BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal elaborare modele economiceBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal elaborare modele economice

Obiectivul/scopul postului:

Elaborarea modelelor de identificare a instabilităților caracteristice sistemului financiar cu scopul de menținere a stabilității financiare.

Principalele atribuţii:

1. Dezvoltă modele de testări la stres pentru entitățile supravegheate cu privire la diverse forme ale riscurilor;

2. Elaborează și revizuie periodic metodologiile aferente modelelor elaborate;

3. Propune analize și modelări necesare pentru identificarea riscurilor din sectoarele principale care pot afecta stabilitatea financiară;

4. Participă în elaborarea altor studii și metodologii întru asigurarea monitorizării și cuantificării riscului sistemic;

Cerinţe obligatorii:

1. Studii superioare de master în domeniul economic, statistic sau domenii conexe ce presupun aplicarea metodelor matematice; sau studii superioare de lungă durată (echivalente cu ciclul II, de master). Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară si/sau instituţiile de invăţămînt respective;

2. Experienţă de minim 3 ani/ani în domeniul economic, statistic sau în domenii conexe ce presupun aplicarea metodelor matematice;

3. Cunoştinţe de bază în domeniile: macroeconomie, statisticii, econometriei sau în domenii conexe ce presupun aplicarea metodelor matematice, cunoașterea actelor normative oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei ce țin de activitatea băncilor;

4. Competenţe digitale medii a aplicaţiilor MS Office, cunoștințe avansate ale cel puțin unei aplicații statistice/econometrice (ex. EViews, MATLAB, R, STATA etc);

5. Competenţe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat; cunoaşterea limbii engleze la nivel intermediar;

6. Competenţe: profesionalism, integritate, responsabilitate, lucru în echipă, orientare spre rezultat, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

7. Alte abilităţi şi aptitudini: abilități de analiză și cercetare, spirit de creativitate și flexibilitate.

Cerinţe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

Experienţă în realizarea de modele macroeconomice și/sau economico-financiare;

Cunoștințe în domeniul economico-financiar.

 

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 11 octombrie 2023.

! Depunerea CV-ului:Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la activitatea băncilor, nr.202/2017;

2. Banca Centrală Europeană – „Un ghid rapid privind politicile macroprudențiale”;

3. Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0