Apel public pentru selectarea serviciilor de expertiză în monitorizarea și evaluarea bugetelor publice de tineret locale la nivelul APL II, cât și analiza bugetelor venite din sursele externe pentru dezvoltarea sectorului de tineret pentru anul bugetar 23Apel public pentru selectarea serviciilor de expertiză în monitorizarea și evaluarea bugetelor publice de tineret locale la nivelul APL II, cât și analiza bugetelor venite din sursele externe pentru dezvoltarea sectorului de tineret pentru anul bugetar 23

Locație: Chișinău, Republica Moldova și se va lucra în format online cu cei evaluați
Termenul-limită de înscriere: 27/06/2024
Funcția Expert în monitorizarea și evaluarea bugetelor de tineret
Proiectul de referință: ”Fondul comun pentru consolidarea participării tinerilor și dezvoltarea centrelor de tineret din Republica Moldova” al UNFPA care susține inițiativa CNTM privind „Participarea tinerilor în elaborarea și monitorizarea bugetelor locale pe tineret”.
Durata contractului: 01/07/2024 – 20/10/2024
Limba de lucru: Română, cunoașterea limbii Engleze și Ruse este un avantaj
 1. CONTEXT

CNTM este structura asociativă a 37 de organizații de tineret, care promovează drepturile tinerilor din Republica Moldova și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. CNTM are cinci priorități de dezvoltare: (i) Dezvoltarea durabilă a sectorului asociativ de tineret; (ii) Incluziunea și drepturile tinerilor; (iii) Educație și ocuparea forței de muncă; (iv) Rolul tinerilor în procesul de integrare în Uniunea Europeană; (v) Dezvoltarea capacităților interne a CNTM.

În perioada 2010-2023, autoritățile publice la toate nivelele au adoptat un șir de politici publice sectoriale de tineret care vin să consolideze eforturile pentru dezvoltarea sectorului de Tineret din Moldova. Cu toate aceste, prin observațiile cu referire la bugetele de Tineret la nivel de APL II din anii precedenți, putem spune la un șir de autorități publice, prioritățile de dezvoltare raională, nu includ întotdeauna interesele, perspectivele și nevoile tinerilor, care sunt pe alocuri subfinanțate, implementate circumstanțial și nu contribuire într-un mod relevant la diminuarea discrepanțelor și problemelor care afectează tinerii. Pentru informare, chiar și în anul 2022, avem raioane cu 0 lei sau 1100 lei bugete destinate sectorului de tineret, lucru ce alarmează și trebuie întreprinse măsuri continui de monitorizare și evaluare a bugetelor destinate sectorului de tineret.

Politicile și bugetele destinate pentru acestea care nu țin cont de perspectivele specifice ale tinerilor vor perpetua și crea inechități substanțiale în dezvoltarea tinerilor și a sectorului de Tineret de la raion la altul. Pentru a sparge acest cerc vicios, se cere implicarea activă a tinerilor în procesul de monitorizare și promovare bugetelor de tineret din perspectiva necesităților lor dar și sensibilizarea APL privind existentele probleme de subfinanțare a sectorului de tineret.

În premieră, CNTM își propune să evalueze și bugetele ce vin să dezvolte sectorul de Tineret prin intermediul a diferitor proiecte finanțate de partenerii de dezvoltare a Moldovei cu implementatori din rândul organizațiilor neguvernamentale. Astfel, ne propunem să analizăm și implicația partenerilor de dezvoltare a RM și a sectorului asociativ în dezvoltarea sectorului de tineret.

 • SCOP

Cu suportul UNFPA Moldova, Consiliul Național al Tineretului din Moldova își propune să angajeze doi experți independenți sau afiliați, care împreună vor monitoriza și evalua:

 1. Bugetele locale de tineret la nivelul APL II pentru anul 2023.
 2. Bugetele destinate dezvoltării sectorului de tineret provenite din surse externe (donatori, parteneri de dezvoltare prin proiecte implementate de ONG locale) pentru anul 2023.

