Termen extins:Jurnaliștii sunt invitați să se înscrie la instruire gratuită privind reflectarea violenței în familie și discriminării asupra persoanelor în etateJurnaliștii sunt invitați să se înscrie la instruire gratuită privind reflectarea violenței în familie și discriminării asupra persoanelor în etat

HelpAge Internațional anunță înscrierea pentru reprezentanți/jurnaliști din mass-media locală și națională din Moldova la un program gratuit de instruire cu tematica: ”Cum relatăm despre persoane în etate, ageism și violență în familie asupra vârstnicilor”, care va avea loc la Chișinău, în perioada 17-18 și 21-22 decembrie 2021 (4 zile). Doritorii se pot înscrie completând acest formular https://rb.gy/nwatf2 până la data de 05 decembrie 2021, inclusiv.

La instruire vor fi acceptate persoanele înregistrate după principiul ”primul sosit – primul servit”, dar și ținând cont de motivația de participare, expusă de către solicitant(ă). Se vor accepta 15 participanți. Pentru participanți vor fi acoperite cheltuieli de alimentație pe perioada instruirii, de cazare și transport pentru persoanele care vor călători din afara municipiului Chișinău (transport rambursat în baza tichetului de călătorie). Accesul la instruire este condiționat de prezentarea unui certificat de vaccinare sau a unui alt document acceptat conform legislației. Instruirea va fi în limba română.    

Instruirea are drept scop consolidarea cunoștințelor și schimbul de opinii cu privire la drepturile persoanelor în etate la un trai sigur și la nediscriminare, la necesitatea de a promova imaginea pozitivă a vârstnicului și îmbătrânirii. Se va pune accent și pe căpătarea de abilități practice la mediatizarea etică a cazurilor de violență în familie asupra persoanelor în vârstă, legislația în acest domeniu și răspunderea pentru încălcarea acestora, și alte subiecte interesante în care vom discuta despre stereotipuri de vârstă și gen. Specialiștii cu care veți interacționa la instruire sunt din diverse domenii conexe:

  • Drepturile omului și prevenirea și combaterea violenței în familie – Rodica Jereghi
  • Prevenirea și combaterea violenței în familie și violenței asupra femeilor – Arina Țurcan, avocată;
  • Jurnalism – Alina Radu, Directoare Ziarul de Gardă
  • Drepturile persoanelor în etate, promovarea îmbătrânirii active și sănătoase – Tatiana Sorocan, Directoare HelpAge International și Dina Ciubotaru, Coordonatoare de program (aceeași organizație).

Activitatea este parte a proiectului ”Servicii mai incluzive de asistență și protecție a vârstnicilor din Moldova aflați la risc sau afectați de violență”, implementat de HelpAge International cu suportul financiar al Republicii Federale Germania (BMZ)

Pentru alte informații ne puteți contacta prin email officehelpage@gmail.com  sau la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Rusu.  

HelpAge International în Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume, care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Organizația desfășoară programe în Moldova din anul 2005 care se desfășoară prin colaborare cu organizații locale și crearea grupurilor de voluntari de toate vârstele, în special vârstnici. Programele organizației cuprind informare și apărare a drepturilor persoanelor în etate, advocacy și integrare a necesităților vârstnicilor în politici publice, promovarea îmbătrânirii active și sănătoase, mobilizare comunitară și participarea persoanelor în etate la procesul de luare a deciziilor, sănătate și antreprenoriat, etc. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților vârstnici, de a reduce sărăcia și discriminarea persoanelor vârstnice. Mai multe informații pe pagina noastră de Facebook și www.helpage.org.