Termen Extins: Termeni de referință pentru selectarea unui consultant(ă) sau a unei echipe de consultanți care vor elabora curricula pentru dezvoltarea a 3 videouri informative privind participarea semnificativă a tinerilor și angajarea în structurile deTermeni de referință pentru selectarea unui consultant(ă) sau a unei echipe de consultanți care vor elabora curricula pentru dezvoltarea a 3 videouri informative privind participarea semnificativă a tinerilor și angajarea în structurile de tineret 

Consultant 

Servicii de consultanță și elaborarea curriculei pentru trei videouri informative privind participarea semnificativă a tinerilor și angajarea în structurile de tineret, în cadrul proiectului „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni”. 

Pentru  

Consiliul Național al Tineretului din Moldova 

Finanțatorul și perioada de implementare: 

Finanțat de European Union in the Republic of Moldova și implementat de UNDP Moldova și UNICEF Moldova.  

Noiembrie 2023 – Octombrie 2024 

Tipul contractului  

Prestări servicii 

Perioada de lucru 

mai-iulie  2024 (10 zile lucrate) 

Scopul funcției de consultant (ă) pentru elaborarea curriculei destinate unui set din 3 videouri despre participarea tinerilor este de a dezvolta un conținut narativ solid și informativ, care ca servi drept suport pentru echipa de proiect, scenarist, echipa de filmare, actori. Consultantul(a) va analiza nevoile și interesele grupului țintă, va stabili obiectivele educaționale și va crea un plan narativ detaliat. De asemenea, va colabora strâns cu echipa de scenarizare și producție, va oferi suport actorilor și echipei de filmare și va evalua impactul și eficacitatea curriculei.  

1. Scurtă descriere a proiectului 

Proiectul are trei obiective specifice: 

O1: Responsabilizarea tinerilor - copii și adolescenți 

- Schimb de cunoștințe: Facilitarea călătoriilor de studiu între tinerii din Cahul și Ungheni, promovând schimbul de bune practici. Călătoriile de studiu sunt organizate între regiunile cheie, cu potențialul de a se extinde și în alte regiuni care au înregistrat bune practici în participarea tinerilor, cum ar fi Ialoveni, Bălți. 

- Mentorat: Lansarea mentoratului și a monitorizării de la egal la egal pentru grupurile de tineri, asigurând o îndrumare susținută și o creștere în funcție de activitatea pe care o desfășoară. 

- Formare: Organizarea a 8 sesiuni specifice pentru grupurile de tineri, punând accentul pe consolidarea competențelor și schimbul de cunoștințe în subiecte precum advocacy și lucrul cu părțile interesate, munca în echipă și managementul intern, dezvoltarea organizațională, consolidarea inovației etc.. 

- Consolidarea capacităților: Echiparea administratorilor de școli din Cahul și Ungheni cu instrumentele necesare pentru a crea noi PC-uri și sprijinirea creșterii celor existente.. 

- Sprijin pentru vizibilitate: Asistarea grupurilor de tineri în elaborarea și tipărirea de materiale promoționale pentru a le spori vizibilitatea. 

O2: Accesul tinerilor la serviciile oferite de centrele de tineret și administrațiile publice 

- Monitorizare și analiză: Implementarea unor programe de mentorat asociate cu o evaluare detaliată a Scorul tinerilor pentru Cahul și Ungheni în 2024. 

- Vizite de studiu: Organizați călătorii axate pe înțelegerea și îmbunătățirea serviciilor pentru tineri. 

- Mecanisme de sprijin: Stabilirea unor cadre adaptate pentru a aborda provocările și nevoile unice ale centrelor de tineret. 

- Promovare: Desfășurarea unor campanii cuprinzătoare online și offline pentru a crește gradul de conștientizare a serviciilor oferite de centrele pentru tineret. 

O3: Consolidarea instituțională pentru organizațiile de tineret 

- Transfer de expertiză: Oferirea de cunoștințe specializate privind aspectele juridice, organizaționale și politice organizațiilor centrate pe tineret. 

- Formare strategică: Desfășurarea de sesiuni pentru APL din Cahul și Ungheni, care să evidențieze implementarea strategiei de tineret și dezvoltarea comunității. 

- Instruire colaborativă: Inițiativa de instruire va avea drept scop promovarea cooperării interregionale între tineri. 

2. Obiectivele intervenției și cerințele față de serviciile solicitate: 

O1: Elaborarea unui ghid curricular pentru fiecare dintre cele trei videouri, care să acopere tematicile relevante privind participarea tinerilor. Consultantul(a) va trebui să elaboreze curricula care să fie atât informative, cât și captivante, integrând tehnici creative și interactive care să mențină interesul tinerilor. 

