UE // Anunț privind organizarea concursului de desen pentru elevii din raionul Călărași pe subiectul: „Promovarea eficienței energetice”

Data lansării: 26.01.2021

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 01.03.2021, ora 18.00 

Solicitant: Acest anunț este lansat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”. 

În vederea atingerii Obiectivului specific III. Promovarea comportamentului eficient din punct de vedere energetic și sensibilizarea opiniei publice privind necesitatea eficientizării consumului de energie în clădirile publice din raionul Călărași, inclusiv în cadrul Campaniei „Consumă logic ecologic”, IDIS „Viitorul” lansează acest concurs de desen.

Cine poate participa?

Elevii claselor I – XII din licee, școli, gimnazii și colegii din raionul Călărași. 

Posibilele subiecte abordate în desene, dar pot și altele propuse de elevi:

 • Orașul model bazat pe eficiență energetică;
 • Energia din jurul meu;
 • Iluminarea eficientă acasă și în stradă/localitate;
 • Indemn pentru eficiența energetică;
 • Ce pot face tinerii pentru promovarea eficienței energetice;
 • Idei pentru promovarea eficienței energetice în raionul Călărași;
 • Pulsul dat de sursele alternative de energie;
 • Armonia dintre natură, lumină, acțiuni și eficiență energetică;
 • Evoluția energiei emanată de clepsidra timpului;
 • Speranța renaște din protejarea naturii și eficiență energetică;
 • Magia care transformă soarele și vântul în energie;
 • Soluții de energie regenerabilă;
 • Tehnologiile (pe eficiență energetică) care ne pot oferi o viață mai frumoasă;
 • Orașul meu este eco - eficient;
 • Iluminare în condiții ecologice etc.

Scopul concursului este de a încuraja elevii, profesorii și părinții să utilizeze eficient energia prin artă. Astfel, concursul de pictură pentru elevi este inclus ca una dintre activitățile de sensibilizare și conștientizare a proiectului, care ar face copiii conștienți de necesitatea conservării energiei, și care ar educa și implica părinții și profesorii în privința eficienței energetice. 

Condiţii de participare:
Desenul sau pictura va fi realizat într-o manieră originală pe suport de hârtie de format A3, tehnica de execuție fiind la alegere (creion, cariocă, acuarelă, pastel, grafică etc.).

Ce trebuie să includă dosarul complet a participantului (ei) :

 1. Desenul pe hârtie format A3
 2. Pe o foaie separata denumirea tematica a desenului cu 3-4 fraze a ideii din desen
 3. O poza a elevului care participa la concurs
 4. Pe verso desenului trebuie sa fie inclusă următoarea informație
 • Numele şi prenumele;
 • Clasa (vârsta), instituţia de învățământ;
 • Adresa de contact completă;
 • Numărul de telefon şi adresa de email (dacă există).

Criterii de evaluare a desenelor:

Pentru evaluarea lucrărilor prezentate la concurs va fi desemnat un juriu. Juriul va fi format din specialiști în domeniu și reprezentanţi ai organizatorilor. Lucrările de pictură care vor ilustra cât de bine poate fi utilizată energia prin eficiență și conservare vor fi selectate pentru jurizare.

Alte criterii includ respectarea temelor propuse în cadrul concursului, originalitatea mesajului, creativitate, claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual și gradul de acurateţe a execuţiei lucrării. Lucrările selectate pentru premiere vor fi scanate și făcute publice pe rețelele sociale și paginile web ale organizatorilor. De asemenea, cele mai bune lucrări vor fi incluse în Antologia de bune practici. Publicația va fi disponibilă pentru instituțiile de învățământ, autoritățile publice locale și instituțiile de cultură din raionul Călărași. 

Toate desenele vor fi expuse într-o expoziție de desen, iar celor mai frumoase desene li se vor face rame.

