Centrul de Drept al Femeilor extinde concursul pentru selectarea unui/unei specialist/specialiste comunicareCentrul de Drept al Femeilor extinde concursul pentru selectarea unui/unei specialist/specialiste comunicare

Despre organizație

 Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Centrul de Drept al Femeilor anunţă concurs pentru selectarea unui(unei) specilist/specialiste în domeniul comunicării și/sau relațiilor cu publicul pentru a oferi suport organizației în implementarea activităților de comunicare.

Obiectiv

Selectarea unui (unei) specialist/specialiste comunicare ce va contribui la promovarea și vizibilitatea proiectelor implementate de Centrul de Drept al Femeilor, folosind instrumente de planificare și comunicare adaptate contextului și publicului țintă.

 Responsabilități

 1. Asigurarea vizibilității CDF la un nivel înalt profesionist;
 2. Elaborarea/revizuirea strategiei de comunicare și planului de acțiuni pentru a promova viziunea, misiunea și activitatea CDF;
 3. Crearea unei baze de date a instituțiilor mass-media, stabilirea și menținerea relațiilor cu acestea pentru ca activitățile CDF să fie reflectate în mod corespunzător;
 4. Pregătirea rapoartelor privind implementarea Planului de Comunicare a CDF către donatori;
 5. Elaborarea cu regularitate a materialelor media (i.e. articole, comunicate de presă, etc.) în trei limbi pentru diferite surse mass-media și publicul larg, precum și pentru publicarea acestora pe site-ul CDF;
 6. Elaborarea materialelor informative despre activitatea CDF;
 7. Elaborarea componentelor relevante cu privire la comunicare ale propunerilor de proiect;
 8. Elaborarea unor instrumente de monitorizare a reflectării în presă a activităților CDF și monitorizarea publicațiilor în presă privind cazurile de violență în familie și violență față de femei;
 9. Organizarea și participarea la evenimentele mediatice: cluburi de presă, conferințe de presă, alte evenimente care vizează activitatea CDF;
 10. Participarea și contribuirea la alte activități relevante ale CDF;
 1. Elaborarea raportului final privind realizarea activităților planificate.

 Cerințe față de aplicanți

 • Studii superioare în domeniul Comunicării, Relații cu Publicul, Jurnalism, Științe Politice, sau alte domenii relevante;
 • Experiență în domeniul jurnalismului, comunicării și/sau relațiilor cu publicul de minim 5 ani și creare de strategii de comunicare viabile;
 • Cunoaștere excelentă a limbilor română, rusă și engleză;
 • Abilități de elaborare a comunicatelor, articolelor și altor materiale informative;
 • Abilități avansate de utilizare a computerului și de gestionare, menținere a conturilor de social media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin);
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare verbală și în scris, de lucru în mod independent și în echipă;
 • Abilități profunde de analiză, sistematizare și auto-organizare;
 • Profesionalism, integritate, rezistență la stres, reacție rapidă și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate;
 • Experiența în scrierea diverselor tipuri de materiale (invitații, articole, flyere etc.);
 • Cunoștințe de utilizare a programelor de creare și editare digitală a imaginilor;
 • Experiență de colaborare cu organizații locale și grupuri comunitare.

Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul;
 • Scrisoare de intenție:
 • Scrisoare de recomandare de la angajatorul precedent.

 Aspecte organizaționale

Specialistul/specialista va lucra în bază de contract de prestare servicii și va avea posibilitatea de a lucra conform unui grafic flexibil.Poziția este part-time (50%)

Disponibilitate pentru vizite pe întreg teritoriul R.Moldova.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 14 iunie 2024, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs specialistă/specialist comunicare” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau e-mail: concurs@cdf.md

 

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.