O2: Asigurarea coerenței și relevanței conținutului pentru tinerii din diverse medii sociale și educaționale. Curricula ar trebui să sublinieze importanța și impactul pe care tinerii îl pot avea în cadrul structurilor de tineret și în comunitate. 

O3: Oferirea de recomandări metodologice echipei de producție, pentru a asigura implementarea corectă și eficientă a curriculei în cadrul celor trei videouri. 

3. Activitățile cheie  

 1. Colectarea și analiza datelor pentru a identifica temele centrale și subiectele relevante pentru videouri. Este solicitată consultarea cu experți în educație și tineret pentru a înțelege nevoile și interesele tinerilor. 
 1. Cercetarea literaturii de specialitate și a resurselor educaționale existente pentru a asigura conținutul de calitate și actualizat. 
 1. Crearea unui plan curricular detaliat pentru fiecare video, incluzând obiectivele de învățare, structura conținutului și metodele de informare. 
 1. Oferirea de suport continuu și consultanță echipei de filmare pe toată durata producției videourilor pentru a asigura implementarea corectă a curriculei și calitatea produsului final. 
 1. Pe baza feedback-ului primit, consultantul va face ajustările necesare la conținut pentru a îmbunătăți claritatea, relevanța și atractivitatea videourilor. 

4. Produse livrate   

- 3 curricule elaborate pentru dezvoltarea a 3 videouri privind participarea pentru tineri privind participarea semnificativă și angajarea în structurile de tineret. 

5. Criterii de eligibilitate: 

Aplicația este deschisă persoanelor fizice. Criteriile minime de eligibilitate sunt: 

 1. Diplomă de licență în educație, științe sociale, comunicare, sau domenii conexe relevante proiectului; 
 1. Cel puțin 3 ani de experiență în dezvoltarea de conținut educațional sau de formare, preferabil cu un focus pe tineret sau implicare comunitară. 
 1. Experiență demonstrată în scrierea de curricule sau scenarii pentru materiale video sau în producția de conținut media. 
 1. Cunoștințe aprofundate despre teoriile și metodologiile de educație non-formală și implicarea tineretului. 
 1. Competențe solide de organizare și planificare, cu capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan și de a respecta termenele stricte. 
 1. Înțelegere solidă a cerințelor tehnice necesare pentru producția  video de calitate. 
 1. Fluență în limba română și engleză (scris și vorbit) este esențială; cunoașterea altor limbi relevante poate constitui un avantaj. 
 1. Procesul de aplicare:  

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente:  

 1. CV.  
 1. Un portofoliu care să includă exemple de proiecte anterioare similare, în special în elaborarea de curricule, scenarii sau producția de conținut video. Acesta poate include linkuri către lucrări publicate sau descrieri detaliate ale proiectelor, împreună cu rolul candidatului în fiecare proiect. 
 1. Oferta de preț/bugetul pentru realizarea a celor 3 curricule (Oferta de preţ în MDL, brut, per curriculă);  
 1. Contactele pentru cel puțin două referințe profesionale care pot oferi detalii despre experiența și performanța profesională a candidatului. 
 1. O scurtă propunere de curriuclă în care candidatul să descrie abordarea și viziunea sa pentru dezvoltarea a 3 videouri informative, inclusiv cum intenționează să abordeze cercetarea inițială, elaborarea conținutului și implicarea tinerilor. 
 1. Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate). 
 1. Criterii de evaluare: 

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: 

CRITERIU DE EVALUARE 

PUNCTAJ 

1. Experiență demonstrată în dezvoltarea de conținut educațional sau de formare, preferabil cu un focus pe tineret sau implicare comunitară. 

20 puncte 

2. Experiență demonstrată în scrierea de scenarii și curricule pentru materiale video sau în producția de conținut media. 

20 puncte 

3. Cunoștințe aprofundate despre teoriile și metodologiile de educație non-formală și implicarea tineretului. 

15 puncte 

4. Fluență în limba română și engleză (scris și vorbit) este esențială; cunoașterea altor limbi relevante poate constitui un avantaj. 

10 puncte 

5. Curricula propusă 

20 puncte 

6. Oferta financiară 

15 puncte 

TOTAL 

100 PUNCTE 

Dosarul de participare la concurs va fi transmis până pe data de 16 iunie 2024, prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md cu mențiunea „Consultant_Curricula”. 

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să ne contactați, persoana de contact, Burlaciuc Daria, Coordonator Politici de Tineret al CNTM, email: daria.burlaciuc@cntm.md sau +373 68526314.