Extindere termen. Project HOPE - Moldova este în căutarea unui Expert pentru dezvoltarea materialelor programului taberei de vară pentru adolescenți, cu tematici educaționale pentru sănătateProject HOPE, the People-to-People Health Foundation, Inc., este o organizație non-profit de sănătate și umanitară globală, cu 65 de ani de experiență în peste 100 de țări, care dă putere lucrătorilor locali din domeniul sănătății și abordează nevoile urgente de sănătate prin peste 500 de programe, dedicată furnizării de servicii de lungă durată, soluții pentru problemele globale de sănătate, punând puterea în mâinile lucrătorilor locali din domeniul sănătății și îmbunătățind calitatea vieții pentru cei mai vulnerabili oameni din lume. 

Rezumatul programului:

În Moldova, Project HOPE acordă prioritate programelor de dezvoltare conduse la nivel local care sprijină sistemul de asistență medicală primară prin consolidarea capacității actorilor locali de a oferi servicii de calitate populației.

Project HOPE, de asemenea, se concentrează pe furnizarea de echipamente medicale și articole critice pentru infrastructura medicală critică din Moldova, pentru a asigura accesul în timp util la resurse medicale vitale, cu un impact direct asupra calității asistenței medicale, a rezultatelor pacienților, a răspunsului în situații de urgență și a rezilienței instituționale generale în timpul crizelor.

Project HOPE oferă asistență medicală și umanitară populației locale aflate în nevoie și persoanelor strămutate din Ucraina, precum și refugiaților din țările vecine care fug de conflictul în curs de desfășurare.

Prezentare generală a postului:

Expertul pentru dezvoltarea materialelor programului taberei de vară, va elabora un program pentru 5 zile de tabără pentru adolescenți (14-17 ani), cu scopul de a dobândi cunoștințe despre obiceiurile sănătoase și provocările cu care se pot confrunta.

Responsabilități:

- Elaborarea unei serii de materiale educaționale (de ex: planuri de lecții, activități, materiale de informare, conținut multimedia) pe teme cheie de sănătate pentru adolescenți (14-17 ani), cum ar fi: Nutriție și exerciții fizice, Educație sexuală, Consumul de substanțe (alcool, tutun, droguri), Probleme de sănătate ca urmare a violenței.

- Asigurarea corectitudinii materialelor, acestea fiind bazate pe dovezi și adaptate vârstei.

- Elaborarea materialelor atractive și interactive pentru a captarea atenția adolescenților,  utilizazrea unei varietați de formate și abordări (de ex: activități interactive, studii de caz, prezentări multimedia).

- Promovarea comportamentelor pro-sănătate  și împuternicirea adolescenții să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la sănătatea lor.

- Alinierea  materialelor cu standardele și orientările naționale relevante în materie de educație pentru sănătate.

- Asigurarea că materialele sunt adaptate cultural și sunt incluzive.

Experiență și competențe tehnice:

Educație:

- Master în sănătate publică, studii medicale  sau într-un domeniu conex.

Esențial:

- Minim 5 ani de experiență în dezvoltarea de materiale educaționale pentru adolescenți.

- Competențe demonstrate  în ceea ce privește conținutul educației în domeniul sănătății și pedagogiei.

- Abilități excelente de comunicare, scriere și prezentare.

- Abilitatea de a lucra independent și de a respecta terminii limită.

- Înțelegere puternică a dezvoltării adolescenților și a problemelor de sănătate.

- Experiență cu încorporarea tehnologiei în materialele educaționale (e un plus).

Limbi:

Nivel ridicat de cunoaștere a limbii române, redactare corectă din punct de vedere gramatical.  Un nivel mediu de cunoaștere a limbii engleze constituie un avantaj.

Perioada de contractare: iunie– iulie 2024

Expertul va coordona toate activitățile cu echipa Project HOPE.

Dosarul de aplicare va conține:

1. CV-ul și o scrisoare de motivație, care vor descrie experianța atât din aspect general, cât și raportat la cerințele descrise în Termenii de Referință. 

2. Oferta financiară pentru zi de consultanță în USD.

Procesul de aplicare :

Vă rugăm să trimiteți cererea dumneavoastră la IVasylinska@projecthope.orgSDanilov@projecthope.orgVCucurudza@projecthope.org, până la data de 27 iunie, ora 17:00. Vă rugăm să adăugați în subiectul e-mailului „Aplicație pentru a deveni  ”Expert for developing a guide for the summer camp - Project Hope în Moldova” și să menționați toate adresele de e-mail.

În orice moment, înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor Project HOPE poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Project HOPE. Project HOPE își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertant.