Apel către organizațiile societății civile de a adera la Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC)

Distribuie prietenilor:


Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) este o entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova, devotată valorilor democratice și care își propune să contribuie la dezvoltarea democrației în Republica Moldova prin promovarea și desfășurarea unui proces electoral corect, liber transparent și incluziv în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și ale instituțiilor specializate afiliate acestuia.

Coaliția se ghidează de Carta pentru Alegeri Libere și Corecte , iar toate activitățile Coaliției sunt neangajate politic și includ programe orientate spre: observarea și monitorizarea procesului electoral pe termen lung și scurt; monitorizarea comportamentului mass-media în reflectarea proceselor electorale; educație civică și electorală; informarea publicului larg despre alegeri; promovarea alegerilor incluzive; asistență juridică jurnaliștilor și alegătorilor în exercitarea drepturilor sale electorale, etc.

În contextul organizării și desfășurării alegerilor prezidențiale din 01 noiembrie 2020, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte lansează un apel către toate organizațiile obștești de a adera la Coaliție. Membrii aderenți pot deveni organizațiile obștești, care întrunesc cumulativ următoarele cerințe:

  • au prevăzute în documentele statutare activități în domeniile electoral și/sau conexe;
  • au experiență demonstrată în domeniile acoperite de grupurile de lucru ale Coaliției și anume: monitorizarea proceselor electorale, monitorizarea comportamentului mass-media, educație civică și electorală, promovarea alegerilor incluzive;
  • să subscrie principiilor Cartei pentru Alegeri Libere și Corecte;
  • se obligă să respecte Regulamentul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte;
  • au depus dosarul de aderare la Coaliție și au fost acceptați ca membri de către Consiliu. 

Dosarul de aderare la Coaliție va conține următoarele documente:

  • cererea de aderare semnată și ștampilată de către organul de conducere al asociației obștești (Președintele/Directorul executiv) cu declararea asumării calității de membru al Coaliției. (modelul cererii)
  • statutul și CV-ul organizației.
  • 2 recomandări din partea altor membri ai Coaliției (în cererea de aderare se va indica doar numele organizațiilor respective).

Dosarul de aderare va fi expediat până la 24 august 2020, la adresa de email elena.prohnitchi@adept.md. Pentru detalii și informații suplimentare: Elena Prohnitchi, Secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, elena.prohnitchi@adept.md.

Modelul cererii de aderare la CALC pentru OSC-uri


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet