Seminarul Trans.History - Centropa de formare a profesorilor

Distribuie prietenilor:


RO---

„Seminarul Trans.History, Centropa de formare a profesorilor” la Centrul de Instruire EcoVisio din Riscova, Moldova. 25-27 octombrie 2019 și Expoțiția ALBUMUL DE FAMILIE MOLDOVENESC EVREIESC

A apelul de înregistrare pentru ediția a 12-a a seminarului internațional de formare pentru profesori Trans.History este deschis. Seminarul va avea loc la Centrul de Instruire EcoVisio din Rîșcova, Moldova, împreună cu partenerul nostru local, Asociația EcoVisio, în perioada 25-27 octombrie 2019, pentru profesorii moldoveni și reprezentanții ONG-urior și a inițiativelor societății civile

Puteți găsi formularul de aplicare aici:

https://forms.gle/nV2qJziExfTZJCyBA 

Apel deschis până pe 27 septembrie 2019

Trans.History este un program educațional al Centropei privind istoria și cultura evreiască din secolul XX, care leagă profesorii și multiplicatorii societății civile din Ucraina și Moldova cu educatori din Germania și din țările Visegrad (Polonia, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă). Împreună cu partenerii noștri locali, oferim seminare, filme, expoziții, instrumente de educație online și concursuri studențești. Scopul nostru este să conectăm populația din Ucraina și Moldova prin istoria evreilor din aceste țări, folosind instrumente didactice inovative și, la fel, ne propunem să promovăm dialogul dintre vecini. Noi considerăm că schimbul cultural și educațional este necesar pentru a promova valorile democratice și pentru a încuraja gândirea critică și o cultură echilibrată a amintirilor transfrontaliere. "

Vă rugăm să rețineți:

Centrul de instruire EcoVisio (ETC) are mai multe săli de seminar și poate găzdui 20 de persoane pentru dormit. Dar, în scopul dezvoltării economice rurale și schimbul intercultural direct, noi cazăm 30 de participanți la seminarul TransHistory în familii gazdă din sat, ceea ce ne permite să găzduim până la 50 de persoane.

Alimentele servite la EcoVisio sunt vegetariene / vegane în scopul reducerii amprentei noastre asupra mediului și promovării nutriției sănătoase. Toate clădirile din Eco-Village Moldova sunt echipate cu toalete uscate de compostare, pentru economisirea apei și crearea fertilizanților

De asemenea lucratorii instituţiilor de învățământ pot găzdui în școli, biblioteci, case de cultură, primării, etc expozițiaALBUMUL DE FAMILIE MOLDOVENESC EVREIESC

Noua expoziție bilinguală (rusă/română) Centropa “Albumul De Familie Moldovenesc Evreiesc” este bazată pe cele 24 de interviuri de ale noastre cu supraviețuitori ai Holocaustului din Moldova și pe cele aproape 400 de fotografii vechi de familie și documente. Prin fotografiile și poveștile familiilor lor, am păstrat amintirea unei lumi evreiești pierdute. Interviurile și fotografiile noastre din Moldova pot fi găsite în limba engleză, rusă și română în secțiunea interviurilor.

Pentru mai multe informații despre cum se poate aduce expoziția în orașul dv., vă rugăm să folosiți formularul de contact de mai jos și să aruncați o privire pe calendarul expoziției. https://trans-history.org/ro/expozitii/albumul-de-familie-moldovenesc-evreiesc/

Pentru informații adiționale, vă rugăm să-l contactați Ion Ungureanu prin e-mail (ion@ecovisio.org) sau telefonic (+37379557732)

Aflați mai multe despre proiectul Trans.History pe pagina noastră web: www.trans-history.org și vizitați-ne pe Facebook: https://www.facebook.com/trans.history.project/

Echipa dvs. Trans.History (www.trans-history.org)

 

EN---

"Centropa Trans.History teacher training seminar" at EcoVisio Training Center in Riscova, Moldova. October 25-27, 2019 and Exhibition “THE MOLDOVAN JEWISH FAMILY ALBUM”

„The Call for Applications for our 12th international Trans.History teacher training seminar which we will hold in Riscova, Moldova from October 25-27, 2019 together with our local partner NGO EcoVisio is now open for Moldovan educators and representatives of Moldovan NGOs and civil society initiatives!

You can find the application form here:

https://forms.gle/nV2qJziExfTZJCyBA

Call open until September 27, 2019.

Trans.History is Centropa‘s education program on 20th Century Jewish history that connects teachers and civil society multipliers in Ukraine and Moldova with educators from Germany and the Visegrad countries (Poland, Hungary, Slovakia, and the Czech Republic). Together with our local partners, we offer seminars, films, exhibitions, online education tools, and student competitions. Our goal is to connect Ukrainians and Moldovans to their country‘s Jewish history by using innovative teaching tools, and to promote dialogue with their neighbors. We believe that cultural and educational exchange is necessary to foster democratic values and to encourage critical thinking and a balanced culture of remembrance across borders.“


Please note:

The EcoVisio Training Center (ETC) has several seminar rooms, and it can also accommodate 20 people for overnight stays. But for the purpose of rural economic development and direct intercultural exchange we accommodate 30 of the TransHistory seminar participants in host families around the village, which allows us to host up to 50 people.

