Specialist Principal în secția Management Instituțional (Event Manager)Specialist Principal în secția Management Instituțional (Event Manager)

Denumirea şi sediul angajatorului: Instituția Publică Agenția de Investiții, mun. Chișinău, str. Eugen Doga, nr. 2, MD-2005. Agenția de Investiții este o instituție publică, fondată de Guvernul Republicii Moldova, creată și mandatată să atragă investiții strategice în Republica Moldova, să contribuie la creșterea exporturilor, să promoveze imaginea de țară și să dezvolte dimensiunea de diplomație economică. 

Responsabilitățile de bază ale funcției, conform fișei postului:

 • Planificarea și coordonarea planului de evenimente la nivel de organizație, pentru Agenția de Investiții, coordonând agenda evenimentelor pentru toate echipele implicate și răspunzând necesităților echipelor în materie de participare sau organizare evenimente locale sau internaționale.
 • Dezvoltarea și coordonarea conceptelor evenimentelor, descrierea grupului țintă, dar și a scopului evenimentului - aliniat cu misiunea Agenției de Investiții. 
 • Coordonarea aspectelor logistice de organizare a evenimentului, inclusiv coordonarea furnizorilor, locației, datei, agendei, materialelor printate și celor promoționale. 
 • Gestionarea bugetului fiecărui eveniment, pentru a asigura eficiența maximă a acestuia. Coordonarea plăților, a facturilor și a raportării financiare per fiecare eveniment. 
 • Comunicarea cu partenerii evenimentului: comunicarea eficientă cu părțile implicate în organizarea evenimentului sau finanțarea acestuia.
 • Evaluarea și raportarea rezultatelor per fiecare eveniment, inclusiv și a recomandărilor pentru îmbunătățiri ulterioare. 

Cerințele față de candidați și competențele acestora:

 • Studii superioare cu diplomă de licență;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor române și engleze;
 • Experiență anterioară în organizare de evenimente;
 • Abilități excelente de comunicare și relaționare interpersonală;
 • Abilități puternice de coordonare, planificare;
 • Spirit dezvoltat de echipă și relaționare cu colegii.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoare de motivare. 

Salariul minim de funcție: începând de la 15.000 MDL brut lunar salariu fix, plus bonus trimestrial.

Data-limită de depunere a documentelor: 18 iunie 2024, 17:00.

Modalitatea de depunere a documentelor: online, la adresa de email: office@invest.gov.md. Sau fizică, prin depunerea dosarului la sediul Agenției, pe str. Eugen Doga, nr. 2. Dosarul sau e-mailul de depunere trebuie să conțină în subiect denumirea funcției vacante, la care aplică candidatul.