Termen extins: PH International Moldova lansează concurs de granturi “Împreună pentru o comunitate mai sigură” (ediția a II-a)PH International Moldova lansează

 Concurs de granturi

“Împreună pentru o comunitate mai sigură” (ediția a II-a)

Despre PH International

PH International este o organizație cu peste 35 de ani de experiență în dezvoltarea comunităților, promovarea implicării civice și cooperării interculturale la nivel global.

Context

PH International Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul General al Poliției implementează Programul de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, finanțat de Departamentul de Stat al SUA prin intermediul Biroului Afacerilor Internaționale în domeniul Combaterii Drogurilor și Aplicării Legii.

Scopul Programului este de a contribui la consolidarea statului de drept, de a susține comunitățile din Republica Moldova în prevenirea delicvenței juvenile și de a dezvolta o cooperare pozitivă dintre tineri, instituțiile de învățământ şi instituțiile de aplicare a legii.

Pentru realizarea acestui scop, Programul aplică o abordare integrată de combinare a implementării unei discipline opționale „Educație pentru Socializare Juridică” la treptele de gimnaziu și liceu cu activități extracurriculare în domeniul drepturilor și responsabilităților civice, prevenirii infracționalității juvenile,  soluționării problemelor de siguranță școlară și comunitară și dezvoltării parteneriatelor dintre tineri, cadre didactice, angajați ai poliției și alți membri ai comunității. Disciplina opțională „Educație pentru Socializare Juridică” reprezintă o primă experiență de instituționalizare a prezenței angajatului poliției în instituția de învățământ într-un mod diferit de cel tradițional, ceea ce determină modificarea opticii de percepere și deschidere a elevilor față de activitatea poliției. 

Obiectivul general al Programului de Granturi Mici este promovarea implicării societății civile în soluționarea problemelor de siguranță comunitară și prevenire a delicvenței juvenile în parteneriat cu Inspectoratele de Poliție, Direcțiile de Învățământ/Educație, școli și alți actori comunitari.

Propunerile de proiect trebuie să contribuie la dezvoltarea unor modele noi și consolidarea modelelor existente de cooperare și de conjugare a eforturilor și a experiențelor între tineri, elevi, poliție, școală, Direcții de Învățământ/Educație, Inspectorate de Poliție și/sau alți actori comunitari la nivel local în domeniul educării juridice și prevenirii fenomenului infracțional în rândul tinerilor.

Obiectivele specifice ale Programului de Granturi Mici:

 • Promovarea diferitor forme de parteneriat dintre organizațiile societății civile (OSC), Inspectoratele de Poliție, Direcțiile de Învățământ/Educație, școli, asociații de părinți, mass media, APL și alți actori comunitari în vederea identificării și soluționării problemelor de delicvență juvenilă și siguranță comunitară și/sau școlară;
 • Promovarea cetățeniei democratice și a unei mai bune înțelegeri a cadrului legal în rândul tinerilor și elevilor;
 • Sporirea gradului de respectare a legii prin conștientizarea comportamentelor sigure și implicare activă a tinerilor;
 • Reducerea fenomenului delincvenței juvenile și cazurilor de încălcare a legii în rândul tinerilor;
 • Informarea cu privire la răspunderea juridică și sancțiunile prevăzute de legislația națională pentru comiterea contravențiilor/infracțiunilor;
 • Implicarea tinerilor în acțiuni de prevenire a infracțiunilor, riscurilor și/sau a viciilor sociale;
 • Sporirea gradului de participare a tinerilor în consolidarea securității și ordinii publice și soluționarea problemelor de siguranță școlară și/sau comunitară;
 • Promovarea bunelor practici de implicare civică a tinerilor în soluționarea problemelor de siguranță comunitară și prevenire a delicvenței juvenile;
 • Combaterea indiferenței față de problemele comunitare și comportamentele antisociale;
 • Promovarea discursurilor anti-ură între minorități etnice și mesajelor pentru pace;
 • Crearea platformelor pentru extinderea impactului educației juridice în rândul tinerilor;
 • Sporirea responsabilității civice în rezolvarea problemelor cu caracter juridic ale tinerilor;
 • Conștientizarea acțiunilor de depășire a situațiilor de risc;
 • Dezvoltarea gândirii critice și conexiunii practice dintre disciplinele STEAM și diferite domenii din sectorul aplicării legii (ex. criminalistica);
 • Promovarea educației de la egal la egal în rândul tinerilor;
 • Promovarea coeziunii sociale și comunicării între diferiți actori la nivel local și regional.

