Concurs de selectare a conceptelor de proiect

Fundația Soros Moldova, din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană, anunță un Concurs de selectare a Conceptelor de proiect pentru oferirea a două granturi organizațiilor societății civile pentru îmbunătățirea și/sau extinderea serviciului social „Echipă Mobilă”.

Context
Concursul de selectare a conceptelor de proiect pentru îmbunătățirea și/sau extinderea serviciului social „Echipă Mobilă” se desfășoară în cadrul Programului de granturi din proiectul “Organizațiile societății civile (OSC) acționează pentru servicii sociale mai bune” (Proiect). Proiectul este finanțat din sursele Uniunii Europene, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Proiectul are scopul de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social pentru a deveni piloni puternici în dialogul privind politicile sociale și în consolidarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile.
Scopul programului de granturi este de a oferi suport OSC pentru inițierea colaborării, dezvoltarea și implementarea în parteneriat cu autoritățile publice a serviciilor sociale reziliente necesare în comunitate.
Detalii cu privire la condițiile concursului sunt oferite în Termenii de referință, document care poate fi descărcat la mai jos (Documente).

Criterii de eligibilitate
Sunt eligibile organizațiile active în domeniul social nonprofit înregistrate în Republica Moldova, apolitice. Organizațiile trebuie să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată.

Depunerea dosarului
Dosarul complet va fi expediat în format electronic la adresa foundation@soros.md, cu mențiunea ”RFP 2022/PH-EU/5 - Concursul conceptelor de proiect”.
Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor examinate.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 26 septembrie 2022, ora 14.00.

Sesiuni de informare
Pentru OSC-urile care intenționează să participe la Concurs va fi organizată o sesiune de informare online pentru clarificări și detalii.
Pentru a participa la sesiunea de informare, doritorii sunt rugați să se înregistreze completând următorul formular: Formular de participare la sesiuni de informare.

Toate informațiile cu detaliile privind data organizării sesiunilor de informare online și modalitatea de conectare, vor fi transmise pe adresele de email înregistrate.

Documente