Lansarea Concursului de granturi mici pentru ONG-urile naționale și regionale în zonele sub-bazinelor Bîc, Răut, Larga, Tigheci, Ialpug, Naslavcea-Vasilcău, ediția a II-aAsociația Obștească (AO) Centrul Naţional de Mediu, cu susținerea financiară a Guvernului Suediei, lansează apelul de propuneri de proiecte pentru ONG-uri în cadrul Programului de Granturi Mici (PGM) „Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme”, ediția a 2-a.

Prin programul de granturi mici vor fi susținute inițiativele și acțiunile locale ce contribuie la îmbunătățirea mediului, și astfel, pe termen lung duc îmbunătățirea standardelor de viață. Programul va contribui la îmbunătățirea stării mediului înconjurător în ecosisteme şi la reducerea efectelor adverse ale poluării și ale altor activități ale omului.

Perioada de implementare a programului de granturi mici este noiembrie 2022 – noiembrie 2023. În funcție de experiență, organizația va depune propunerea de proiect la una din limitele de finanțare proiectului: de la 100 000 MDL până la 180 000 MDL. Proiectul trebuie să fie depus de un singur aplicant. În cazul parteneriatelor locale (cu alte ONG-uri, autorități locale, etc.), la cerere, trebuie să fie anexat un Acord încheiat cu partenerii locali. Se presupune că astfel de parteneriate va asigura un impact de rezonanță și o implicarea mai mare în implementarea proiectelor.

Condiții de participare și eligibilitate

Aplicanții trebuie să fie organizații neguvernamentale, asociații obștești înregistrate în Republica Moldova, active în domeniul protecției mediului și dezvoltării comunitare durabile, care activează în ariile geografice specificate mai jos sau care au dezvoltat activități în zona geografica respectiva.

Activitățile eligibile pentru finanțare:

 • să contribuie la reducerea poluării aerului, apei și solului;
 • să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • să îmbunătățească potențialul monitorizării protecției mediului;
 • să desfășoare activități educaționale în domeniul protecției mediului;
 • să îmbunătățească potențialul comunităților locale de adaptare la schimbările climatice;
 • să îmbunătățească accesul la energia verde prin creșterea eficienței energetice și creșterea utilizării energiei regenerabile;
 • să dezvolte procesul de gestionare/ colectare a deșeurilor;
 • să integreze aspectele relevante mediului în Planul de dezvoltare locală;
 • să susțină conservarea și reabilitarea biodiversității și ariilor protejate naturale.

Nu sunt eligibile:  Organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, sindicatele.

O organizație poate fi aplicant doar la o singură cerere de grant.

Propunerea de proiecte pentru PGM va susține inițiativele din regiunile geografice unde A.O Centrul Naţional de Mediu desfășoară activități și implementează proiecte. Regiunea geografică eligibilă sunt următoarele: Comunitățile din bazinul hidrografic al râurilor: Bîc, Răut, Larga, Tigheci, Ialpug, Naslavcea-Vasilcău.

Doar dosarele complete vor fi admise pentru participarea la concurs.

 • Formularele pot fi completate atât în limba română, cât și în rusă;
 • vor fi admise doar modelele de formulare puse la dispoziție pe pagina web www.environment.md (formularul de aplicare, bugetul și justificarea acestuia, formularele de raportare);
 • vor fi admise doar dosarele completate la calculator;
 • formularul de solicitare a finanțării trebuie să fie semnat de conducătorul organizației;
 • toate documentele trebuie să fie prezentate exclusiv în format PDF;
 • CV-urile echipei de proiect (coordonator de proiect, contabil, asistent) trebuie prezentate într-un singur document PDF;
 • în cazul expedierii dosarului în format electronic, respectați următoarea regulă de denumire a fișierelor:

Exemplu:

1_Formular_AO_Exemplu

2_Buget_AO_ Exemplu

3_CV_echipa_AO_ Exemplu

4_Extras_AO_ Exemplu

5_Statut_AO_ Exemplu

Opțional: 6_Portofoliu_AO_ Exemplu

Completitudinea dosarului

Verificați dacă dosarul include toate documentele de mai jos:

 1. Formular de solicitare a finanțării (Anexa A);
 2. Bugetul detaliat al propunerii de proiect, în MDL, TVA 0 (Anexa B);
 3. CV-uri ale echipei de implementare;
 4. Ultimul Extras din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale de la Agenția Servicii Publice din anul 2022;
 5. Copia statutului înregistrat al organizației;
 6. Memorandum/acord de cooperare sau confirmare de către parteneri în cazul proiectelor în consorțiu.

Opțional: portofoliu de proiecte.

Depunerea dosarului

Termenul-limită de depunere a dosarului este vineri, 16 decembrie 2022, ora 17:00 (ora Chișinăului).

Depunerea dosarului poate avea loc prin una dintre modalitățile enumerate mai jos:

 • Expediere poștală - scrisoare recomandată la adresa:

str. Sfatul Țării 61, of. 20, MD-2004, Chișinău

AO Centrul Național de Mediu

În subiectul mesajului trebuie să fie indicat cuvântul ”DOSAR”, denumirea OSC. Exemplu: DOSAR, AO Exemplu.

În cazul expedierii multiple a dosarului din numele aceleiași organizații, se va considera doar primul e-mail expediat. Toate documentele transmise ulterior nu vor fi examinate.

Atenție! Respectați cerințele de pregătire a dosarului în format electronic (vezi mai sus).

 • Depunere direct la sediul proiectului, cu condiția coordonării prealabile doar pe e-mail: cnm@environment.md

!!!Nu vor fi acordate confirmări telefonice de recepționare a dosarelor, indiferent de modalitatea de depunere a acestora.

Întrebările și informațiile privind procesul depunerii propunerilor de proiecte sunt acceptate până pe data de 10 decembrie 2022, inclusiv.

Toate întrebările le puteți transmite pe adresa de email: cnm.concurs@environment.md, cu subiectul APEL SUBGRANTARE 2022.

Formularele pot fi descărcate, accesând fișierele de mai jos:

Anexa A: Formular de solicitare a finanțării

Anexa B Bugetul detaliat al propunerii de proiect

Regulamentul grantului poate fi accesat aici

Termenul de Depunere a pachetului de documente este 16 decembrie 2022, ora 17:00.


telegram