Concurs: Crearea rețelei ambasadorilor bugetării și politicilor sensibile la gen la nivel localCentrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu UN Women în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni” finanțat de Uniunea Europeană selectează 2 organizații non-guvernamentale din raionul Cahul și 2 organizații non-guvernamentale din raionul Ungheni în vederea implementării unui program de instruire și mentorat în domeniul bugetării și politicilor publice sensibile la gen. 

Programul va consta din 3 componente de bază, care vor implica o conlucrare strânsă dintre echipa Expert-Grup și organizațiile beneficiare.

1. Instruirea în domeniul bugetării și politicilor publice sensibile la gen

Vor fi organizate 4 module de instruire, în Chișinău, după cum urmează:

Modulul 1: Ce este o politică publică și un buget sensibil la gen?

 • Introducere în elaborarea politicilor. Principii și concepte de bază despre definirea problemei, formularea și promovarea propunerilor de politici, evaluarea politicilor publice;
 • Introducere în procesul bugetar. Principii de bază despre bugetul local, planificarea bugetară, calendarul bugetar și formarea bugetară;
 • Elaborarea politicilor bazate pe gen și bugetarea la nivel local: de ce este important, care sunt oportunitățile acestui concept?;
 • Concepte și principii de bază ale bugetării bazate pe gen și formării politicilor publice.

Modulul 2: Analiza bugetară și a politicilor prin prisma egalității de gen

 • Mecanisme de evaluare a gradului de receptivitate de gen a politicilor publice și a bugetelor la nivel local;
 • Bugetarea bazată pe programe sensibilă la gen la nivel local;
 • Analiza independentă a bugetului local din perspectiva de gen: înțelegerea interpretării indicatorilor bugetari.

 Modulul 3. Instrumente pentru bugetarea bazată pe gen și elaborarea politicilor

 • Corelarea politicilor publice locale și a bugetelor la nevoile specifice de gen;
 • Organizarea procesului de transparență și participare bugetară sensibil la gen la nivel local: audieri publice, buget pentru cetățeni, carduri de raportare etc;
 • Mecanisme pentru integrarea perspectivei de gen în procesele bugetare și de elaborare a politicilor la nivel local;
 • Studii de caz practice.

Modulul 4. Comunicare strategică și advocacy

 • Instrumente de advocacy pentru a influența procesele bugetare și de elaborare a politicilor sensibile la gen la nivel local;
 • Instrumente de comunicare pentru promovarea eficientă a politicilor și bugetelor sensibile la gen la nivel local.

2. Mentorat din partea Expert-Grup și lucru comun la elaborarea unor rapoarte de monitorizare a bugetelor și politicilor locale din perspectiva dimensiunii de gen.

După instruire, fiecare organizație va beneficia de un program de mentorat din partea Expert-Grup personalizat în vederea transpunerii în practică a principiilor de bugetare și politici sensibile la gen. De asemenea, în această etapă, organizațiile vor primi îndrumări metodologice pentru elaborarea rapoartelor de monitorizare a proceselor bugetare și a politicilor la nivel local, din perspectiva de gen. Aceasta va permite organizațiilor beneficiare să devină actori importanți în promovarea bugetelor și politicilor sensibile la gen la nivel local și să responsabilizeze autoritățile publice în acest sens. Rapoartele vor fi prezentate publicului larg în cadrul unor evenimente organizate de către Expert-Grup în parteneriat cu organizațiile beneficiare și UN Women. 

3. Schimb de practici intre organizațiile non-guvernamentale 

Organizațiile beneficiare vor face schimb de practici/experiențe pentru a învăța din practicile altor organizații din țară despre mecanismele practice de promovare a bugetării și politicilor sensibile la gen.  La finalul programului, fiecare organizație va primi un certificat care atestă parcurgerea cu succes a programului de abilitare și calificarea de ambasador al bugetării și politicilor sensibile la gen, care va permite implementarea în continuare a activităților respective în cadrul altor proiecte. Programul va fi implementat pe parcursul anului 2022.

Cerințe față de candidați

 • Prezență în raioanele Cahul sau Ungheni;
 • Disponibilitatea de implicare în toate etapele programului;
 • Deschidere pentru colaborare cu echipa Expert-Grup și alte organizații non-guvernamentale; 
 • Experiență de lucru cu autoritățile publice locale în cel puțin unul din raioanele Cahul și Ungheni;
 • Susținerea principiilor egalității de gen. 

Cum puteți participa?

Procedura de aplicare este extrem de simplă: vă rugăm sa confirmați disponibilitatea/interesul pentru participarea la acest program la adresa de email info@expert-grup.org. Ulterior, noi vom lua legătura cu Dvs. pentru precizarea altor detalii privind activitatea de până acum și așteptările/activitățile planificate în vederea promovării bugetelor și politicilor sensibile la gen. 

Data limită pentru aplicare este 24 ianuarie, 18.00. 

Pentru întrebări/clarificări, ne puteți contacta la info@expert-grup.org sau  +373 22 929 994.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Această activitate este realizată de către Expert Grup în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).