://forms.gle/mYEjFzSs45VzeGxG7

*Profesorii vorbitori de limbă rusă sunt rugați să se înregistraze accesând link-ul:

https://forms.gle/WGznYGhFqy4JEgrS6

Termenul limită de înregistrare este 25 iunie 2024, ora locală 23:59.

La sesiunea de formare, cadrele didactice vor prezinta un document care să confirme statutul de profesor.

Pentru întrebări și/sau informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0693 34 802.

*********

RU

Приглашение учителей принять участие в 2х-дневном тренинге по программе OWIS.

Контекст:

Вы преподаете в школе или реализуете образовательные программы в местном молодежном центре? Вам нравится работать с подростками, и вы хотели бы научиться новым методам обучения?

Тогда мы приглашаем вас принять участие в программе обучения в рамках инициативы «Методология OWIS – One World in Schools». Это проект, запущенный организацией People in Need (PIN) Moldova, цель которого – содействовать воспитанию и расширению прав и возможностей поколения активных граждан посредством программ неформального образования, ориентированных как на украинских беженцев, так и на молодежь в населенных пунктах Молдовы. Проект финансируется из средств Фонда NIP - SOS Украина.

Методика OWIS предполагает использование инновационных и интерактивных методов обучения, включая аудиовизуальные уроки, для развития критического мышления у учащихся и местного населения. На сегодняшний день методология OWIS внедрена в 14 странах, а с 2016 года она была расширена и включает в себя комплексный пакет по медиа грамотности. Он направлен на оказание помощи молодым людям и сообществам в критическом анализе медиа информации и противодействии дезинформации.

Цели и задачи

PIN Moldova приглашает учителей из Республики Молдова принять участие в 2х-дневном тренинге. Его цель предоставить им материалы и знания, необходимые для внедрения методологии OWIS в учебный процесс в рамках неформальных и/или формальных образовательных программ, включая практическое руководство.

Тренинги будут проводить «10 национальных тренеров/ послов» - преподаватели, которые уже владеют методологией OWIS и прошли обучение у эксперта PIN из Чешской Республики.

К началу 2024-2025 учебного года учителя также получат наборы инструментов и соответствующие материалы, которые помогут учащимся развить навыки работы со СМИ и критического мышления, а также фильмы, посвященные социальным проблемам, кризису беженцев и гендерному равенству.

Кто может подать заявку?

Преподаватели гражданского воспитания, истории и английского языка, работающие в румынских и русскоязычных школах, в том числе в школах, где учатся украинские беженцы, могут подать заявку на участие в тренинге. Каждую школу могут представлять не более двух учителей.

Расходы на проезд и проживание будут покрыты организацией People in Need Moldova.   

Как будет проходить обучение?

Всего будет организовано 5 тренингов. Каждый учитель обязуется принять интерактивное участие в одном тренинге в один из предложенных периодов.

На данном этапе учителям предлагается выбрать один из трех периодов: 8-15 июля; 15-29 июля; 29 июля-12 августа. Русскоязычным преподавателям рекомендуется зарегистрироваться на тренинг, запланированный на 8-15 июля.

Точная дата и место проведения каждой сессии будут объявлены после завершения процедуры регистрации.

Процедура регистрации:

Русскоязычным учителям предлагается зарегистрироваться по следующей ссылке

https://forms.gle/WGznYGhFqy4JEgrS6

Крайний срок регистрации - 25 июня 2024 года, местное время 23:59.

На тренинге, участники должны представить документ, подтверждающий их статус преподавателя.

Для вопросов и/или дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 0693 34 802.