Pe final, experții vor elabora un raport detaliat privind cheltuielile de tineret în anul 2023 și vor organiza o prezentare publică a acestuia la care vor participa toate părțile interesate și vizate de analiză.

Pe lângă partea analitică, acest raport va avea  un set de recomandări practice de îmbunătățire a procesului de elaborare și monitorizare a bugetelor locale pentru tineri, pentru a asigura un impact pozitiv sporit asupra tinerilor.

Această evaluare independentă va oferi evidență și date utile pentru actorii guvernamentali, APL și organizațiile de tineret, structurile de participare ale tinerilor, centrele de tineret locale, servind în același timp și ca instrument de influențare a alocării bugetare, administrării corespunzătoare a resurselor locale și de planificare a activităților ce vin să consolideze dezvoltarea sectorului de tineret la nivel local.

Evaluarea cheltuielilor publice pentru tineri la nivel local va fi realizat conform unei metodologiei dezvoltate de experți și în coordonare strânsă cu CNTM.

Raportul va fi urmat de sesiune de prezentare cu decidenții relevanți, pentru promovarea recomandărilor și intervenția în procesul de planificare financiară pentru anul următor.

 • RESPONSABILITĂȚI

 În vederea elaborării unui produs cât mai relevant și util, în cadrul procesului de elaborare experții vor avea următoarele responsabilități:

 1. Dezvoltarea metodologiei pentru dezvoltarea raportului privind cheltuielile de tineret la nivelul APL II, acoperind toate raioanele și municipiile din Moldova;
 2. Colectarea de date relevante de la APL și partenerii de dezvoltare, și implementatorii acestora, ONG-uri;
 3. Analiza cadrului legislativ și normativ din domeniul tineret la nivel național și local și cum acesta a influențat evoluția bugetului local de tineret în RM în anul 2023;
 4. Analiza relevanței, eficienței, eficacității, sustenabilității și impactul intervențiilor APL pentru dezvoltarea sectorului de Tineret la nivelul APL II.
 5. Evaluarea deficiențelor de capacitate a APL în managementul finanțelor publice legate de dezvoltarea și finanțarea sectorului de tineret;
 6. Evaluarea capacităților sectorului local de tineret și cum acestea au influențat evoluția bugetului local de tineret la nivelul APL II, identificând și factorii ce au favorizat sau au împiedicat implicarea acestora în activitățile de advocacy, cu ce ​​bariere se confruntă tinerii atunci când caută să acceseze și să progreseze în participarea la procesele de luare a deciziilor;
 7. Realizarea unei analize și evidențe a resurselor  externe destinate sectorului de tineret  venite de la donatori și parteneri externi, și ONG-uri implementatoare a proiectelor și cum ele au influențat și complementat bugetele locale destinate tinerilor. În același timp experții trebuie să identifice sinergii și parteneriatele locale care vin să cofinanțeze și să dezvolte în comun sectorul de tineret la nivel local;
 8. Identificarea și prezentarea istoriilor de succes în dezvoltarea și promovarea bugetelor locale de tineret în RM;
 9. Analiza se va baza și pe analiza bugetelor per tânăr, fiind focusat pe următoarele subgrupe: sex, categorie de vârstă, locație (rural/urban și periurban), după caz analizarea și după nivelul de educație și apartenența la grupuri vulnerabile ca tineri cu dizabilități, Romi, etc.
 10. Prezentarea publică a raportul și a recomandărilor ce se impun pentru a îmbunătăți impactul tinerilor asupra evoluției bugetului local de tineret în RM.

4. LIVRABILE ȘI TIMP DE LUCRU

Nr. Activitatea Produse elaborate Perioada
1. Dezvoltarea și aprobarea metodologiei de evaluare a bugetelor de tineret pentru anul 2023 Metodologie dezvoltată și aprobată 1 zile
2. Colectarea datelor privind bugetele de tineret în cadrul APL II și proiecte finanțate de partenerii internaționali Rapoarte APL, APC, ONG cu privire la finanțele acordate pentru tineret în anul 2023 10 zile
3. Elaborarea primei versiuni a raportului de analiză a datelor Elaborarea raportului-draft de monitorizare a bugetelor publice 7 zile
4. Definitivarea produsului final după feedbackul CNTM Produs final aprobat 1 zile
5. Prezentarea publică a raportului de evaluare Raport prezentat 1 zile

Indicatori de performanță pentru evaluarea rezultatelor:

Performanța muncii va fi evaluată pe baza următorilor indicatori:

 • Finalizarea sarcinilor specificate în ToR;
 • Respectarea termenelor stabilite pentru depunerea livrabilelor;
 • Calitatea muncii realizate;
 • Demonstrarea unor standarde înalte în cooperare și comunicare cu CNTM și partenerii.

5. OFERTA FINANCIARĂ

Candidații vor elabora oferta financiară în funcție de metodologia propusă și produsul final. CNTM nu va acoperi alte cheltuieli, cum ar fi telefonie mobilă, internet sau transport, decât onorariul pentru produsul final. Oferta financiară va fi prezentată în Lei (MDL) și va include suma brută solicitată. Plata onorariului se va realiza după prezentarea publică a variantei finale a studiului.

6. CALIFICĂRI ȘI EXPERIENȚE

 • Diplomă universitară avansată în economie, politici publice, reformă fiscală sau orice alte domenii relevante;
 • Cunoașterea specificului sectorului de tineret la nivel raional, național și european;
 • Cunoașterea procesului bugetar al APL II și specificul de finanțare externă a proiectelor de tineret;
 • Cunoaștere solidă a instrumentelor Managementul Finanțelor Publice și experiență dovedită (cel puțin 5 ani) în analiza bugetului sectorului de tineret la nivelul APL II;
 • Experiență în colectarea și lucrul cu seturi complexe de date financiare;
 • Bune abilități analitice și de scriere și capacitatea de a prezenta rezultatele într-un limbaj simplu, folosind mijloace vizuale (hărți, grafice și alte instrumente vizuale);
 • Abilități puternice de comunicare (oral și scris);
 • Experiența anterioară de lucru cu instituții guvernamentale, APL II, sau cu ONG.
 • Experiența de lucru într-o organizație națională sau internațională de tineret va fi considerată un avantaj;
 • Experiență demonstrată în realizarea unor astfel de analize;
 •  Cunoașterea limbii române este obligatorie;
 • Posedarea limbii engleze sau ruse este un avantaj.

7. MODALITATEA DE PARTICIPARE ŞI SELECTARE:

 Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul aplicantului/lor;
 • Descrierea experienței relevante a candidatului/lor cu tipuri similare de sarcini (maxim 300 de cuvinte).
 • Abordarea și metodologia propuse (maximum 1500 de cuvinte), inclusiv:

a. Cronologie și repere

b. Risc și măsuri de atenuare

 • Trimiteri/linkuri la lucrările conexe efectuate anterior de consultant/ți;
 • Oferta financiară care va include doar costul final pentru produs, fiind prezentată în Lei (MDL) și va include suma brută solicitată.

8. DREPTURI DE AUTOR ȘI DREPTURI DE UTILIZARE

Drepturile de autor ale tuturor produselor vor aparține CNTM. Consultanții nu vor fi autorizat să le publice sau să le reproducă în altă parte.

9. APLICAȚIILE VOR FI EVALUATE ÎN BAZA URMĂTOARELOR CRITERII:

Criteriu Punctaj
Cunoașterea cadrului legal național în domeniul finanțe publice și tineret 15
Cunoașterea specificului sectorului de tineret la nivel raional, național 15
Cunoașterea specificului participării tinerilor în procesul bugetar 10
Metodologia propusă în realizarea studiului 30
Oferta financiară 30
Total 100

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data 27 iunie 2024, prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md  cu mențiunea „Servicii monitorizare a bugetelor locale de tineret”.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Coordonatorul proiectului, Banari Vadim, la adresa de e-mail vadim.banari@cntm.com