CELE MAI BUNE LUCRĂRI VOR FI PUBLICATE ÎN ANTOLOGIA DE BUNE PRACTICI ȘI VOR FI PREMIATE !!! Printre premii vor fi: 3 Sticle de băut Xavax Water Power, diplome, cărți, pungi ecologice, caiete, mape, pixuri ecologice, tricouri etc.

Pentru instituția în care vor fi cei mai mulți premianți se vor oferi următoarele cadouri:

Set de pensule, Tripod HD Beech – Şevalet, Notebook pentru pictura SketchPad, rame pentru desen, set guașe pentru a încuraja în continuare ca elevii să picteze și să promoveze eficiența energetică. 

Termen limită:
Desenele pot fi depuse până la data de 1 martie 2021, pe una din cele 2 adrese:

 • Muzeul de istorie și Etnografie “Dumitru Scvorțov-Russu”, orașul Călărași. Adresa Muzeului: MD-4404 orașul Călărași, str. M. Eminescu 32. Dosarul va fi lăsat la Dna Mariana Iurcu.
 • 2) Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”, Republica Moldova, or. Chișinău, MD 2005, str. Iacob Hîncu 10/1. Dosarul va fi lăsat la Dna Ungureanu Carolina

Totalizarea rezultatelor concursului va fi anunțată după finalizarea evaluării. Lista câștigătorilor va fi publicată pe pagina web – www.viitorul.org dar și pe pagina de Facebook. 

Context general

Problema eficientizării consumului de energie la nivelul raionului Călărași a devenit foarte stringentă, odată ce cheltuielile pentru energie au căpătat o pondere tot mai mare în bugetul raionului. Din bugetul raionului, pentru ramura învățământ se alocă anual aproximativ 10,5 milioane MDL pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de consumul de energie, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din bugetul total al raionului Călărași. În același timp, cheltuielile pentru materialele didactice reprezintă aproximativ 0,04%, iar cele pentru alimentație în instituțiile educaționale 5% din bugetul raionului. Ponderea mare a cheltuielilor pentru energie în bugetul raionului este valabilă și în cazul celorlalte servicii de utilitate publică administrate de către Consiliul Raional. Totodată, aceste date indică și asupra potențialului de economisire al energiei, care ar putea fi valorificat în scopul sporirii calității serviciilor publice.

Primăria orașului Călărași este semnatară a Convenției Primarilor din 2012 și a elaborat și implementat Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă a orașului Călărași 2014 – 2020. Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice. Programul Local pentru Eficienţă Energetică și Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice, la capitolul clădiri publice ale Raionului Călărași, a fost elaborat pentru anii 2017-2019, iar acum este nevoie de a continua acest exercițiu în care autoritățile să cunoască exact ce au de făcut pentru următorii ani.

Activitățile proiectului sunt relevante deoarece autoritățile publice locale trebuie să depună eforturi şi să investească resurse umane și financiare (de care nu dispun) pentru elaborarea planurilor locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice pentru sporirea eficienței energetice și absorbția ulterioară a fondurilor.

Este important și este nevoie de a continua eforturile și a implementa proiecte de investiții, dar în același timp este nevoie de a promova comportamentul eficient din punct de vedere energetic pentru fiecare cetățean, dar și în instituțiile publice (de exemplu, școli, licee, spitale etc.). În Republica Moldova nu sunt programe suficiente pentru promovarea comportamentului eficient din punct de vedere energetic în instituțiile publice și în primul rând în școli, licee și spitale.

Considerăm că ar fi necesar de a consolida capacitățile organizațiilor non guvernamentale în vederea planificării participative a serviciilor publice, monitorizarea participativă a achizițiilor publice, conștientizarea cetățenilor privind prestarea serviciilor publice și problemele de mediu aferente și de a promova în continuare eficiența energetice. 

Detalii puteţi afla la:

Tel. 070044744

E-mail: ungureanu.carolina@gmail.com

Web: www.viitorul.org

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul” este beneficiarul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR "Habitat".Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet