Concurs selectarea unei companii/freelancer pentru elaborare sistem IT

SELECTAREA A UNEI COMPANII/FREELANCER PENTRU ELABORAREA UNUI SISTEM INFORMAȚIONAL privind evidența a activităților și serviciilor prestate în cadrul organizației

 

 1. CONTEXTUL ACHIZIȚIEI

Asociația Obștească ”Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale”(A.O. IFIS), beneficiază de un grant oferit în cadrul Proiectului „COVID-19: Rezistența și Durabilitatea Societății Civile” în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2021 în conformitate cu acordul semnat între A.O. IFIS și IREX Europe.

 

„COVID-19: Rezistența și Durabilitatea Societății Civile” este un proiect de 48 de luni finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de către ERIM (anterior IREX Europe). Obiectivul general al proiectului este de a încuraja rezistența și durabilitatea societății civile din țările Parteneriatului Estic, permițându-le să atenueze impactul imediat și pe termen lung al COVID-19.

În acest context, A.O. IFIS urmărește să contracteze o companie sau persoană fizică cu experiență relevantă în domeniul TIC, care va crea un sistem informațional de evidența a activităților și serviciilor prestate în cadrul organizației

 1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul contractului de achiziție îl constituie sistemul informațional pentru Serviciu, care va permite creşterea calității, eficienţei şi transparenţei activităţii Serviciilor și instituției prin:

 1. Reducerea costurilor de gestionare serviciilor de asistență și instruire;
 2. Reducerea timpului şi cheltuielilor instituției aferente colectării şi gestiunii datelor;
 3. Reducerea timpului şi cheltuielilor instituției aferente generării rapoartelor de monitorizare şi evaluare;
 4. Urmărirea în timp real a serviciilor prestate în regim online sau față-n-față;
 5. Depistarea şi prevenirea presupuselor abuzuri, ilegalităţi sau încălcări.

Alte detalii sunt specificate în Termenii de referință.

 1. CONSIDERAȚII GENERALE

Ofertele vor îndeplini toate specificațiile tehnice cerute de Termenii de referință.

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Nu se admit oferte parțiale. Nu sunt luate în considerare oferte incomplete.

Oferta de preț va fi în MDL, cu (TVA cota 0, pentru persoanele juridice).

 1. EVALUAREA OFERTELOR: CONSIDERAȚII DE CALITATE ȘI COST

Evaluarea ofertelor se va efectua în două etape:

 1. Etapa de preselecție, unde în primul rând va fi evaluată calitatea ofertei tehnice.

Criteriile de evaluare a calității ofertei tehnice:

 1. termen restrâns de realizare a lucrărilor;
 2. perioada de mentenanță inclusă 12 luni.
 3. potrivirea sistemului informational propus cu obiectivele si specificațiile tehnice din Termenii de referință;
 4. existența experienței anterioare în dezvoltarea de produse similare;
 5. calificările înalte ale echipei propuse pentru implementarea lucrărilor;

Ulterior va fi evaluată oferta financiară.

 Etapa de selecție:

 1. Va fi selectată compania/persoana care a în baza evaluării a întrunit criteriile de selecție și a prezentat oferta cea mai potrivită.

Criteriile de evaluare a calității ofertei tehnice:

 • Raportul dintre calitatea propunerii tehnice și ofertei financiare va fi de 60% la 40%.
 1. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune. La concursul de achiziție sunt admise atât companii cât și freelanceri, care pot demonstra experientă în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Dosarul de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

 • Copia certificatului de înregistrare a companiei (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.
 • Ofertă tehnică, care va descrie viziunea ofertantului despre SI.
 • Portofoliul celor mai importante lucrări.
 • Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență tehnică. Prețurile vor fi indicate în MDL (cu cota TVA 0 % în cazul persoanelor juridice)

Pregătirea ofertei tehnice

Propunerea tehnică va conține o descriere conceptuală (maxim 3-5 pagini fără a fi luate în calcul anexele) a sistemului informational propus pentru Serviciu, descrierea tehnologiilor, platformelor si limbajelor de programare utilizate cu o agumentare clară privind funcționalitatea, sistemul de operare,etc.

Ofertantul va include în oferta tehnică graficul propus pentru efectuarea sarcinii, detaliat pe fiecare etapă.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă.  

Pregătirea ofertei financiare

Oferta financiară va fi prezentată în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, cu TVA cota 0, pentru persoane juridice, iar oferta persoanelor fizice va include suma brută, care va include taxele de stat și taxele angajatorului. 

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă / persoana fizică și expediată prin e-mail la office@ifis.md  sau direct la sediul A.O.IFIS, (str. Vasile Alecsandri 13, of. 37, mun. Chișinău) până la 20 ianuarie 2020.

 • Candidații sunt rugați să indice în linia de subiect al e-mail-ului pentru care sarcină aplică IFIS_sistem informational”.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 06827 1444, persoana de contact – Sergiu Toma.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet