Program de Formare de Formatori în domeniul Drepturilor Omului

AO „Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă” implementează proiectul “Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor tinerilor și incluziune socială”, finanțat de către Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului Național de Granturi destinat organizațiilor de tineret, 2022. În acest sens la moment suntem în proces de selectare a 28 tineri cuprinși între vârsta de 14-35 ani din raioanele Florești, Șoldănești, Soroca, Rîșcani care vor beneficia de un program complex ce va cuprinde următoarele activități:

1. Curs de Formare de Formatori în domeniul Drepturilor Omului.
2. Organizarea şi desfăşurarea unui program de follow up. Transpunerea drepturilor în practică.
3. Crearea coalițieiei regionale privind consolidarea protecției drepturilor și combaterea discriminării tinerilor din raioanele Florești, Soroca, Șoldănești și Rîșcani.
4. Forumul regional al tinerilor privind egalitatea de șanse și nediscriminare
5. Vizite de studiu ( Pe parcursul a 2 luni, beneficiarii din cadrul proiectului vor avea posibilitatea să facă cunoștință cu activitatea organizațiilor care lucrează în domeniul respectării şi promovării drepturilor omului, inclusiv în prevenirea și eliminarea discriminării şi asigurarea egalității. Astfel pe perioada de 2 luni vor fi realizate 5 vizite de studiu 1. în cadrul Oficiul ONU pentru Drepturile Omului Moldova; 2. Consiliul Pentru prevenireea şi eliminarea discriminări; 3 Oficiul avocatului Poporului, 4 Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, 5. Centru de Instruire Continuă în domeniul Electoral. În cadrul vizitei de studiu participanții vor face cunoştinţă cu activitatea instituțiilor menționate.)

Pentru a fi parte la prezentul program, Vă rugăm să completați formularul până la data de 20.06.2022

https://docs.google.com/forms/d/1g6jUIGKid4fdslrCmHY2jVWMyKDR651wxXzB0ZLo2cc/edit logouri proiect Minister