Recrutare Expert (Proiect Call-Centru Unic pentru Consumatori)Recrutare Expert (Proiect Call-Centru Unic pentru Consumatori)

Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova anunță concurs pentru recrutarea unui Expert (1 unitate) pentru a asigura buna implementare a proiectului de creare și organizarea unui Call Center unic pentru consumatori.

Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova (AHCCJ) implementează proiectul “Crearea și organizarea unui Call Center unic pentru consumatori” (în continuare ”Proiect”), finanțat de Uniunea Europeană, care are drept scop final crearea și organizarea unui Centru Unic de Apel pentru Consumatori în cadrul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorului, care va primi imediat și competent apeluri de la consumatori cu privire la încălcarea drepturilor lor esențiale în diverse domenii.

Proiectul este implementat pe o perioadă de 12 luni.

În acest context, Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova anunță concurs pentru recrutarea unui Expert (1 unitate) pentru a asigura buna implementare a Proiectului, în care activitățile concrete ale acestuia vor fi:

Activitatea nr 2 Evaluarea preliminară a numărului și categoriilor (natura) reclamațiilor.
Sub-activitate 2.1. Comunicarea cu reprezentanții Inspectoratului și autoritățile publice aferente 
Sub-activitate 2.2. Identificarea nevoilor și a celor mai frecvente petiții/domenii/încălcare a drepturilor consumatorilor în diferite domenii (Raport scurt asupra constatărilor în cifre și categorii)


Activitatea nr.3 Elaborarea materialelor informaționale și educaționale.
Sub-activitate 3.1 Elaborarea Ghidului de Întrebări frecvente pentru funcționarii publici, care va servi drept instrument de instruire a funcționarilor publici cu privire la Întrebări frecvente și SCCC (Ghid de întrebări frecvente);
Sub-activitate 3.2 Dezvoltarea Resurselor Educaționale Deschise (OER) care să servească drept suport educațional ilustrativ pentru formarea funcționarilor publici pentru buna organizare a SCCC ( OER - PPoints)
Sub-activitate 3.3 Elaborarea și publicarea pliantelor pentru consumatorii de informații, în general societatea civilă, privind funcționarea și avantajele SCCC (Pliante)

Activitatea nr.4 Organizarea de instruiri pentru funcționarii publici implicați în SCCC

Sub-activitate 4.1 Organizarea a 3 sesiuni de formare continuă pe domeniu (3 zile sau 24 de ore academice de predare)  

Sub-activitate 4.2 Consolidarea cunoștințelor și schimbul de bune practici în cadrul sesiunilor de formare prin organizarea unei sesiuni practice finale 

Din partea expertului/expertei urmează, în cel mult 60 de zile, de a fi livrate următoarele produse:

Activitatea 2: se preconizează a fi livrată până în 30 iunie2024 - 15 zile
D 2.1 Întrevederi cu reprezentanții Inspectoratului – 3 zile

D 2.2 Raport de evaluare preliminară pentru ultimii 3 ani cu constatări, număr și categorii de reclamații -12 zile

Activitatea nr.3se preconizează a fi livrată până în 30 iulie2024 - 35 zile
D 3.1 Ghid FAQ – 15 zile
D 3.2 OER – PPoints: 3 subiecte -10 zile
D 3.3 Elaborare pliante domeniul Protecției Consumatorului (produse/servicii conforme și neconforme) 2 buc. -10 zile

Activitatea nr.4se preconizează a fi livrată până în 30 septembrie 2024 - 10 zile
D 4.1 Trei sesiuni de formare continuă – 7 zile
D 4.2 Sesiune practică finală – 3 zile


Cerințe pentru candidați:
• Studii: superioare în domeniul dreptului, economiei, administrației publice, asistenței sociale și alte domenii conexe (titlu științific de doctor va constitui un avantaj);
• Experiență în domeniul protecției consumatorilor și supravegherii pieței;
• Experiență similară de cel puțin 5 ani în alte proiecte;
• Disponibilitate pentru asistență persoanelor interesate în de implementare a proiectului.
• Cunoașterea limbilor română, engleză.


Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:
• CV-ul actualizat;
• Oferta financiară pentru fiecare livrabil în EURO suma brută.


Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa email: 

hadrian.guzun@gmail.com obligatoriu in copie: henri.capitant.md@gmail.com cu titlul: “Expert Proiect CallCentru Unic Consumatori”.

Date de contact: tel: +373 61137136

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților:
10 iunie 2024
Doar persoanele selectate vor fi contactate.