Forme de activități eligibile:

 • activități educaționale non-formale, mentorat, instruire;
 • campanii online/offline de informare, mobilizare și sensibilizare a comunității și tinerilor;
 • crearea și difuzarea de produse media (tipărite, foto, video, online, TV, radio, tutoriale video, podcasturi etc.);
 • acțiuni de sprijin / programe de consiliere pentru tinerii/elevii aflați în situații dificile;
 • forumuri comunitare, cafenele publice, teatre sociale;
 • jocuri interactive, dezbateri tematice, concursuri intelectuale în domeniul  justiției, justice hackatons,
 • programe after-school, școli de vară, concursuri, moot courts etc.

În cadrul concursului sunt eligibile organizațiile societății civile înregistrate în Republica Moldova, care activează la nivel local/regional. Organizațiile cu sediul la Chișinău sunt considerate eligibile doar în cazul în care portofoliul de proiecte demonstrează experiență anterioară de lucru în regiuni  sau vor implementa proiecte în parteneriat cu Direcțiile Educație sectoriale a mun. Chișinău și/sau raionale, Direcția de Poliție a mun. Chișinău și/sau Inspectoratele de Poliție, școli sau alți actori comunitari.

PH International Moldova încurajează ONG-urile care aplică pentru fonduri din partea guvernului federal al Statelor Unite ale Americii (SUA) să obțină la etapa de aplicare la acest concurs Codul Unic de Identificare a Entității (Unique Entity ID) și codul NCAGE (NATO Commercial and Government Entity). Instrucțiuni ulterioare vor urma pentru propunerile câștigătoare. Mai multe detalii despre etapele de obținere a Codului Unic de Identificare a Entității și codului NCAGE veți găsi în Ghidul privind înregistrarea entităților din RM în System Award Management care este disponibil aici.

Lista instituțiile de învățământ care participă în Programul de Socializare Juridică în Școlile din Moldova este disponibilă aici. Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu instituțiile de învățământ beneficiare ale Programului și/sau alte școli din regiunile-pilot.

Activitățile proiectului pot fi implementate în una sau mai multe regiuni pilotate în cadrul proiectului: Chișinău, Cahul, Ungheni, Strășeni, Florești, Soroca, Șoldănești, Fălești, Briceni, Cimișlia, Drochia, Edineț, Orhei, Telenești, Nisporeni, Cantemir, Rezina, Sângerei, Bălți și Anenii Noi.

Partidele politice, demnitari, aleși locali, asociațiile religioase, persoanele fizice și organizațiile comerciale/agenții economici nu sunt eligibili pentru finanțare în cadrul acestui program de granturi.

Costuri eligibile: 

 • Costuri pentru remunerarea echipei de gestionare a proiectului. Cheltuielile de salarizare nu vor depăși 20% din valoarea grantului;
 • Remunerarea consultanților/experților externi;
 • Chiria spațiului necesar desfășurării activităților proiectului (se referă la alte spații decât cele care ar putea fi oferite gratuit de către partenerii proiectului/actori comunitari – școala, poliția, casa de cultură, biblioteca etc);
 • Alimentația participanților la activități de instruire și informare;
 • Transportul local;
 • Consumabile și materiale necesare pentru implementarea activităților proiectului;
 • Editarea materialelor informaționale / promoționale;
 • Achiziția/închirierea de echipamente și materiale de la persoane juridice. Cheltuielile pentru procurarea echipamentelor nu vor depăși 20% din valoarea grantului;
 • Servicii de internet și telefonie, dacă au legătură cu implementarea directă a activităților proiectului;
 • Premii pentru elevi/tineri care participă la concursuri organizate în cadrul proiectului;
 • Comisioane bancare.

Activități și cheltuieli neeligibile:

 • Cheltuieli administrative, inclusiv chirie de birou, servicii comunale, abonamente telefonice care nu au legătură cu implementarea directă a proiectului etc.;
 • Activități legate de promovarea anumitor partide politice;
 • Proiecte de construcție sau renovare;
 • Distribuirea asistenței sau a fondurilor de urgență/umanitare;
 • Evenimente sau activități religioase;
 • Împrumuturi pentru persoane fizice sau juridice;
 • Costuri aferente evenimentelor de divertisment/distracțiilor, băuturi alcoolice;
 • Donații, cadouri, premii pentru persoane fizice sau juridice;
 • Datorii, penalități, amenzi, inclusiv cele cauzate de încălcarea prevederilor legale (neachitarea taxelor, neraportarea la organele fiscale, etc.);
 • Achitarea de datorii bancare (dobânzi) sau datorii la impozite și taxe;
 • Încasări pentru pierderi sau potențiale datorii viitoare/obligații viitoare;
 • Costuri pentru procurare de mobilier, electrocasnice, echipamente, unelte care nu au legătură cu implementarea directă a proiectului;
 • Costuri pentru procurarea de bilete la activități culturale etc.;
 • Costurile finanțate în cadrul unui alt proiect sau program care beneficiază de o finanțare din partea Ambasadei SUA din RM sau altor donatori;
 • Burse de studii, sponsorizări pentru participarea la diverse instruiri sau evenimente.

Vizibilitate:

Toate propunerile de proiect trebuie să includă activități de promovare și vizibilitate.

Parteneriate:
OSC-urile aplicante trebuie să dezvolte proiecte/activități în parteneriat cu Direcțiile de Învățământ/Educație raionale, Inspectoratele de Poliție și/sau alți actori comunitari  (instituții de învățământ, APL, organizații de tineret, asociații de părinți, organizații mass media, etc.).

Buget:

Valoarea maximă a grantului/granturilor nu va depăși 5000 USD. OSC-urile pot transmite una sau mai multe propuneri de proiect care nu vor depăși bugetul maxim admis per organizație. Bugetul disponibil în cadrul acestei runde de finanțare este 50 000 USD.

Bugetul va conține o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile, va fi realistic și va prezenta costuri reale, existente pe piață. Toate cheltuielile trebuie să fie direct asociate realizării proiectului.

Durata proiectelor:

Durata proiectului este de până la 9 luni. Perioada aproximativă de începere a proiectelor câștigătoare: decembrie  2022 – ianuarie 2023

Procesul de selectare:

Verificări administrative. În procesul de verificare administrativă vor fi examinate următoarele aspecte:

 • Respectarea termenului-limită de depunere a dosarului;
 • Prezentarea documentelor obligatorii;
 • Completarea formularului de solicitare a finanțării și bugetului conform modelelor puse la dispoziție;
 • Întrunirea criteriilor de eligibilitate de către organizație;
 • Încadrarea propunerii de proiect și activităților în obiectivele concursului.

Dosarele care trec de verificarea administrativă vor fi admise pentru etapa următoare de evaluare.

Evaluarea dosarului: 

Evaluarea propunerilor de proiecte va fi efectuată de către o comisie, formată din reprezentanți ai PH International Moldova, Ministerului Educației și Cercetării și Inspectoratului General al Poliției, conform următoarelor criterii:

1. Relevanța și potențialul propunerii de proiect cu obiectivul de finanțare – scor maxim 35 puncte;

2. Relevanța activităților proiectului față de scopul și obiectivele specifice ale propunerii de proiect –  scor maxim 15 puncte;

3. Bugetarea clară a activităților proiectului și includerea costurilor rezonabile – scor maxim 15 puncte;

4. Evaluarea capacității echipei de implementare – scor maxim 15 puncte;

5. Experiența anterioară a organizației în implementarea proiectelor –scor maxim 10 puncte;

6. Practici și abordări inovatoare/originalitatea ideii de proiect –  scor maxim 10 puncte.

Susținerea financiară/cofinanțarea proiectelor din partea școlilor, APL (primărie), altor instituții publice și/sau organizații ale societății civile va constitui un avantaj.

 Procedura de aplicare:

Formularele de aplicare completate (Formular de aplicare pentru grant, Formular Buget în limba română) vor fi expediate prin e-mail la adresele ph-moldova@ph-int.org și maria.stratan@ph-int.org indicând la subiect: „Program de granturi mici – Împreună pentru o comunitate mai sigură”. Recepționarea dosarului va fi confirmată prin poșta electronică.

Termenul limită de depunere este a fost exptins până la 31 octombrie 2022.

Dosarul de proiect va conține următoarele anexe:

 • Formularul de Aplicare disponibil aici;
 • Bugetul proiectului disponibil aici;
 • Dovada parteneriatului cu Inspectoratele de Poliție, Direcțiile de Învățământ raionale și/sau alți actori comunitari;
 • Extrasul din Registrul de Stat al Organizațiilor  Necomerciale;
 • CV-urile echipei de implementare;
 • Ultimul raport financiar anual, dacă se aplică.

Formularul de aplicare trebuie să fie semnat de conducătorul organizației. Organizațiile societății civile aplicante pot prezenta cel mai recent Extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale pe care-l dețin la momentul depunerii dosarului.

Pentru detalii suplimentare sau orice întrebări legate de procesul de aplicare contactați persoana de contact din cadrul PH International Moldova: Maria Stratan, Coordonatoare de Program, e-mail: maria.stratan@ph-int.org, tel: (+373) 699 24 194.

278089880 514246870172117 6290372955693426459 n