Apel deschis pentru propuneri de proiecte Conectare UE: Campanii de sensibilizare a opiniei publice privind reformele și beneficiile aderăriitmp

(RU) Русская версия 

APEL DESCHIS PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE

I INTRODUCERE 

Informații generale despre People in Need

People in Need (PIN) este o organizație internațională non-profit cu sediul în Cehia, fondată pe principii de umanism, libertate, egalitate și solidaritate, punând accentul pe demnitatea și libertatea umană. PIN activează în peste 20 de țări, oferind ajutor umanitar și sprijin pentru dezvoltare comunităților vulnerabile.

Din 2004, PIN este prezentă în Moldova, susținând persoane, societatea civilă și instituțiile locale. PIN Moldova se bucură de un istoric solid în împuternicirea societății civile și promovarea proceselor participative, prin acordarea de granturi și parteneriate strategice.

Conectare UE: Campanii de sensibilizare a opiniei publice privind reformele și beneficiile aderării

(EU Connection: Public Awareness Campaigns on Reforms and Accession Benefits)

II INFORMAȚIE GENERALĂ

Scopul proiectului

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de People in Need Moldova, având drept scop îmbunătățirea accesului la servicii publice de calitate și promovarea coeziunii sociale. Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova colaborează pentru a sprijini reformele sectoriale și procesul de aderare la UE. Un aspect esențial al acestui efort este informarea și implicarea publicului în înțelegerea și susținerea acestor reforme. Prin acordarea acestor granturi, ne propunem să finanțăm proiecte care vorimplementa campanii de comunicare și sensibilizare, menite să sporească receptivitatea și înțelegerea reformelor și a procesului de aderare la UE.

Obiective

  • Creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a reformelor sectoriale în rândul publicului larg.
  • Informarea cetățenilor cu privire la beneficiile și impactul procesului de aderare la UE.
  • Promovarea unui dialog constructiv între comunități, autorități și organizațiile societății civile.
  • Combaterea dezinformării și promovarea transparenței în procesul de reformă și aderare.

Activități eligibile

Propunerile de proiecte trebuie să includă activități care vor fi implementate în perioada 01 august - 30 august 2025 și care răspund obiectivelor menționate anterior, cum ar fi:

- Campanii media: Producția și difuzarea de spoturi TV/radio, articole de presă, postări pe rețelele sociale și alte materiale multimedia care promovează mesajul generic Reforme pentru un viitor european

- Conferințe și evenimente publice: Organizarea de conferințe, seminare și ateliere pentru informarea și implicarea comunităților în discuțiile privind reformele și aderarea la UE.

- Materiale informative: Crearea și distribuirea de broșuri, pliante, ghiduri și alte materiale educative care să explice reformele și beneficiile aderării la UE.

Activitățile pot include: (vă rugăm să considerați lista de mai jos drept o recomandare:)

1. Programe radio și TV regionale

• Talk-show-uri săptămânale: Realizarea de emisiuni săptămânale la posturile locale de radio și televiziune, cu discuții privind reformele sectoriale și aderarea la UE. Invitații emisiunilor pot fi experți, oficiali guvernamentali și lideri comunitari care vor oferi informații și a răspunde întrebărilor publicului.

• Filme educative: Producerea de documentare care să explice istoria, procesul și beneficiile integrării în UE. Acestea pot include interviuri cu funcționari UE, reprezentanți ai guvernului moldovean și cetățeni obișnuiți.

• Colaborări cu posturile de știri: Colaborarea cu posturile de știri locale pentru a crea articole și rapoarte aprofundate privind reformele sectoriale, concentrându-se pe impactul acestora asupra comunităților locale. Utilizarea istoriilor de succes din viața reală și mărturii ale cetățenilor care au beneficiat de aceste reforme.

2. Campanii social media

• Campanii social media: Utilizarea paginilor de social media: Crearea de pagini dedicate pe platforme precum Facebook, Instagram și Twitter pentru a împărtăși actualizări, conținut educațional și istorii de succes legate de reforme și integrarea în UE.

• Infografice și conținut vizual: Elaborarea de infografice și conținut vizual care simplifică informațiile complexe despre reformele sectoriale și beneficiile UE. Distribuirea acestora în mod regulat pentru a menține publicul implicat.

• Sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri: Organizarea de sesiuni live de întrebări și răspunsuri pe social media cu experți și funcționari pentru a răspunde preocupărilor și întrebărilor publicului cu privire la reforme și aderarea la UE.

• Campanii Hashtag: Lansarea de campanii hashtag pentru a crea un sentiment de comunitate și un scop comun. Exemplele ar putea include #ReformeleMoldovei, #IntegrareaUE, și #ViitorulCuUE.

3. Conținut online și platforme digitale

• Buletine informative prin e-mail: Lansarea unui buletin informativ prin e-mail care să ofere actualizări periodice cu privire la reforme, evenimente și oportunități de participare publică.

Încurajarea cetățenilor să se aboneze prin intermediul rețelelor sociale și paginii web al proiectului.

• Videoclipuri educative: Crearea de videoclipuri scurte (până la 1,30 min), atractive, care să explice diverse aspecte ale reformelor sectoriale și ale aderării la UE. Distribuirea acestor videoclipuri pe

YouTube, pe rețelele de socializare și pe pagina web al proiectului.

4. Campanii în presa scrisă

• Broșuri și pliante informative: Crearea și distribuirea de broșuri și pliante care să explice reformele sectoriale și procesul de aderare la UE într-un limbaj accesibil. Acestea pot fi distribuite la evenimente publice, la birourile autorităților și la centrele comunitare.

• Articole și opinii în ziare: Publicarea de articole și editoriale în ziarele regionale și naționale pentru a ajunge la un public mai larg. Se pot include contribuții din partea experților, factorilor de decizie politică și membrilor comunității.

• Afișe și panouri publicitare: Crearea de afișe și panouri publicitare cu mesaje-cheie despre beneficiile reformelor sectoriale și integrării în UE. Amplasarea acestora în zone intens circulate, cum ar fi piețele, stațiile de autobuz și centrele orașelor.

5. Implicarea comunității prin intermediul mass-media

• Influenceri și ambasadori locali: Colaborarea cu influenceri locali și lideri comunitari pentru a acționa ca ambasadori ai campaniei. Aceștia pot împărtăși povești personale și pot promova campania pe canalele lor de social media și în comunitățile lor.

Parteneriate media: Stabilirea de parteneriate cu mass-media locale pentru a organiza evenimente comune, a desfășura campanii colaborative și a asigura coerența mesajelor pe diverse platforme media.

6. Combaterea dezinformării

• Inițiative de verificare a faptelor: Înființarea unei echipe specializate pentru monitorizarea și demontarea dezinformărilor legate de reformele sectoriale și integrarea în UE. Publicarea rapoartelor de verificare a faptelor prin toate canalele media.

• Campanii educaționale privind alfabetizarea mediatică: Organizarea de campanii pentru educarea publicului despre identificarea și evitarea dezinformării. Oferirea de sfaturi pentru evaluarea credibilității surselor de știri și recunoașterea știrilor false.

Conținut interactiv: Crearea de conținut interactiv, cum ar fi chestionare și sondaje despre UE și reformele sectoriale, pentru a atrage publicul și a face învățarea mai plăcută.

Rezultate așteptate și indicatori cantitativi de succes:

• Sensibilizare crescută și înțelegere mai profundă a reformelor sectoriale și a aderării la UE în rândul publicului larg.

• Implicarea sporită a publicului în discuții și activități legate de reforme și integrarea în UE.

• Îmbunătățirea interacțiunii și sporirea încrederii între comunități, autorități și organizațiile societății civile.

• Combaterea eficientă a dezinformării.

• Îmbunătățirea alfabetizării mediatice în rândul publicului.

• Extinderea acoperirii mesajelor campaniei prin mass-media tradițională și digitală.

• Difuzarea cu succes a conținutului informativ, reflectată prin feedback pozitiv din partea publicului.

• Îmbunătățirea percepției publicului asupra beneficiilor reformelor sectoriale pentru aderarea

Moldovei la UE.

• Schimbarea atitudinii publicului în direcția recunoașterii beneficiilor reformelor sectoriale.

• Sporirea implicării și consolidarea parteneriatelor cu organizațiile societății civile.

• Creșterea consumului de conținut media și a implicării pe rețelele sociale.

• Tendințe pozitive în sondaje care indică o sensibilizare și o înțelegere sporite.

• Rate mai ridicate de prezență și participare la evenimente de campanie și forumuri publice.

Activități neeligibile.

Următoarele activități nu vor fi eligibile în cadrul acestui apel: a) acțiuni care se referă exclusiv sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere de lucru, seminare, conferințe, congrese; b) acțiuni care se referă exclusiv sau în principal la burse individuale pentru studii sau cursuri de formare; c) acțiuni de sprijinire a partidelor politice sau a candidaților la alegeri; d) finanțarea retroactivă a proiectelor aflate deja în curs de implementare sau finalizate; e) proiecte în beneficiul exclusiv al unor persoane sau grupuri mici de persoane. De asemenea, nu vor fi finanțate proiecte dăunătoare mediului.

Criterii de eligibilitate pentru aplicanți:

Este considerată a fi eligibilă organizația care:

• este o organizație a societății civile (OSC), mass-media sau altă entitate neguvernamentală;

• poate demonstra experiență relevantă în domeniul comunicării, educației civice sau implicării

comunitare, precum și în subiectul apelului;

• nu are antecedente de activitate ilegală sau lipsită de etică (corupție, fraudă);

• nu este afiliată unui partid politic;

• poate prezinta un plan detaliat de activități, un buget realist și o strategie clară de implementare.

Zone de implementare

Pe întreg teritoriul Republicii Moldova: nord, centru și sud.

Criterii de evaluare a propunerilor:

În conformitate cu procedurile PIN pentru evaluarea propunerilor de proiect, fiecare aplicant va primi puncte în funcție de pachetul de documente prezentate și de respectarea criteriilor specificate mai jos.

Punctajul maxim este de 70 de puncte. Aplicanții cu cel mai mare punctaj vor primi sprijin financiar nerambursabil.

Principalele criterii de selecție

Criterii de selecție Explicații Puncte

1. Indicatori atinși/grupuri țintă vizate de proiect. Numărul de beneficiari unici (membri ai comunității) sprijiniți de proiectul propus. max. 5 puncte

2. Eficiența costurilor . Costurile sunt bine justificate și relevante pentru activitățile propuse și pot asigura realizarea rezultatelor proiectului (incluzând personalul și echipamentele necesare pentru implementarea activităților, raportare, documentare, asigurarea calității). max. 5 puncte

3. Activități de conștientizare prevăzute în proiectul propus. Acțiuni pentru asigurarea vizibilității corecte a proiectului și a obiectivelor acestuia sunt prevăzute și descrise în detaliu în descrierea proiectului. max. 5 puncte

4. Alinierea cu scopul general și obiectivele întregului proiect și cu lotul pentru care se aplică. Produsele/activitățile propuse reflectă obiectivele lotului la care aplică organizația. max. 5 puncte

5. Acoperirea regională și includerea grupurilor vulnerabile (femei, persoane în vârstă, persoane cu handicap etc.) în activitățile propuse. Dacă nu sunt vizate direct, aspectele de acoperire regională trebuie cel puțin luate în considerare. max. 5 puncte

6. Integrarea perspectivelor de gen și capacitatea de a ajunge și include grupuri vulnerabile (femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități etc.) în activitățile propuse. Dacă nu sunt vizate direct, aspectele legate de gen, vârstă și diversitate trebuie cel puțin luate în considerare în proiect. max. 5 puncte

7. Relevanța proiectului pentru comunitățile locale. Proiectul ar trebui să răspundă nevoilor comunității/ilor țintă; o justificare clară trebuie inclusă în propunere. max. 5 puncte

8. Depunerea completă a documentelor necesare. Vă rugăm să consultați secțiunea Procesul de Aplicare pentru detalii despre documentele necesare. max. 5 puncte

Criterii de selecție adiționale

9. Experiența anterioară cu PIN. În Anexa 1_Formularul de Aplicare, vă rugăm să menționați experiența anterioară cu PIN. max. 5 puncte

10. Abordări inovative și soluții noi care diferențiază proiectul de metodele convenționale; beneficii suplimentare și impacte pozitive. Propunerea de proiect este creativă, aduce o valoare adăugată și prezintă o idee unică în conformitate cu obiectivele și scopul propus. Aceasta demonstrează coerența componentelor/ activităților planului de proiect și fezabilitatea acestora în livrarea rezultatelor propuse. max. 5 puncte

11. Măsura în care propunerea îndeplinește obiectivele apelului de finanțare. Rezultatele, produsele și activitățile sunt planificate pentru a atinge obiectivele generale ale proiectului. max. 5 puncte

12. Calitatea planului de activități: Claritatea și fezabilitatea activităților propuse sunt apreciate, la fel și inovația în metodele de comunicare. Planul de acțiune și activitățile sunt descrise într-un mod clar. Inovația în metodele de comunicare este descrisă în Formularul de Aplicare. max. 5 puncte

13. Experiența și capacitatea organizației de a implementa proiectul propus. Capacitățile operaționale ale organizației aplicante (personal, echipamente etc.) și experiența (implementarea cu succes a proiectelor într-un domeniu similar) permit implementarea proiectului propus, și se reflectă în Formularul de Aplicare. max. 5 puncte

14. Existența unui planul pentru asigurarea continuității și durabilității activităților după finalizarea proiectului. Aplicantul are în vedere și definește în mod clar durabilitatea acțiunilor și rezultatelor planificate în cadrul proiectului. max. 5 puncte

Durata și formele de finanțare:

• Activitățile propuse pot fi implementate începând cu 1 august 2024 până la 30 august 2025.

• Total Bugetul total disponibil pentru această cerere este de [24 000 EUR]. Fiecare aplicant poate solicita finanțare între [minim 5 000 EUR] și [maxim 8 000 EUR].

Procesul de aplicare:

• Pregătiți următoarele documente: 1) Anexa_A Formularul de Aplicare (docx); 2) Anexa_B  Formularul de buget (excel); 4) Act confirmativ al înregistrării organizației;

• Este recomandat să trimiteți Anexa A și Anexa B în limba română SAU rusă ȘI engleză;

• Trimiteți pachetul complet la adresa de e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.net

• În tema emailului, includeți denumirea apelului de propuneri: EU Connection: Public Awareness Campaigns on Reforms and Accession Benefits

• Toți aplicații vor primi feedback și/sau decizia finală din partea PIN în legătură cu alocarea granturilor în termen de 1 lună de la depunerea documentației.

Date și termene:

• Termen limită de depunere a proiectelor: 15 Iulie 2024

• Deschiderea concursului: 2 Iulie 2024

• Sesiune de informare: 10 Iulie 2024 , ora 14:00. Ședința va dura o oră. Link-ul pentru reuniune este : https://us06web.zoom.us/j/83797679224?pwd=9R1h6XVy5Y94afyb4lP0bTrPzfgbtW.1

• Anunțarea rezultatelor: PIN va contacta toți participanții la cerere, indiferent de rezultatele evaluării propunerilor, în termen de 1 lună de la depunere.

Monitorizare și evaluare:

Proiectele selectate vor fi supuse unei monitorizări și evaluări continue pentru a asigura atingerea obiectivelor și utilizarea eficientă a fondurilor. Beneficiarii vor trebui să prezinte rapoarte periodice, precum și un raport final detaliat la încheierea proiectului.

Due Diligence (Diligența necesară):

Înainte de a alocă grantul, fiecare partener de pe lista scurtă în procesul de selecție va trebui să treacă prin procedura de evaluare a partenerilor PIN. Cerințele specifice vor fi comunicate după prima etapă de selecție.

Obligațiile PIN față de beneficiarii de granturi includ următoarele:

• Acordarea de către PIN de granturi organizațiilor locale;

• Organizarea de către PIN a unei sesiuni de informare înainte de termenul limită de depunere a dosarelor și oferirea tuturor modelelor necesare pentru aplicare;

• Oferirea formării și sprijinului necesar pentru implementarea proiectelor, în conformitate cu standardele umanitare și principiile de protecție;

• Solicitarea partenerilor de a furniza beneficiarilor și altor părți interesate informații clare despre mecanismele de depunere a plângerilor și de feedback și răspuns (CFRM);

• Organizarea de reuniuni de coordonare pentru a facilita raportarea de calitate și furnizarea modelelor necesare pentru raportare partenerilor.

Obligațiile beneficiarilor de granturi față de PIN sunt următoarele:

• Beneficiarii câștigători vor trebui să participe la programul de consolidare a capacităților PIN pentru a a asigura respectarea politicilor PIN, inclusiv codul de conduită al PIN, procesul de achiziții și MEAL

(Monitorizare, Evaluare, Învățare și Raportare);

• Beneficiarii de granturi PIN vor trebui să treacă prin procesul de Due Diligence PIN (evaluarea partenerilor în situații de urgență) înainte de a primi grantul;

• Beneficiarii câștigători vor trebui să respecte cerințele contractuale referitoare la raportarea financiară și narativă.

Mecanismul de responsabilitate și feedback pentru parteneri

Mecanismul de responsabilizare poate fi utilizat pentru toate aspectele aflate sub influența directă a PIN, și anume: principiile și standardele umanitare la care aderă PIN, abordarea PIN privind colaborarea cu partenerii, codul de conduită și politicile-cheie ale PIN, inclusiv reglementările antifraudă.

Pentru a împărtăși reclamații, sugestii sau feedback, vă rugăm să utilizați următoarele canale de comunicare. Toate informațiile vor fi tratate în mod confidențial și în siguranță:

• cfrm.moldova@peopleinneed.net

• Număr de asistență telefonică gratuit: 0 800 000 09