Programul “activePeace” invită participanții / Программа “activePeace” приглашает участников

Distribuie prietenilor:


Programul “activePeace” invită participanții la nouă ediție a unui program motivaţional în Moldova. Formularul online găsiți aici: https://bit.ly/3aHSanc 

Programul va împuternici tinerii să elaboreze și să pună în aplicare propriile metode și abordări pentru a atenua şi media conflicte, și pentru a aduce "activePeace" în organizațiile, comunitățile și grupurile lor. În plus, programul își propune să creeze o atmosferă de apreciere reciprocă și de cooperare pentru cetățeni din diferite medii culturale, de diferite limbi și naționalități, contribuind, astfel, la stabilirea păcii durabile.

Pentru participare sunt invitați:

Elevi, studenți, profesori, lucrători de tineret, membrii ONG-urilor, activiști în vîrstă de 18-27 de ani din toate părțile Republicii Moldova, inclusiv de la nord, centru, sud, regiunile Transnistria și Găgăuzia. 

Condiții de participare:

  • Motivație și o atitudine deschisă
  • Dispunerea de a lucra într-un mediu multilingv (engleză, rusă, română); buna cunoaștere a limbii engleze este un avantaj, dar nu este obligatoriu. Sunteți bineveniți să aplicați chiar dacă vorbiți doar una dintre cele 3 limbi.
  • Disponibilitatea de a participa la toate etapele programului (aproximativ 2-5 zile pe lună în perioada iunie - noiembrie 2020)
  • Dorința de a pregăti și a pune în aplicare un proiect propriu mic împreuna cu alți participanți

Participarea la program este gratuită. Organizatorii acoperă toate cheltuielile legate de participare la program. 

Programul constă în mai multe etape: începe cu o serie de întâlniri / ateliere / seminare ONLINE (mai-iulie 2020), urmate de 2 seminarii în diferite regiuni ale Moldovei (august-noiembrie 2020), unde participanții se vor întâlni pentru a continua să lucreze împreună și pentru implementarea unui proiect mic într-o echipă interregională diversă. La toate etapele participanții lucrează cu trainerii și mentorii experimentați.

Exemple de ateliere: Gândire critică, transformare a conflictelor, media, lucrul cu stereotipuri, Management de proiect, Social Media- SMM -PR, Creare foto și video, Fundraising, Storytelling, Metode de educație non-formală. 

Vă rugăm să completați formularul online (Aici: https://bit.ly/3aHSanc ) până la 10 mai 2020.

Toate întrebările puteți să le adresați la maxim@ecovisio.org

Detalii: https://www.facebook.com/activePeaceMoldova

Programul activePeace este implementat de asociația obștească "EcoVisio", în parteneriat cu MitOst e.V. (Berlin), cu sprijin financiar prietenesc al Fundației Robert Bosch

 

 

RU

 

Программа “activePeace” приглашает участников для нового цикла вдохновляющей программы в Молдове. Зарегистрироваться можно здесь: (https://bit.ly/3aHSanc)

Программа направлена на расширение возможностей молодых людей в плане разработки своих собственных методов и подходов к работе с конфликтами, которые могут быть эффективно применены в их организациях, группах, сообществах. Кроме того, задачей программы является создание атмосферы взаимного признания и сотрудничества для молодых представителей разных культур, языков, национальностей, тем самым способствуя установлению устойчивого мира.

Для участия приглашаются:

Студенты, школьники, молодые преподаватели, молодежные работники, учителя, представители некоммерческих организаций и активисты в возрасте 18-27 лет из всех частей Республики Молдова, включая север, центр, юг, Приднестровье и Гагаузию. 

Участие в программе бесплатно. Организаторы покрывают все расходы связанные с участием в программе.

Условия участия:

  • Мотивация и открытость
  • Готовность работать в многоязычной среде (английский, русский, румынский); для участия необходимо знать хотя бы один из этих языков. Хорошее знание английского будет преимуществом, но не является обязательным условием. Подавайте заявку, даже если вы знаете только один из этих языков. 
  • Возможность участвовать во всех этапах программы (приблизительно 2-5 дней каждый месяц с Мая по Ноябрь 2020) 
  • Готовность придумать, подготовить и реализовать свой собственный небольшой проект вместе с другими участниками

Программа включает несколько этапов: начинается с нескольких онлайн встреч/ мастер-классов/ вебинаров (в Мае-Июле 2020), затем последуют 2 семинара в различных регионах Молдовы, где участники смогут встретиться для продолжения совместной работы (Август-Ноябрь 2020) и реализации собственного небольшого проекта в межрегиональной команде. На всех этапах программы с участниками работают опытные тренеры и менторы.

Примеры воркшопов: Критическое мышление, Трансформация конфликта, Медиаграмотность, Работа со стереотипами, Управление проектами, Социальные медиа-SMM-PR, Создание фото и видео, Фандрайзинг, Сторителлинг, Методы неформального образования. 

Если это вас заинтересовало, пожалуйста, заполните онлайн форму заявки (здесь: https://bit.ly/3aHSanc ) до 10 мая 2020 года.

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по адресу maxim@ecovisio.org  Подробности на страницах https://www.facebook.com/activePeaceMoldova

 

Программа “activePeace” реализуется общественной ассоциацией “EcoVisio” в партнерстве с ассоциацией MitOst (Берлин) и при дружественной финансовой поддержке Фонда Роберта Боша

 

active peace logo 300x223


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet