Inițiativa Globală ”Changing The Way We Care”

 

CTWWC

 

 

 

 

Anunţ  de Tender

pentru contractarea serviciilor de consultanță în Moldova

Changing The Way We CareSM (CTWWC) este o inițiativă globală lansată în octombrie 2018 de un consorțiu de organizații, care include Catholic Relief Services (CRS), Fundația Lumos și Maestral International cu scopul de a promova îngrijirea familială sigură și protectoare pentru toţi copiii care sunt dezinstituționalizați sau cei în situaţie de risc de separare de familiile lor prin consolidarea familiilor, reformarea sistemelor naționale de îngrijire a copiilor și schimbarea angajamentelor la nivel național, regional și global.

Obiectivul inițiativei CTWWC în Moldova este de a contribui la finalizarea procesului de dezinstituționalizare a copiilor din instituțiile rezidențiale și de a consolida familiile și serviciile de tip familial, astfel încât toţi copiii să se bucure de un mediu sigur și prietenos.

Scopul sarcinii

Evaluarea situației actuale la nivel național în prestarea serviciilor sociale destinate copiilor şi familiilor vulnerabile, în special, serviciilor orientate spre consolidarea capacității familiei de a asigura un mediu sigur, stabil și afectuos pentru copii (și a preveni separarea), precum și serviciilor destinate copiilor, care au nevoie sau se află în îngrijire alternativă și în proces de reintegrare.  

Obiectivele cercetării

Evaluarea serviciilor sociale adresate copiilor și familiilor cu accent pe serviciile care consolidează capacitatea familiei de a oferi îngrijire sigură, stabilă și afectuoasă copiilor, precum și pe cele care promovează îngrijirea alternativă de tip familial și reintegrarea va include următoarele obiective:

 1. Cartografierea serviciilor sociale disponibile în Republica Moldova, inclusiv analiza diferențelor între regiunile geografice, tipurile de servicii și prestatori.
 2. Evaluarea accesibilității serviciilor sociale existente pentru copii și familii.
 3. Evaluarea forței de muncă și mecanismelor de coordonare şi colaborare inter-sectorială în vederea soluţionării problemelor sociale ale copiilor şi familiilor (de ex. procesul de referire);
 4. Identificarea punctelor forte, succeselor și a lecțiilor învățate în funcționarea, furnizarea și impactul serviciilor din perspectiva prestatorilor de servicii.
 5. Elaborarea recomandărilor ca rezultat al Cercetării.

Metodologie recomandată: 

 • Date administrative pentru analiză secundară oferite de ministere și BNS
 • Chestionare pentru prestatori publici și privați de servicii
 • Interviuri cu reprezentanții APC și APL și specialiști
 • Discuții în focus grup cu prestatori de servicii.

Grupurile țintă: reprezentanții Autorităților Publice Centrale și Locale, specialiști, prestatori privați din toată țara. Numărul exact al regiunilor geografice și numărul persoanelor intervievate va fi propus de către agenție/consultant(ți) în strânsă colaborare cu PPFC și CTWWC.

Cerințe de participare la concurs:

 • Persoana juridica sau fizica;
 • Studii superioare, preferabil în domenii socio-umane;
 • Cel puțin 5 ani de experienţă relevantă în colectarea şi analiza informaţiei, precum şi elaborarea rapoartelor de evaluarea.
 • Cel puțin o persoană din echipa de consultanți să fie sociolog cu experiență;
 • Experiență în planificarea și realizarea cercetărilor în domeniul protecției sociale, protecției copilului sau într-un domeniu conex;
 • Cunoașterea sistemului național și politicilor existente în domeniul îngrijirii alternative a copilului și experiență de lucru demonstrată în acest domeniu;
 • Înțelegerea protocoalelor de protecție a copilului;

Măsuri de precauție în perioada pandemiei COVID-19

Toate activitățile de cercetare trebuie să respecte măsurile de prevenire a COVID-19 și să  pună în prim plan siguranța cercetătorilor și a participanților.

Documente necesare:

 1. Propunere tehnică și financiară pentru realizarea procesului de consultanţă.
 2. CV-urile consultanţilor ce vor fi incluşi în evaluare.

Prezentarea ofertelor:

Termenii de Referință pot fi accesați aici.

Candidații interesați sunt invitați să trimită oferta tehnică și financiară la adresa de e-mail: office@p4ec.md până la data de 24.02.2021. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 25.02.2021. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului va fi expediată în termen de 2 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării.

Logos Bottom

Author: VioP


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet