Project HOPE Moldova este în căutarea unui Expert pentru elaborarea unui Ghid pentru Profesioniștii din Domeniul Medical privind Îngrijirea Post-Acută și la DomiciliuProject HOPE, the People-to-People Health Foundation, Inc., este o organizație non-profit de sănătate și umanitară globală, cu 65 de ani de experiență în peste 100 de țări, care împuternicește lucrătorii locali din domeniul sănătății și abordează nevoile urgente de sănătate prin peste 500 de programe. Ca organizație umanitară non-profit, Project HOPE este dedicată furnizării de servicii de lungă durată pentru problemele globale de sănătate, plasând puterea în mâinile lucrătorilor locali din domeniul sănătății și îmbunătățind calitatea vieții pentru cele mai vulnerabile populații. 

Rezumatul programului:

În Moldova, Project HOPE acordă prioritate programelor de dezvoltare conduse la nivel local care sprijină sistemul de asistență medicală primară prin consolidarea capacității entităților locale de a oferi servicii de calitate populației.
Project HOPE, de asemenea, se concentrează pe furnizarea de echipamente medicale și articole critice pentru infrastructura medicală din Moldova, pentru a asigura accesul în timp util la resurse medicale vitale, cu un impact direct asupra calității asistenței medicale, a rezultatelor pacienților, a răspunsului în situații de urgență și a rezilienței instituționale generale în timpul crizelor.
Project HOPE oferă asistență medicală și umanitară populației locale aflate în nevoie și persoanelor strămutate din Ucraina, precum și refugiaților din țările vecine afectați  de conflictul în curs de desfășurare.

Prezentare generală a postului:

Expertul pentru elaborarea unui Ghid pentru Profesioniștii din Domeniul Medical privind Îngrijirea Post-Acută și la Domiciliu va crea un ghid cuprinzător destinat profesioniștilor din domeniul medical pentru a-i ajuta să educe și să pregătească membrii familiei în furnizarea de îngrijire și sprijin la domiciliul pacientului. Acest expert va fi, de asemenea, responsabil pentru pregătirea a 16 profesioniști din domeniul sănătății în baza ghidul dezvoltat.

Responsabilități:

 • Elaborarea unui ghid cuprinzător pentru lucrătorii medicali, concentrat asupra îngrijirilor post-acute și la domiciliu, axat pe domenii precum asistența medicală la domiciliu, îngrijirea paliativă și nevoile specializate.
 • Subiectele vor acoperi o gamă de domenii esențiale, inclusiv, dar fără a se limita la - nutriția echilibrată, îngrijirea pacienților imobilizați la pat, gestionarea diabetului, îngrijirea piciorului diabetic, îngrijirea stomei.
 • Asigurarea că Ghidul se bazează pe dovezi, este aliniat cu standardele și ghidurile naționale de îngrijire medicală și încorporează cele mai bune practici medicale.
 • Confirmarea aprobării din partea autorităților competente, asigurarea permisiunile legale pentru diseminare și acreditare în cadrul instituției.
 • Asigurarea că Ghidul este clar și accesibil pentru cititor.
 • În baza conținutului Ghidului, efectuarea unei (1) sesiuni de formare pentru aproximativ 16 lucrători medicali (formare de formatori).
 • Asigurarea că materialele sunt sensibile din punct de vedere cultural și inclusive.

 

Experiență și competențe tehnice:

Educație:

 • Diplomă de licență sau master în medicină, sănătate publică, educație în domeniul sănătății, managementul sănătății sau într-un domeniu conex.

 Esențial:

 • Minim 5 ani de experiență în dezvoltarea materialelor educaționale pentru profesioniștii din domeniul sănătății.
 • Expertiză dovedită în conținutul educației în domeniul sănătății și cunoașterea standardelor din domeniul sănătății.
 • Înțelegere profundă a nevoilor de îngrijire post-acută și la domiciliu.
 • Abilități excelente de comunicare, atât în scris, cât și verbal.
 • Abilitatea de a lucra independent și de a respecta termenele limită.
 • Experiență în conducerea sesiunilor de formare și abilități puternice de prezentare.

Competențe lingvistice:

Nivel ridicat de cunoaștere a limbii române, redactare corectă din punct de vedere gramatical.  Un nivel mediu de cunoaștere a limbii engleze constituie un avantaj.

 

Codul de conduită

Este responsabilitatea și obligația noastră și a Project HOPE să prevenim aspectele care implică exploatarea și abuzul sexual, traficul de persoane, protecția copiilor și orice sugestie de încălcare a Codului nostru de conduită, care poate implica conflicte de interese, fraudă, corupție sau hărțuire.  Dacă vedeți, auziți sau luați cunoștință de orice activitate sugerată, aveți obligația de a raporta.

CERINȚELE FIZICE ȘI MEDIUL DE LUCRU:

Cerințele fizice și caracteristicile mediului de lucru descrise aici sunt reprezentative pentru cele pe care trebuie să le îndeplinească un angajat pentru a îndeplini cu succes funcțiile esențiale ale acestui post. Se pot face adaptări rezonabile pentru a permite persoanelor cu dizabilități să îndeplinească funcțiile esențiale.

 

Perioada de contractare: iunie– iulie 2024.

Expertul va coordona toate activitățile cu echipa Project HOPE.

 

Dosarul de aplicare va conține:

1.      CV-ul și o scrisoare de motivație, care vor descrie experiența atât din aspect general, cât și raportat la cerințele descrise în Termenii de Referință. Vor fi incluse persoane de referință.

2.      Oferta financiară pentru zi de consultanță în USD.

Procesul de aplicare :

Vă rugăm să trimiteți cererea dumneavoastră la adresele:  IVasylinska@projecthope.org,  SDanilov@projecthope.org, ABubuioc@projecthope.org, până la data de 14 iunie, ora 17:00. Vă rugăm să adăugați în subiectul e-mailului ”Expert pentru elaborarea unui Ghid pentru profesioniștii din domeniul medical privind Îngrijirea Post-Acută și la Domiciliu” și să menționați toate adresele de e-mail.

În orice moment, înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor Project HOPE poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Project HOPE. Project HOPE își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertant.