O.C.N. "Corporația de Finanțare Rurală" S.A anunță concurs de selectare a unei companii de consultanță pentru efectuarea analizei diagnostice a O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A.

Distribuie prietenilor:


O.C.N. "Corporația de Finanțare Rurală" S.A anunță licitația publică de selectare a unei companii de consultanță pentru efectuarea analizei diagnostice a O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A.

Context și justificare

O.C.N. "Corporația de Finanțare Rurală" S.A., (în continuare Corporația) a fost creata în anul 1997 de către Asociațiile de Economii și Împrumut din Republica Moldova cu scopul asigurării condițiilor de finanțare rețelei de asociații. Pe parcursul anilor, "Corporația de Finanțare Rurală" a extins serviciile de finanțare către persoanele fizice și juridice din Republica Moldova. Modificările curente, atât în cadrul instituției, cit și a sectorului OCN, atrag după sine necesitatea unei analize referitoare la contextul intern si extern, abordarea și strategia pe termen scurt a instituției.

În acest context, "Corporația de Finanțare Rurală" va selecta o companie de consultanță cu experiență în prestarea serviciilor de consultanță în sectorului financiar nebancar sau alte domenii relevante, care va realiza o analiză diagnostic generală a instituției pe domenii: managerial, financiar, comercial, al produselor, resurselor umane, cercetării și dezvoltării.

Obiectivele generale și specifice

Obiectivul principal al acestei activități este oferirea asistenței Corporației pentru identificarea constrângerilor, impedimentelor și oportunităților de dezvoltare a instituției, analiza factorilor externi și interni, identificarea măsurilor și instrumentelor de creștere a competitivității analiza infrastructurii disponibile vs. infrastructurii necesare desfășurării activității.

Rezultatul analizei diagnostic va contribui la elaborarea strategiei de dezvoltare organizațională și schimbare a Corporației, elaborarea planului de măsuri pentru creșterea competitivității pe piață financiară, stabilirea măsurilor pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate.

În procesul de efectuare a analizei diagnostic, compania selectată va coopera cu administratorul Corporației, ANCAEÎ, CNPF în aspect de furnizare a informației.

Sarcini

Compania de consultanță va avea următoarele sarcini:

  • Analiza și diagnostica a Corporației, care va include dar nu se va limita la descrierea: sectorului, poziționare pe piața financiară a RM, guvernarea şi structura operațională, operațiunile de creditare, structura şi calitatea activelor și pasivelor, rezultatele financiare şi operaționale.
  • Elaborarea recomandărilor privind: obiectivele strategice; direcții de dezvoltare; necesitățile financiare; optimizarea structurii operaționale, politicilor și procedurilor.
  • Prezentarea în cadrul unei mese rotunde, cu participarea administratorului Corporației, membrilor Consiliului.

Cerințe minime de eligibilitate:

  • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, disponibilă să presteze serviciile solicitate.
  • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul consultării, evaluării, elaborării studii și strategii.
  • Echipă de experți calificați pentru prestarea serviciilor solicitate.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența, calificarea ofertantului și oferta financiară.

Expresiile de interes cu oferta comercială vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 11 septembrie 2020, ora 17.00.

Termeni de referință pentru selectarea unei companii de consultanță sunt plasați pe pagina web a O.C.N. "Corporația de Finanțare Rurală" S.A. pe adresa http://www.rfc.md/

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos: O.C.N. "Corporația de Finanțare Rurală" S.A, str. Ion Creangă 10/5 MD-2004, tel +373 22 595559 Republica Moldova. E-mail: office@rfc.md

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet