BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal în cadrul Grupului gestiunea numeraruluiBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal în cadrul Grupului gestiunea numerarului

Scopul general al postului:

Executarea activităților de planificare, elaborare, organizare și executare a Bugetului/Planului de achiziții al DON, participare la elaborarea și expertiza metodologica a actelor normative interne, asigurare a procesului de gestiune a riscurilor pe procesele de activitate ale direcție, în conformitate cu prevederile prezentei Fișe de post, obiectivele și atribuțiile direcției, obiectivele strategice ale BNM

Principalele atribuții:

 1. Contribuirea la aplicarea corectă și uniformă în cadrul DON a legislației și actelor normative de reglementare a operațiunilor cu numerar.
 2. Asigurarea unui mediu eficient și legal de planificare, elaborare și modificare a Bugetului/Planului de achiziții al DON.
 3. Participarea la implementarea și promovarea proiectelor ce vizează consolidarea capacităților instituționale ale BNM în domeniul operațiunilor cu numerar.
 4. Contribuirea la realizarea în termenii planificați a tuturor acțiunilor necesare, în scopul atingerii  obiectivelor și bunei implementării a proiectelor derulate în cadrul direcției.
 5. Contribuirea la dezvoltarea cadrului normativ intern de gestiune a bunurilor materiale.
 6. Participarea la procesele de evaluare a riscurilor operaționale și sistemului de control intern pe procesele de activitate ale direcției.
 7. Participarea la elaborarea și analiza altor date ce țin de activitatea direcției.
 8. Alte activități aferente derulării operațiunilor cu numerar.

 Cerințe obligatorii:

 1. Studii universitare în domeniul financiar - economic.
 2. Experiență de muncă în sfera de activitate economică, financiară nu mai puțin de 3 ani.
 3. Cunoștințe de bază ce țin de activitatea bancară, a legislației bancare, în special a cadrului normativ privind operațiunile cu numerar.
 4. Experiență în elaborarea și expertiza actelor normative interne.
 5. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și competențe digitale avansate a aplicațiilor MS Office, în special Excel.
 6. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române la nivel avansat; cunoașterea limbii engleze la nivel A2 - Nivelul elementar - B1 - Nivelul intermediar  (cadrul European Comun de Referință pentru Limbi).

 Competențe comportamentale: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de analiză și sinteză, promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;

Abilități și atitudini:

Organizatorice, de planificare, gândire analitică; putere de convingere capacitate de a expune clar și concis, scris și verbal: constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației), capacitate de sinteză.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experiență de muncă în domeniul achizițiilor publice.
 2. Cunoștințe și abilități de realizare a proiectelor.
 3. Cunoașterea legislației naționale și a actelor normative în vigoare ale BNM ce țin de domeniul operațiunilor cu numerar.
 4. Abilități avansate de creare a prezentărilor grafice asistate de calculator (de ex. PowerPoint, Excel).

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 20 iunie 2024

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie recomandată:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017;
 3. Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015;
 4. Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova.
 5. Planul strategic al Băncii Naționale a Moldovei „BNM - 2025”.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0