Termen extins| Concurs: selectarea a 15 organizații ale societății civile pentru implementarea activităților proiectului de grant ,,OSC reziliente + Bugetare Responsabilă = Implementare accelerată a Acordului de Asociere”Termen extins| Concurs: selectarea a 15 organizații ale societății civile pentru implementarea activităților proiectului de grant ,,OSC reziliente + Bugetare Responsabilă = Implementare accelerată a Acordului de Asociere”

Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), AO Institutum Virtutes Civilis (IVC) și Fundația „Friedrich Ebert” anunță extinderea termenului de aplicare la concursul de selectare a 15 organizații ale societății civile pentru implementarea activităților proiectului de grant ,,OSC reziliente + Bugetare Responsabilă = Implementare accelerată a Acordului de Asociere”,finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația „Friedrich Ebert” .

Obiectivul general al proiectului este să crească și să consolideze capacitățile organizațiilor societății civile pentru a susține implementarea condiționalităților aferente procesului de aderare a Republicii Moldova în UE și a agendei Acordului de Asociere, la nivel național și local.

Obiectivul general al prezentei sarcini

Esența primului obiectiv specific al proiectului este de a construi și consolida capacitățile OSC-urilor comunitare de a monitoriza bugetul, și a încuraja implicarea lor în activități de advocacy privind alinierea bugetelor și politicilor la prioritățile agendei de europenizare și AA, contribuind astfel la accelerarea procesul de reformă. În acest sens, în baza unui proces competitiv, vor fi selectate 15 OSC din cele 5 regiuni de dezvoltare: Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia și Transnistria (3 OSC per regiune).

Fiecare OSC selectată va beneficia de un sprijin financiar sub formă de grant în valoare de maxim 20 000 EUR, alocat pe toata durata proiectului pentru a asigura finanțarea activităților prevăzute în proiect. Finanțarea va fi destinată pentru acoperirea costurilor salariale, costurilor administrative relevante și celor aferente tranzacțiilor bancare.

Beneficiarii de grant vor asigura realizare a cinci obiective cheie:

 • monitorizarea bugetelor locale și a celui de stat, inclusiv a resurselor financiare primite de la partenerii de dezvoltare, cu un accent deosebit pe proiectele de infrastructură locală și regională, servicii sociale, servicii publice și alte proiecte relevante legate de agenda AA și cea de Europenizare;
 • monitorizarea, împreună cu echipa centrală de proiect, a cheltuielilor bugetului de stat pentru proiectele și politicile conexe agendei de Europenizare, în special cele legate de: sectorul justiției și reforma anticorupție; politicile ocupare a forței de muncă; servicii sociale; eficiență energetică și energie regenerabilă; servicii publice; și drepturile omului, inclusiv egalitatea de gen;
 • participarea, împreună cu echipa centrală de proiect, la activitățile de vizibilitate și advocacy la nivel local;  
 • să devină centre de resurse locale, capabile să mobilizeze alte OSC și activiști civici la nivel local să se implice în activități de bugetare participativă și monitorizare a proceselor bugetare;
 • implicarea în activitățile platformelor OSC (menționate mai sus) prin furnizarea de informații în procesul de elaborare a notelor de poziție, care să reflecte perspectiva locală/regională, dar și participarea la evenimentele și activitățile de advocacy ale platformelor.

Procedura de aplicare 

OSC-urile interesate sunt invitate să depună dosarul de participare, în corespundere cu termenii de referință anexați mai jos, acesta va cuprinde următoarele documente:

 • o scrisoare de motivație scurtă, în care se va indica obiectivele și rezultatele ce vor fi obținute în urma utilizării grantului. Scrisoarea va indica de asemenea în care regiune a țării organizația preferă să lucreze (Nord, Centru, Sud, Transnistria, Găgăuzia așa cum sunt acestea definite în Legea privind dezvoltarea regională nr. 438 / 2006);
 • o scurtă descriere a organizației (1-2 pagini);
 • bugetul propus pentru desfășurarea activităților de proiect;
 • lista proiectelor relevante implementate anterior (nicio limită); 
 • certificatul de înregistrare al organizației (extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice eliberat cu cel puțin 12 luni înainte de data depunerii cererii va fi solicitat în cazul semnării contractului);
 • raportul de activitate al organizației pentru cel mai recent an; 
 • statutul organizației;
 • situațiile financiare pentru ultimii 3 ani (bilanțul contabil, balanța de profit și pierderi, etc.);
 • cel mai recent raport de audit al situațiilor financiare ale organizației (dacă este disponibil).

Aplicația va fi depusă în limba română. Termenul extins pentru expediarea dosarului de aplicare este data de 16 martie martie 2023, ora 14:00, acesta trebuie să fie trimis la adresa de email: procurari@expert-grup.org

Informații adiționale pot fi solicitate prin expedierea unui email la: ecaterina@expert-grup.org (Ecaterina Rusu, manager de proiect).

👉Termenii de referință, ghidul de aplicare disponibile pe următorul link: https://bit.ly/3ZfSOlK