Concurs pentru selectarea unei companii sociologice responsabile de desfășurarea sondajelor sociologice și a focus grupurilor

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” lansează concurs privind selectarea unei companii de cercetări sociologice pentru a analiza fenomenul ocupării și economiei informale din Republica Moldova, în corespundere cu termenii de referință anexați la final. În special, urmează să fie identificate grupurile de angajați și angajatori care sunt cele mai expuse acestui fenomen, precum și factorii care stau la baza deciziilor individuale și la nivel de firmă de a intra sau a rămâne în ocupare și economie informală.

Perioada de implementare a contractului: 20 ianuarie - 15 martie 2021.

Compania va realiza următoarele sarcini de bază:

 • Desfășurarea a 2 sondaje reprezentantive în baza metodei CATI: sondaj în rândul antreprenorilor/firmelor (circa 600 respondenți) și sondaj în rândul angajaților/populației (circa 1200 respondenți);
 • Organizarea a 4 focus grup-uri online cu reprezentanții firmelor și angajaților. 

Calificarea și experiența companiei sociologice și a echipei: 

 • Cel puţin 5 ani de experienţă în organizarea cercetărilor sociologice la nivel naţional şi/sau regional;
 • Experienţă anterioară în efectuarea cercetărilor similare în domeniul social și economic;
 • Experienţă anterioară de analiză statistică a datelor colectate şi de elaborare a rapoartelor;
 • Experţi de calificare înaltă cu experienţă vastă în organizarea cercetărilor sociologice (CV-urile vor fi incluse ca parte componentă a ofertei).

Dosarul de aplicare: urmează să fie prezentat în limba română și va conține oferta tehnică și oferta financiară care vor fi prezentate la adresa de email: procurari@expert-grup.org

Oferta tehnică va conține următoarele:

 • Metodologia de eşantionare elaborată în baza cerinţelor metodologice menţionate în termenii de referință anexați;
 • Descrierea metodelor de procesare a datelor;
 • Graficul activităţilor cu date concrete şi rezultatele aşteptate;
 • Lista cercetărilor sociologice efectuate în ultimii 5 ani de către organizaţie la nivel naţional sau regional cu descrierea scurtă a obiectivelor lor;
 • CV-urile experţilor calificaţi care vor fi implicaţi în pregătirea, colectarea, monitorizarea procesului de cercetare şi analiza datelor colectate;
 • 3 nume de referinţă cu adresele, telefoanele şi poştele electronice incluse.

Oferta financiară va fi prezentată în MDL și va include toate taxele și impozitele. Oferta financiară trebuie să fie coerentă și să conțină o descriere clară a capitolelor de cheltuieli.

Termen limită de aplicare: 18 ianuarie, ora 10.00 dimineață. Pentru mai multe detalii accesați:

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la iulia@expert-grup.org, tel. 79 033 684. Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

Accesați: Termeni de referință

 Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet