Green Drinks | Poluarea mediului și activismul de mediu

Distribuie prietenilor:


Green drinks event cover 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poluarea mediului înconjurător este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă umanitatea și alte forme de viață de pe planeta noastră.


Aproximativ 90% dintre locuitorii orașelor din Europa sunt expuși la poluanți ai aerului la concentrații mai mari decât nivelul calității aerului considerat dăunător sănătății. De exemplu, particulele fine (PM2.5) din aer au fost estimate că reducă speranța de viață în UE cu mai mult de opt luni (sursa: EEA, 2019).
Doar 40% din sursele de apă de la suprafață examinate de Agenția Europeană de Mediu (SEE) se află într-o stare ecologică bună. Restul 60% din râurile, lacurile și estuarele europene nu îndeplinesc standardele ecologice minime pentru degradarea și poluarea habitatului (sursa: The Guardian, 2018).

Pe 24 octombrie discutăm despre situația mediului din Republica Moldova, și anume calitatea apei din robinete, râuri și lacuri și cea a aerului ce îl respirăm. În același timp, dezbatem cum activismul ecologic poate să contribuie la soluționarea problemelor cu care ne confruntăm și la îmbunătățirea calității mediului.

După o pauză revenim la întâlnirile noastre obișnuite pentru a discuta și dezbate tematica poluării mediului și activismul de mediu.

► Data: 24 octombrie, joi, de la ora 18:00
► Locul desfășurării: Generator Hub, Stefan cel Mare 202/2, Kentford 2, etajul 4
► Prețul biletului: 50 lei, contribuție pentru pauza de cafea
► Înregistrare obligatorie - http://bit.ly/enviromentalpollution

Green Drinks - comunitatea internatională ecologică/verde, activă în 508 de orașe din întreaga lume. Rețeaua reunește oameni diferiți și creează o platformă de comunicare între reprezentanții afacerilor, diverse organizații și comunități, precum și toți cei care nu sunt indiferenți față de soarta planetei noastre.

Acest eveniment este organizat în cadrul programului GreenTech Rangers, finanțat de Guvernul Suediei.

[RU]
Загрязнение окружающей среды является одной из самых серьезных проблем, стоящих перед человечеством и другими формами жизни на нашей планете.

Примерно 90% жителей всех городов Европы страдают от загрязнителей воздуха, концентрации которых значительно превышают уровни качества воздуха, считающиеся вредными для здоровья. Например, мелкодисперсные твердые частицы (PM2.5), взвешенные в воздухе, сокращают продолжительность жизни граждан ЕС более чем на восемь месяцев (источник: EEA, 2019).
В то же время, всего 40% поверхностных водоемов, обследованных Европейским агентством по окружающей среде (EEA), находятся в удовлетворительном экологическом состоянии. Остальные 60% рек и озер Европы не соответствуют минимальным экологическим стандартам в отношении загрязнения и деградации среды обитания (источник: The Guardian, 2018).

24 октября мы обсудим ситуацию с качеством окружающей среды в Республике Молдова, фокусируясь на вопросах качества питьевой воды, состояния рек и озер и качества воздуха, которым мы дышим. Затем мы поговорим о том, как экологический активизм может способствовать решению проблем, от которых мы страдаем, и улучшению качества окружающей среды.

Так, после перерыва, мы продолжаем наши встречи дискуссией о загрязнении окружающей среды и об экологическом активизме.

► Дата: 24 октября, четверг, начало в 18:00
► Место проведения: Generator Hub, бул. Штефан чел Маре 202/2, Kentford 2, 4-ый этаж
► Стоимость билета: 50 лей как взнос за кофе-брейк
► Регистрация обязательна - http://bit.ly/enviromentalpollution

Green Drinks - международное экологическое сообщество, объединяющее 508 городов со всего мира. Данное сообщество служит платформой для объединения и общения представителей бизнеса, различных организаций и инициативных групп, а также тех людей, которым не безразлична судьба нашей планеты.

Даное мероприятие организовано в рамках программы GreenTech Rangers, финансированной Правительством Швеции.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet