WeWorld Moldova angajează asistent/ă pentru relații cu beneficiarii (B/F)WeWorld Moldova angajează asistent/ă pentru relații cu beneficiarii (B/F)

WeWorld Moldova angajează asistent/ă pentru relații cu beneficiarii (B/F)

WeWorld este o organizație italiană laică și independentă, care activează în domeniul cooperării internaționale și al ajutorului umanitar din 1971. Prezentă în 27 de țări cu 165 de proiecte, WeWorld este implicată în următoarele domenii de asistență: drepturile omului (egalitatea de gen, prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor și femeilor, migrația), ajutor umanitar (prevenire, ajutor de urgență și reabilitare), securitate alimentară, acces la apă, salubritate și igienă, educație, cetățenie globală și voluntariat internațional. WeWorld colaborează cu parteneri locali și internaționali pentru a dezvolta și implementa proiecte pe teren care să îmbunătățească viața de zi cu zi a persoanelor aflate în situații de urgență și pentru a garanta o viață demnă, oportunități și un viitor mai bun prin programe de dezvoltare umană și economică, în cadrul Agendei 2030. WeWorld este prezent în Moldova și în Ucraina din 2022, în domeniile securității alimentare, educației, protecției, mijloacelor de trai și coeziunii sociale.    

A te alătura echipei WeWorld înseamnă să fii parte a dezvoltării unei organizații dinamice, în care contribuția fiecărui angajat este apreciată, lucrând împreună pentru realizarea colectivă a obiectivelor și viziunii comune.   

Mai multe informații sunt disponibile pe https://www.weworld.it/  

  

 1. CONDIȚII DE MUNCĂ ȘI REMUNERARE 

Loc: 

Moldova, cu sediul la Chișinău 

Contract: 

Contract de prestări servicii pe 4 luni 

Nivelul de angajament:  

Part time. Contract pe bază de cerere 

Data de începere: 

Cât mai curând posibil 

Manager de linie: 

Manager de proiect 

Salariu: 

Jumătate de zi (4 ore): 500 MDL brut – O zi întreagă (8 ore): 1.000 MDL brut 

  

 1. DESCRIEREA POSTULUI 

WeWorld Moldova angajează Asistent/(ă) pentru relații cu beneficiarii. 

Acesta/Aceasta va fi responsabil (ă) de monitorizarea participanților, de soluționarea preocupărilor acestora, printre care și oferirea de asistență în legătură cu problemele de înscriere și prezență.  

RESPONSABILITATI PRINCIPALE 

 1. Monitorizarea participanților 
 • Supervizarea participanților în ceea ce privește posibile probleme, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, înscrieri incomplete, informații incorecte și prezență redusă etc.  
 • Monitorizarea participanților în ceea ce privește feedback-ul și nivelul lor de satisfacție în legătură cu activitățile desfășurate. 
 • Ghidarea și oferirea suportului informațional necesar la orice întrebări pe care participanții le-ar putea avea cu privire la activitate.  
 • Acordarea suportului participanților în procesul de înregistrare și înscriere. 
 1. Traducere 
 • Asigurarea unor traduceri, în funcție de necesitate pentru activitățile proiectului. 

  

 1. PROFIL NECESAR PENTRU POZIȚIE 
 1. Calificările 
 • Diplomă de liceu sau de bacalaureat 
 1. Abilități tehnice 
 • Competențe de bază în Word, Outlook și Excel  
 • Abilitatea de a utiliza un computer și o tabletă  
 • Cunoștințe excelente de limba rusă și română  
 • Bune cunoștințe de limba engleză (se dorește) 
 1. Abilități personale 
 • Abilități excelente de comunicare și relaționare  
 • Sensibilitate la diferențele culturale și capacitatea de a lucra cu persoane diverse 

WeWorld este o organizație de oportunități egale și nu va permite discriminarea bazată pe vârstă, etnie, strămoși, gen, origine națională, dizabilitate, rasă, mărime, religie, orientare sexuală, origine socioeconomică sau orice alt statut interzis de legea în vigoare. 

WeWorld are, de asemenea, o abordare de toleranță zero față de orice vătămare sau exploatare a unui copil sau a unui adult vulnerabil de către oricare dintre personalul nostru, persoanele sau partenerii noștri afiliați. Verificările de protecție fac parte din procesul de selecție. 

Angajamentul WeWorld față de instituirea unei organizații sigure începe cu procesul de recrutare al personalului, care include verificări meticuloase, precum verificările antecedentelor penale sau verificarea informațiilor condamnărilor anterioare, pentru a se asigura că copiii și persoanele vulnerabile sunt protejate și că abuzurile sunt prevenite. 

WeWorld promovează un loc de muncă prietenos, diversificat și fără discriminare și hărțuire și se așteaptă la cele mai înalte standarde de comportament din partea personalului său, căruia i se cere să adere la principiile și normele comportamentale definite în CoEC și Politicile Organizaționale. 

Codul de Etică și Conduită (CoEC), Politica privind Protecția împotriva Exploatării, Abuzului și Hărțuirii Sexuale (PSEAH), Salvgardarea Copilului și toate politicile organizaționale pot fi găsite aici: https://www.weworld.it/en/about-us/transparency 

Asistentul/a pentru relații cu beneficiarii trebuie să acționeze în permanență în conformitate cu sistemul de management al calității umanitare al WW, inclusiv Codul de etică și conduită al WW (CoEC), PSEAH, protecția copiilor, politicile antifraudă și anticorupție și standardul Parteneriatului de responsabilitate umanitară (HAP). 

Această Fișă a postului este parte integrantă a contractului de muncă și prezintă responsabilitățile și așteptările asociate cu poziția de Asistent/(ă) pentru relații cu beneficiarii la WeWorld Moldova. Atât Organizația, cât și Angajatul trebuie să respecte termenii și îndatoririle descrise aici. 

 1. PROCEDURA DE RECRUTARE 
 • (1) Preselecție pe baza cererii - (2) Interviu individual 
 • Aplicațiile care nu corespund profilului sau sunt incomplete nu vor fi luate în considerare; 
 • Doar candidații selectați vor fi contactați pentru proba scrisă și/sau interviu. 

   

 1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU CERERE 
 • O scrisoare de motivație adresată managerului de proiect.  
 • Un CV actualizat  care să includă și cel puțin (01) referința corespunzătoare ultimului supervizor direct (trebuie specificate numărul de telefon și adresa de e-mail ale acestuia). 
 • Primirea aplicațiilor: numai prin e-mail md.hr@weworld.it , menționând titlul postului în subiect  
 • Recrutarea este deschisă până la ocuparea poziției 
 • Doar candidații selectați vor fi contactați pentru o analiză suplimentară 

Candidații selectați trebuie să completeze cererile cu următoarele documente: o copie legalizată a actelor de stare civilă și de identificare, o copie legalizată a fiecărei diplome, atestate și / sau certificate și un cazier judiciar datat mai puțin de trei (03) luni. 

Alte articole de la acest autor: