Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct anunță concurs de angajare a unui specialist în comunicare și relații cu publiculAsociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct anunță concurs de angajare a unui specialist în comunicare și relații cu publicul

Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct anunță concurs de angajare a unui specialist în comunicare și relații cu publicul

Descriere succintă: specialistul în comunicare și relații cu publicul are sarcina de a planifica și implementa activitățile de vizibilitate și comunicare la toate nivelele despre Moldova Fruct, membrii Asociației, precum și activitățile acestora.

Responsabilități:

 • Evaluează imaginea organizației și elaborează planuri de comunicare;
 • Coordonează și realizează activitățile de creare și menținere a unei imagini pozitive a organizației, inclusiv gestionează crizelor de imagine;
 • Organizează evenimente precum: adunări generale, conferințe, forumuri, expoziții locale etc.
 • Asigură comunicarea eficientă între membri și asociație, asociație și mediul extern pe domeniul său de activitate;
 • Asigură vizibilitatea activităților asociației în mass-media locală și internațională, pe paginile web și de socializare ale asociației;
 • Elaborează și publică articole și alte materiale pentru presa locală și internațională;
 • Administrează site-ul www.moldovafruct.md – pentru informarea membrilor și publicului larg despre activitățile asociației;
 • Elaborează, coordonează și transmite comunicate de presă atât către mass-media locală cât și internațională;
 • Elaborează și distribuie istorii de succes despre membrii asociației;
 • Coordonează și editează materiale promoționale (bannere, carnete, broșuri, pliante, etc.) conform Brand Book-ului asociației;
 • Elaborează și distribuie publicația online Jurnalul Moldova Fruct;
 • Redactează scrisori, alte informații relevante;
 • Organizează cluburi și turnee de presă, precum și alte evenimente cu reprezentanții mass-media;
 • Elaborează raportul public anual al asociației;
 • Stabilește și menține relațiile cu mass media;
 • Monitorizează presa și elaborează rapoarte de vizibilitate;

Calificări necesare:

Studii:                            superioare (jurnalism, marketing sau alte domenii conexe)

Experienţa de muncă:     minim 3 ani de activitate în domeniul respectiv

Limbi vorbite:                 româna, engleza, rusa

Cunoştinţe si abilităţi:     abilități avansate de comunicare și stabilire a relațiilor, cunoștințe de scriere și redactare, spirit creativ, atitudine pozitivă, abilități de a se mobiliza, dar și de a-i mobiliza pe alții, capacitate de organizare a evenimentelor, lucru în echipă, spirit de ordine și disciplină, cunoștințe avansate de utilizare a calculatorului și Internet, experiență în administrarea paginilor pe rețelele de socializare, experiență în implementarea proiectelor de asistență tehnică și lucru cu donatorii.


Candidații interesați sunt invitați să depună CV-urile la adresa de  e-mail: info@moldovafruct.md  până la data de 10 iunie.