The food served at EcoVisio is vegetarian/ vegan for the purpose of decreasing our environmental footprint and contributing to healthy nutrition habits. All buildings at Eco-village Moldova are equipped with comfortable dry compost toilets for water saving and fertilization purposes.

Also the workers of the educational institutions can host in schools, libraries, houses of culture, mayors, etc. the exhibition “THE MOLDOVAN JEWISH FAMILY ALBUM”

The new bilingual (Russian/Romanian) Centropa exhibition “The Moldova Jewish Family Album” is based on our 24 interviews with Jewish Holocaust survivors from Moldova and on almost 400 digitized old family pictures and documents. Through their pictures and stories, we have preserved the memory of a lost Jewish world.

For more information on how to bring the exhibition to your town use the contact form below and take a look into the exhibition calendar at the bottom of this page. https://trans-history.org/exhibitions/the-moldovan-jewish-family-album/

Any question? Ask Ion Ungureanu by email (ion@ecovisio.org) or by phone (+37379557732)

Learn more about the Trans.History project on our webpage: trans-history.org and visit us on Facebook: https://www.facebook.com/trans.history.project/

Your Trans.History Team (www.trans-history.org)

 

РУ------

Заявка на участие в «Семинаре Trans.History, Centropa по обучению преподавателей» в Учебном центре EcoVisio в селе Pышкова, Молдова. 25-27 октября 2019 г. и Выставка "МОЛДАВСКО-ЕВРЕЙСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ"

Начался приём на подачу заявок на наш следующий тренинг Trans.History, который будет проходить в Учебном Центре EcoVisio (ETC) в селе Рышкова, в Молдове с 25 по 27 октября 2019 года, совместно с нашим партнёром, Ассоциацией EcoVisio. В семинаре могут учавствовать преподаватели, представители НПО Молдовы, а также инициативы гражданского общества.

Пордать заявку онлайн вы можете здесь: https://forms.gle/nV2qJziExfTZJCyBA 

Крайний срок подачи заявок до 27 сентября 2019 г.

Trans.History - это образовательная программа Centropa по еврейской истории 20-го века, которая объединяет преподавателей и представителей гражданского общества из Украины и Молдовы с педагогами из Германии и стран Вышеграда (Польши, Венгрии, Словакии и Чехии). Вместе с нашими местными партнерами мы предлагаем семинары, фильмы, выставки, онлайн-инструменты обучения и студенческие конкурсы. Наша цель – соединить людей из Украины и Молдовы с еврейской историей своей страны с помощью инновационных инструментов обучения и содействовать диалогу со своими соседями. Мы считаем, что культурный и образовательный обмен необходим для укрепления демократических ценностей, поощрения критического мышления и сбалансированной культуры памяти пересекающей границы.

К сведенью участников:

Образовательный Центр EcoVisio The EcoVisio Training Center (ETC) в состоянии разместить для проживания около 20 участников. Для того, чтобы поспособствовать экономическому развитию села и межкультурному обмену мы предложим проживание еще для 30 участников в гостевых семьях в домах сельских жителей. Это позволит нам принять в общей сложности до 50 участников семинара.

Во время семинара будет предлагаться еда без мяса или веганское меню с целью снижения негативного влияния на окружающую среду и продвижения принципов здорового питания. Все здания на територрии EcoVillage обеспечены удобными компостными туалетами для умеренного расхода воды.

 

Также работники учебных заведений могут разместить в школах, библиотеках, домах культуры, мэрии и т. д. Выставку “МОЛДАВСКО-ЕВРЕЙСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ”

Новая двуязычная (русско-румынская) выставка Центропы «Молдавско-еврейский семейный альбом» основана на 24 интервью с евреями с Молдовы, выжившими во время Холокоста, и почти 400 оцифрованных старых семейных фотографий и документов. С помощью их историй и фотографий мы сохранили память о потерях еврейского мира.

Для получения информации о том, как привезти выставку в ваш город, заполните форму ниже и посмотрите календарь выставки. https://trans-history.org/ru/vystavki/moldavsko-evrejskij-semejnyj-albom/

Есть вопросы? Напишите Иону Унгуряну электронное письмо на адрес (ion@ecovisio.org)  или позвоните по телефону (+37379557732)

Вы можете узнать больше о проекте Trans.History на сайте: trans-history.org и на нашей странице в Facebook: https://www.facebook.com/trans.history.project/

Ваша команда Trans.History (www.trans-history.org)


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet