Concurs de selectare a unei organizații din societatea civilă din Transnistria pentru implementarea activităților proiectului de grant ,,OSC reziliente + Bugetare Responsabilă = Implementare accelerată a Acordului de Asociere”Concurs de selectare a unei organizații din societatea civilă din Transnistria pentru implementarea activităților proiectului de grant ,,OSC reziliente + Bugetare Responsabilă = Implementare accelerată a Acordului de Asociere”

Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), AO Institutum Virtutes Civilis (IVC) și Fundația „Friedrich Ebert” anunță concurs de selectare a unei organizații din societatea civilă din Transnistria pentru implementarea activităților proiectului de grant ,,OSC reziliente + Bugetare Responsabilă = Implementare accelerată a Acordului de Asociere”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația „Friedrich Ebert” .


Obiectivul general al proiectului este
să crească și să consolideze capacitățile organizațiilor societății civile pentru a susține implementarea condiționalităților aferente procesului de aderare a Republicii Moldova în UE și a agendei Acordului de Asociere, la nivel național și local.

Obiectivul general al prezentei sarcini:

Esența primului obiectiv specific al proiectului este de a construi și consolida capacitățile OSC-urilor comunitare de a monitoriza bugetul, și a încuraja implicarea lor în activități de advocacy privind alinierea bugetelor și politicilor la prioritățile agendei de europenizare și AA, contribuind astfel la accelerarea procesul de reformă. În acest sens, în baza unui proces competitiv, va fi selectat un OSC din cele regiunea de dezvoltare Transnistria.

OSC selectat va beneficia de un sprijin financiar sub formă de grant în valoare de maxim 20 000 EUR, alocat pe toata durata proiectului pentru a asigura finanțarea activităților prevăzute în proiect. Finanțarea va fi destinată pentru acoperirea costurilor salariale, costurilor administrative relevante și celor aferente tranzacțiilor bancare.

❗ Toate detaliile privind responsaiblitățile și procedura de aplicare disponibile pe link: https://bit.ly/4bU7JbA

 

* Dosarul de aplicație trebuie transmis până la data de 25 Iunie 2024, ora 18:00, la adresa de email procurari@expert-grup.org, indicând subiectul emailului: ,,Selectare OSC Transnistria”.