Selectarea a unui/unei consultant/e pentru elaborarea metodologiei privind evaluarea psihosocială inițială și finală a copiilor romi din clasele V-VIISelectarea a unui/unei consultant/e pentru elaborarea metodologiei privind evaluarea psihosocială inițială și finală a copiilor romi din clasele V-VII

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia) implementează faza a II-a a proiectului “Sprijin social, educational și psihologic pentru copii romi de vârstă preșcolară și școlară pentru integrarea cu success în sistemul de învățământ general.

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia) implementează faza II al proiectul  Sprijin social, educational și psihologic pentru copii romi de vârstă preșcolară și școlară pentru integrarea cu success în sistemul de învățământ general. Proiectul se va realiza în perioada septembrie 2023 - august 2026. Scopul principal al proiectului este ca băieții și fetele rome cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani din 12 localități au frecventa mai mare la grădiniță/școală și rate mai scăzute de abandon școlar.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, s. Mihăileni, r-nul Rîșcani, s. Ochiul Alb și Gribova r-nul Drochia, mun. Edineț, or, Călărași, comunele Buda(Ursari) și Țîbirica(s. Schinoasa) din r-nul  Călărași,  com. Cărpineni r-ul. Hîncești , s. Talmaza, r-ul. Ștefan Vodă, or. Basarabeasca, s. Ciocîlteni, r-nul Orhei.

La această etapă, Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs de angajare a unui/unei consultant/e pentru realizarea evaluării inițiale și finale a copiilor Romi din clasele V_VII din școlile partenere proiectului. Scopul evaluării este de a identifica nevoile și interesele psihologice și sociale specifice ale băieților și fetelor rome din clasele V-VII, în procesul de dezvoltare a competențelor lor sociale și civice; consolidarea abilităților cognitive, emoționale și sociale și îmbunătățirea relațiilor cu semenii. Evaluarea va avea loc la începutul și la finalul proiectului, care va conține și o analiză comparativă privind progresul copiilor pe parcursul celor 3 ani de proiect.

Rezultatele evaluării inițiale vor fi utilizate în elaborarea conținuturilor activităților pentru îmbunătățirea reușitei școlare a fetelor și băieților la disciplinele școlare: matematică, știință, limba română și a activităților extrașcolare.

Pentru realizarea acestei sarcini sunt prevăzute 10 de zile de consultanță.

Atribuții și responsabilități:

 1. Elaborarea metodologiei de evaluare inițială și finală psihosocială a copiilor romi, elevii romi din clasele V-VII.
 2. Elaborarea instrumentelor de evaluare psihosocială care vor putea fi aplicate inclusiv online, abilități cognitive și stilul de învățare, dezvoltarea emoțională și de personalitate, și instrumente de evaluare a incluziunii sociale, comunicare, interese personale și comportament adaptiv.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante.
 • Experiență în elaborarea instrumentelor de evaluare similare și în organizarea a astfel de exerciții
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii romi.
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu
 • Abilități de utilizare a calculatorului
 • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitare

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante poziției (max. 3 pagini);
 • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) pentru această sarcină; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele profesionale.
 • Oferta financiara per zi de consultanță.

Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa email: sabina.baciu-danilov@fam.md  cu titlul:  Consultant/ă elaborare instrumente evaluare copii romi.

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete! La interviu vor fi invitați/te doar persoanele pre-selectate!

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților:  22 septembrie 2023
Persoana de contact: 
Sabina Baciu-Danilov, e-mail: sabina.baciu-danilov@fam.md